Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Základy dopravní politiky obce, města, regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Základy dopravní politiky obce, města, regionu."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Základy dopravní politiky obce, města, regionu a státu Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Názvosloví Dopravní soustava Dopravní soustava je souhrn všech technických prvků a všech činností, podílejících se na plnění dopravních potřeb. je souhrn všech technických prvků a všech činností, podílejících se na plnění dopravních potřeb. Dopravní systém Dopravní systém je kombinace a kooperace více druhů dopravy (včetně využití individuální dopravy), dopravních prostředků a dopravců k zabezpečení účinné a racionální dopravní obsluhy území. je kombinace a kooperace více druhů dopravy (včetně využití individuální dopravy), dopravních prostředků a dopravců k zabezpečení účinné a racionální dopravní obsluhy území.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní region Dopravní region je označení pro území, dopravně spádující k jádrovému městu či jinému významnému hospodářskému nebo kulturnímu centru. Nemusí se krýt s administrativními hranicemi obcí, měst a krajů. Představuje teoretickou oblast obsluhovanou regionálním (integrovaným) systémem. je označení pro území, dopravně spádující k jádrovému městu či jinému významnému hospodářskému nebo kulturnímu centru. Nemusí se krýt s administrativními hranicemi obcí, měst a krajů. Představuje teoretickou oblast obsluhovanou regionálním (integrovaným) systémem. Dopravní region není pevně daný, jeho hranice se přizpůsobují skutečným dopravním potřebám. Dopravní region není pevně daný, jeho hranice se přizpůsobují skutečným dopravním potřebám. Názvosloví Dopravní politika Dopravní politika je cílevědomé působení na uspořádání a rozvoj dopravní soustavy. je cílevědomé působení na uspořádání a rozvoj dopravní soustavy.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika Dopravní politika malé obce zahrnuje především: zahrnuje především: výstavbu a způsob využití komunikační sítě obce (s výjimkou silnic I. až III. třídy a dálnic, pokud leží na katastru obce), výstavbu a způsob využití komunikační sítě obce (s výjimkou silnic I. až III. třídy a dálnic, pokud leží na katastru obce), snahu o optimální způsob zapojení obce do vyššího dopravního systému (regionu, městské aglomerace, …),zejména z hlediska návaznosti komunikačních sítí a obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob snahu o optimální způsob zapojení obce do vyššího dopravního systému (regionu, městské aglomerace, …),zejména z hlediska návaznosti komunikačních sítí a obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika Dopravní politika velké obce zahrnuje především: zahrnuje především: výstavbu a způsob využití komunikační sítě obce, výstavbu a způsob využití komunikační sítě obce, zajištění obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob (městská hromadná doprava, integrovaný dopravní systém, kolejové systémy, …), zajištění obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob (městská hromadná doprava, integrovaný dopravní systém, kolejové systémy, …), zapojení obce do vyššího dopravního systému. zapojení obce do vyššího dopravního systému.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika Dopravní politika státu prioritou je výstavba a provozování velkých infrastruktur např.: prioritou je výstavba a provozování velkých infrastruktur např.: dálniční sítě, dálniční sítě, železnic, železnic, letecké dopravy, letecké dopravy, …

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní politika Dopravní politika Evropské unie zabývá se celoevropskou koncepcí rozvoje: zabývá se celoevropskou koncepcí rozvoje: dopravní infrastruktury, dopravní infrastruktury, provozu na dopravní infrastruktuře. provozu na dopravní infrastruktuře. většinou formou Nařízení Evropského parlamentu a Rady. většinou formou Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Tato nařízení jsou nadřazena národní legislativě. Tato nařízení jsou nadřazena národní legislativě. Platnost nařízení tak vyvolává nutnost novelizace relevantních právních předpisů. Platnost nařízení tak vyvolává nutnost novelizace relevantních právních předpisů.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Etapy (horizonty) dopravního plánování Prognóza dopravy Prognóza dopravy zpracovává se v přímé návaznosti na předpokládaném rozvoji: zpracovává se v přímé návaznosti na předpokládaném rozvoji: území, území, stanovených demografických hodnotách, stanovených demografických hodnotách, výsledcích generálních dopravních průzkumů výsledcích generálních dopravních průzkumů na období 20 až 30 let. na období 20 až 30 let.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Etapy (horizonty) dopravního plánování Generální dopravní plán Generální dopravní plán do Generálního plánu je promítnuta koncepce dopravní politiky, do Generálního plánu je promítnuta koncepce dopravní politiky, obvykle na období 15 až 20 let. obvykle na období 15 až 20 let.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Etapy (horizonty) dopravního plánování Plány rozvoje dopravních systémů Plány rozvoje dopravních systémů konkretizace cílů dopravní politiky, konkretizace cílů dopravní politiky, včetně územního a finančního zajištění realizace, včetně územního a finančního zajištění realizace, je prezentována v plánech rozvoje jednotlivých dopravních systémů, je prezentována v plánech rozvoje jednotlivých dopravních systémů, zpracované pro období 5 až 10 let. zpracované pro období 5 až 10 let.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Etapy (horizonty) dopravního plánování Roční projekty organizace a řízení Roční projekty organizace a řízení reflektují na dotčeném území způsob realizace plánů rozvoje dopravy a dopravních systémů reflektují na dotčeném území způsob realizace plánů rozvoje dopravy a dopravních systémů zajišťují, aby výstavba a přestavba byla koordinována s každodenními dopravními potřebami zajišťují, aby výstavba a přestavba byla koordinována s každodenními dopravními potřebami zamezení poruch či dokonce kolapsu dopravy na daném území. zamezení poruch či dokonce kolapsu dopravy na daném území.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy formulují tři základní části: formulují tři základní části: 1.Hlavní principy dopravní politiky města. 2.Koncepci dalšího vývoje dopravní obsluhy města (v 19 bodech a část). 3.Hlavní úkoly (14 bodů).

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokument pro hl. m. Prahu. HLAVNÍ PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA HLAVNÍ PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury Prahy, Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury Prahy, Rozvoj dopravního systému, Rozvoj dopravního systému, Koncepce dopravní infrastruktury, Koncepce dopravní infrastruktury, Vytvoření vhodnýchpodmínek pro HD, Vytvoření vhodnýchpodmínek pro HD, Posuzování provozu a rozvoje DS, Posuzování provozu a rozvoje DS, Rozvoj DS a technické základny, Rozvoj DS a technické základny,

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. HLAVNÍ PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA HLAVNÍ PRINCIPY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA Zajištní pohybu pěších, Zajištní pohybu pěších, Přijímání rozhodnutí o rovozu a rozoji Přijímání rozhodnutí o rovozu a rozoji Spolupracovat s veřejností. Spolupracovat s veřejností.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. Strategický plán hl.m.Prahy Strategický plán hl.m.Prahy Strategické cíle: Strategické cíle: 1.Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích. Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích. Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu jejich užívání. Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu jejich užívání.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. Strategický plán hl.m.Prahy Strategický plán hl.m.Prahy Strategické cíle: Strategické cíle: 2.Řzení redukce užívání automobilů Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu. Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu. Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. Strategický plán hl.m.Prahy Strategický plán hl.m.Prahy Strategické cíle: Strategické cíle: 3.Integrace do evropských dopravních sítí Rychlé, pohodlné, spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy. Rychlé, pohodlné, spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy. Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí. Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. Strategický plán hl.m.Prahy Strategický plán hl.m.Prahy Strategické cíle: Strategické cíle: 3.Integrace do evropských dopravních sítí Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů. Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklad dokumentu pro hl. m. Prahu. Strategický plán hl.m.Prahy Strategický plán hl.m.Prahy Strategické cíle: Strategické cíle: 4.Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě. Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě. Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu. Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Základy dopravní politiky obce, města, regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google