Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GBI Consulting Podpora strukturálních fondů výzkumu a vývoje v Rakousku Robert Kastner / Hugo Rivera Česká r epublik a, únor / březen 2011 GBI Consulting.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GBI Consulting Podpora strukturálních fondů výzkumu a vývoje v Rakousku Robert Kastner / Hugo Rivera Česká r epublik a, únor / březen 2011 GBI Consulting."— Transkript prezentace:

1 GBI Consulting Podpora strukturálních fondů výzkumu a vývoje v Rakousku Robert Kastner / Hugo Rivera Česká r epublik a, únor / březen 2011 GBI Consulting

2 Obsah Strukturální fondy Rakousko 2007 - 2013 Strukturální fondy pro inovaci, výzkum a vývoj Příklady z praxe Doporučení

3 GBI Consulting Strukturání fondy v EU Regiony Konvergence Phasing out regiony Phasing in regiony Regiony Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

4 GBI Consulting Strukturální fondy v Rakousku Phasing out regionY Regiony Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti CÍLOVÉ OBLASTI ÚZEMNÍ JEDNOTKY: REGIONY NUTS II

5 GBI Consulting Strukturální fondy v Rakousku Nové zaměření 2007-2013 na následující cíle Konvergence (dosud cíl 1), Burgenland Regionální konkurenceschopnost & zaměstnanost (dosud cíl 2+3) Evropská teritoriální spolupráce (dosud INTERREG) Nejdůležitější novinky 2007 - 2013 Zrušení oblastní kulisy, podporovatelná celá spolková oblast Snížení finančních prostředků EU na 1,4 mld. € (1,8 mld. € 2000-2006) Žádné společenské iniciativy (LEADER pod venkovským rozvojem, integrace městského rozvoje)

6 GBI Consulting Strukturální fondy v Rakousku Programy v Rakousku : Cíl Konvergence / phasing out: po jednom programu ERDF (European Regional Development Fund = Evropský fond regionálního rozvoje) a ESF (Evropský sociální fond) pro Burgenland Cíl Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost (ERDF): po jednom programu pro Dolní Rakousy, Horní Rakousy, Štýrsko, Korutansko, Salcbursko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Vídeň. Cíl Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost (ESF): 1 program pro Rakousko (kromě Burgenlandu) Cíl evropská teritoriální kooperace ETC (ERDF): 7 programů s CZ, SK, HU, SI, I, atd.

7 GBI Consulting Strukturální fondy v Rakousku Podmínky podpory : Podání žádosti před zahájením projektu Podporovány jsou personální náklady & investiční náklady Investice musí být předmětem projektu Publicita, kontrola dotačním úřadem (FFG (Rak. spol. pro vědu a výzkum), zemský úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Nejvyšší evropský kontrolní úřad) Podpořit nelze: Výdaje na reprezentaci Záruční plnění Finanční rámec: 50 % EU a 50 % národní prostředky EU (ERDF): 1,46 mil. EUR Národní prostředky (stát a země): 1,46 mil. EUR

8 GBI Consulting Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development) 4 stěžejní body: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšení životního prostředí a krajiny Kvalita života na venkově a diverzifikace venkovské ekonomiky Leader Finanční prostředky v Rakousku 2007-2013 V Rakousku je k dispozici 3.911 mld. € Z toho minimálně 10 % na „Zlepšení kvality života a diverzifikaci venkovské ekonomiky“. VÝKLAD: EAFRD

9 GBI Consulting Příklad: Operační program - ERDF v Dolních Rakousích Priorita 1: Inovace a ekonomika postavená na znalostech Akční pole hospodářská a technologická infrastruktura, vytváření sítí hospodářská a technologická infrastruktura vytváření klastrů a sítí Technopolní management Regionální výzkumné a technologické projekty. Akční pole průmysl/řemesla, služby pro ekonomiku - inovace, technologie, rozvoj podnikání Mobilizace zakládání a podpora při zakládání Financování přípravy zakládání & posilování vlastního kapitálu Kooperace a internacionalizace podniků (zejm. malých a středních podniků - MSP) Výzkum, vývoj a inovace („výroba technologií“) „Soft“ opatření v oblasti průmyslu a řemesel Inovativní investice („technologické aplikace“) Spezializované poradenství pro podniky. ERDF – v Dolních Rakousích

10 GBI Consulting Kariéra a rozvoj podnikání Programm ERDF Červenec 2002 – srpen 2009 Podíl EU : 50 % Příklad z praxe Program pro absolventy vysokých škol zprostředkuje speciálně vyškolené studenty malým podnikům v Dolních Rakousích. Studentům nebo „inovačním asistentům“ je tím usnadňován postup na kariérním žebříčku, zatímco podniky získávají nové kompetence a vyvíjejí nové produkty.

11 GBI Consulting Inovační kontrola potraviny Cíl: Identifikace potřeby změn a stávajících inovačních potenciálů. Obsah: o Management (strategie a cíle, chápání inovací) o Výrobky a služby o Zaměření obchodních procesů o Zdroje (zaměstnanci, finanční situace) o Nasazení technologií o Marketing a odbyt o Management hygieny o Všeobecná a na produkt orientovaná pravidla pro označování Výsledek: výsledky analýz a doporučení k postupu v uvedených oblastech. Výše podpory: 100% čistých nákladů na poradenství, ve výši 700,- € (mimo DPH a cestovních a výdajů) pro jednodenní poradenskou činnost. Příklad z praxe

12 GBI Consulting Příklad: Operační program ERDF v Horních Rakousích Priorita 1: báze znalostí a inovace Akční pole 1 Aktivita 1- mimouniverzitní výzkumná a technologická infrastruktura Aktivita 2 – kompetenční centra, podpora aplikovaného výzkumu Akční pole 2 Inovační investice v podnicích Akční pole 3 Klastry a sítě Akční pole 4 Podnikový výzkum & vývoj Akční pole 5 Zakládání podniků, předávání provozů, rizikový kapitál EFRE – v Horních Rakousích

13 GBI Consulting Dotace pro inovativní projekty Formální předpoklady pro podporu: Partnerství v hornorakouském klastru Kooperují nejméně 3 podniky (i s účastí zařízení vědy a výzkumu resp. vzdělávacích zařízení) Sídlo firmy nebo nejvýznamnější fyzické stanoviště v Horních Rakousích Nejméně jeden z podniků musí být MSP Maximální doba průběhu projektu 2 roky Kooperace v oblastech technologie nebo rozvoje organizace Intenzita podpory : 30% dotovaných nákladů max. objem dotace na kooperačního partnera:€ 15.000 - € 30.000 max. objem dotace na projekt: € 45.000 Vyplacení: Ve dvou splátkách, po schválení žádosti o dotaci resp. záverečné zprávy. Potravinářský klastr Horní Rakousy

14 GBI Consulting Celkový koncept likvidace odpadu pro potravinářské podniky v Horních Rakousích Celkový koncept likvidace odpadů, zejména použitých potravinářských olejů, průmyslových odpadů, použitých materiálů a nápojů. Efektivní tvorba zdrojů pro uplatňování v podnicích pomocí ERP-systému Podnikům bylo umožněno integrování elektronického ERP-systému uzpůsobeného pro potřeby potravinářského průmyslu. BIRAN – Vývoj infračerveného spektroskopického měřicího systému Měřicí systém pro určení hodnoty hořkosti a dalších kvalitativních parametrů piva Vývoj Anti Aging Quick Drinku Vývoj výrobku připraveného pro uvedení na trh, včetně vhodného balení a právního, sensorického a technologického zhodnocení. Příklady projektů Horní Rakousy

15 GBI Consulting Místa rozjezdu Příklad: Místa rozjezdu pro dotace z prostředků strukturálních fondů Horní Rakousy Dolní Rakousy

16 GBI Consulting První informace Základní vědomosti, poradenská místa a místa pro podávání žádostí o dotace Základní informace Předpoklady pro získání dotace a formální záležitosti podání žádosti Vývoj projektu Obsah, gesce a náklady projektu Předložení projektu Ověřování a schvalování Vyplacení dotačních částek Kroky pro podání projektu Analýza stavu SWOT analýza podniku Definování cíle Orientace cíle na zákazníky Sestavení týmu Zapojení spolupracovníků/spolupracovnic Generování nápadů Využití externích a interních zdrojů Vyhodnocení a selekce nápadů Podle definovaných kritérií Implementace (včetně dotace) Nutné přesné plánování Kontrola a optimalizace Kontrola a optimalizace výsledků s orientací na zákazníky. PO D P O R A PO D P O R A

17 GBI Consulting Doporučení 1. Přijměte inovační poradenství. 2. Zpracujte podnikatelský plán a investiční plán 3. Získejte přehled o dotačním zákulisí (poradenství týkající se dotací) 4. Formulujte inovační projekt podle podmínek pro dotaci společně s dotačními místy Předložte dotační projekt! Přejeme Vám úspěšnou realizaci!


Stáhnout ppt "GBI Consulting Podpora strukturálních fondů výzkumu a vývoje v Rakousku Robert Kastner / Hugo Rivera Česká r epublik a, únor / březen 2011 GBI Consulting."

Podobné prezentace


Reklamy Google