Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlí – nezkreslená skutečnost. Hnědé uhlí: Nejdůležitější nerostné bohatství ČR 463.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlí – nezkreslená skutečnost. Hnědé uhlí: Nejdůležitější nerostné bohatství ČR 463."— Transkript prezentace:

1 Uhlí – nezkreslená skutečnost

2 Hnědé uhlí: Nejdůležitější nerostné bohatství ČR 463

3 Z uhlí je levné a ekologické teplo

4 Nejlevnější centrální teplo z uhelné teplárny Opatovice - 413 Kč/GJ Nejdražší centrální teplo z teplárny na zemní plyn v Liberci - 706 Kč/GJ Rozdíl: 293 Kč/GJ Roční náklady - vytápění průměrného bytu hnědým uhlím - 38.306 Kč Roční náklady - vytápění plynovým kotlem - 51.571 Kč Rozdíl: 13.265 Kč ročně 25 miliard Kč ročně po dobu 25 let by stálo státní rozpočet nahradit uhlí za limity Loňské zvýšení cen tepla v HK o 5% způsobilo revoluci. Co se stane až se zvýší cena o 50%?

5 Bez uhlí to nepůjde Uhlí je nenahraditelné Uhelné elektrárny dokážou vyrovnávat výkyvy OZE za mnohem ekonomičtějších podmínek než jiné zdroje. Také proto Německo otevře do r. 2020 12 nových uhelných elektráren o výkonu 4 Temelínů. 3 obce budou v nejbližších deseti letech přesídleny s plnou podporou německé vlády, aby ustoupily těžbě hnědého uhlí.

6 UHLÍ ÚDAJNĚ ZABÍJÍ

7 Ústecký kraj je krásný Těžba uhlí včetně již zrekultivovaných území zabírá 2% plochy Ústeckého kraje  Ti kdo tvrdí, že kraj je zničený a zdevastovaný, mu dělají medvědí službu  Podle všech průzkumů obyvatele Ústeckého kraje i Mostecka netrápí stále lepší životní prostředí, ale nezaměstnanost a ztráta pocitu bezpečí i perspektivy. Ekologické dopady těžby jsou minimální  Krušné hory jsou podle objektivních průzkumů nejčistší v ČR.  V Ústeckém kraji je ve všech parametrech lepší životní prostředí než v Praze.

8 Poplašné zprávy vs. skutečnost Ekologové opakovaně prezentují hrozbu zdravotních dopadů těžby. Tyto prezentace vzbuzují otázky: -O jaké zdroje, studie a srovnávání se uvedená tvrzení opírají? -Jak jsou tato data stará? -Čím jsou předkládaná tvrzení a domněnky prokázány? ÚK má stále image kraje s nejhorším ŽP – statistická data však tento stereotyp vyvracejí.

9 Poplašné zprávy vs. skutečnost Je zdokumentováno, že stav ovzduší se výrazně zlepšil: -Od r. 1994 do r. 2001 snížení emisí SO 2 v ovzduší ÚK cca o 88% (z 112 t/km na 13,5 t/km) - Od roku 1994 velké zdroje znečištění, které se podílejí na celkových emisích zhruba 70%, snížily své emise tuhých látek téměř 94% a k podobnému poklesu došlo i u středních a menších zdrojů znečištění. Zdroj: VYBRANÉ OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚSTECKÉM KRAJI, Český statistický úřad, Ústí nad Labem, 2007, Kód publikace: 13-4239-07, str.37

10 SO2 Údaje viz F. Skácel, V. Tekáč: Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší severozápadních Čech. 1990–2007, VŠCHT, 2008 (data ČHMÚ)

11 PM10 Údaje viz F. Skácel, V. Tekáč: Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší severozápadních Čech. 1990–2007, VŠCHT, 2008 (data ČHMÚ)

12 As Údaje viz F. Skácel, V. Tekáč: Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší severozápadních Čech. 1990–2007, VŠCHT, 2008 (data ČHMÚ)

13 ÚK je průměrný Porovnání výskytu alergických a astmatických onemocnění v ÚK a jinde: Zdroj: STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V ROCE 2007, Zpracovala: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, © 2008, Ministerstvo životního prostředí ČR

14 Co ovlivňuje zdraví populace? Stav ovzduší není jediný faktor ovlivňující zdraví. Informace Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a okresních hygienických stanic (OHS) udávaly, že „vnitřní hygiena“, tj. individuální podmínky a způsob života, se podílí nejméně z 50% na zdravotním stavu obyvatel, zatímco stav životního prostředí tvoří 20%. Dalších 20% ovlivňuje stav zdravotní péče, 10% vlivu tvoří genetické faktory. [1] [1] Individuální podmínky způsobu života jsou nejvíce ovlivňovány vzděláním, zaměstnaností a životními návyky. Například studie HELEN [2], která zpracovala rozsáhlý vzorek obyvatel 20 okresních měst, poukazuje na prokazatelnou souvislost špatného zdravotního stavu s nezaměstnaností, tabakismem a alkoholismem. [2] [1] [1] Viz B. Kožešník: Zdravotní stav a životní podmínky obyvatel okresu Most. OHS Most, 1993–1998. [2] [2] Health – Life Style – Environment, MUDr. Eva Davidová, MUDr. Kristýna Žejglicová: Studie HELEN, SZÚ, Praha, 2003/5.

15 Budoucí těžba? Přínosné řešení existuje!

16 Současný stav Lom ČSA vstoupil do útlumového programu, kterým se připravuje na ukončení činnosti. ›Dva skrývkové velkostroje se již zastavily na hranici ÚEL, bylo zrušeno 200 pracovních míst. ›V příštích dvou letech dojde k odstavení 3. a 4. technologického celku = úplné ukončení těžby skrývky. ›Těžba uhlí se bude postupně snižovat a k jejímu úplnému ukončení dojde ještě před rokem 2025 a bude zahájena konzervace nebo rekultivace lomu. To znamená další propouštění a růst nezaměstnanosti...

17 Perspektiva - možnosti Rozvoj hnědouhelné energetiky ›Pokračování těžby minimálně do roku 2065. ›Modernizace 40 hnědouhelných zdrojů v ČR. ›Investice v souhrnu cca 100mld. Kč (30mld. jen Sev.en) ›Zakázky dodavatelům. ›tisíce pracovních míst po celé ČR. Vítkovice - kotle, Plzeň – turbíny, stavební zakázky v regionech... ›Daně, odvody, mzdy, příspěvky regionu… ›… Útlum hnědouhelné energetiky ›Znehodnocení nejkvalitnějšího ložiska v ČR. › Zrušení 1200 míst přímo v horizontu 5 let. ›Další tisíce v návazných profesích a spotřebním koši. ›Propad příjmů státního rozpočtu a jeho zatížení dovozem paliva a výplatou sociálních dávek. › Dopad na konkurenceschopnost podniků. › Snížení koupěschopnosti. › Sociální tsunami v regionu. ›…

18 Postup těžby v lokalitě ČSA - Současný stav

19 Hrana skrývky „U zrcadla“ - 2030

20 Hrana skrývky u ochranného pásma Litvínova - 2036

21 STEM 2013 Většina lidí v Horním Jiřetíně počítá s pokračováním těžby  67 % obyvatel očekává, že během nejbližších 10 let dojde k prolomení limitů těžby.  76% obyvatel by se podle svého vyjádření dokázalo se stěhováním vyrovnat.  Odpůrci přesídlení města, jeho stoupenci a nerozhodní tvoří tři stejně početné skupiny.  Téměř polovina respondentů uváděla, že je třeba co nejdříve zahájit debatu o podmínkách výkupu a přestěhování. Naopak třetina se nechce přestěhovat v žádném případě. Přitom v případě prodeje nemovitostí chce až 69% jiřetínských vyjednávat o ceně samostatně.  Za preferovanou formu vyrovnání považuje většina obyvatel peníze. (Zdroj: Komplex sociologických výzkumů agentury STEM z roku 2013, ve které agentura navštívila 735 domácností ze 749 evidovaných.) Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.7.cz. www.7.cz

22 Přesídlení Přesídlení není likvidace – je to nový začátek Vzhledem k zjištěným názorům obyvatel bude v případě pokračování těžby nabídnuto občanům i firmám v Jiřetíně několik forem odškodnění včetně možnosti plné finanční náhrady či kombinace finanční náhrady a nového bydlení a další. Je nutná dohoda se všemi vlastníky! Obec by se stěhovala i s firmami, institucemi a obchody. Těžba tedy neohrožuje pracovní místa na katastru obce. Inspiraci čerpáme v zahraničí - Švédsko – Kiruna – cca 25 tisíc obyvatel aktuálně stěhováno kvůli těžbě - Německo - s rozšiřováním povrchových dolů je dle veřejných informací spojeno přesídlení téměř 10 000 osob.

23 Odklad není řešení

24 Stav zásob na lomu ČSA

25 Obnovení těžby na ČSA

26 Obnovení těžby po zatopení lomu vodou

27 Varianta konzervace Jednorázové činnosti ›Střednědobá stabilizace svahů ›Konzervace lomu včetně NS1 ›Konzervace dopravních cest ›Konzervace UUK ›Konzervace vozového parku Odhadované náklady celkem........1 500 000 000 Kč Periodické roční náklady: ›Čerpání důlních vod vč. úpravy cca 5 mil m 3 ročně ›Ostraha areálů ›Temperování vybraných objektů ›Technický dozor a ost. ON ›Stavební opravy a ostatní opravy ›Údržba cest. Odhadovaný roční náklad....................500 000 000 Kč Další dopady ›Ztráta know how – odchod klíčových zaměstnanců (školení na obsluhu velkorypadla cca 10 let) ›Čisté náklady ›Nevyřešení dopadů na životní prostředí a rekultivace

28 Bude uhlí v roce 2030? Využití uhlí je ekonomické, bezpečné a v současnosti i ekologické. Každá jiná alternativa znamená ekonomickou zátěž, zvýšení nezaměstnanosti, ohrožení dodávek nebo strategickou závislost. Uhlí máme, kolik ho budeme chtít. › Otázka dostupnosti uhlí není už ani odborná, ani ekonomická. › Je to čistě věc politického rozhodnutí. › Máme ale odvahu jej udělat? Donald Tusk, bývalý polský premiér, předseda Evropské rady : „Energetická nezávislost je o maximálním využití vlastních zdrojů. My jsme se rozhodli pro uhlí.“

29 www.7.cz www.7.cz www.limity.cz


Stáhnout ppt "Uhlí – nezkreslená skutečnost. Hnědé uhlí: Nejdůležitější nerostné bohatství ČR 463."

Podobné prezentace


Reklamy Google