Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina Czech Coal a její místo v regionu září 2011 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina Czech Coal a její místo v regionu září 2011 1."— Transkript prezentace:

1 Skupina Czech Coal a její místo v regionu září 2011 1

2 2 Klíčové společnosti skupiny Czech Coal Hlavní obory podnikání Czech Coal a.s. Vršanská uhelná a.s. (VUAS) Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) Coal Services a.s. (CS) Rekultivace a.s., DTS Vrbenský, a.s. Další společnosti v oblasti služeb (např. Infotea) Další společnosti v oblasti služeb (např. Infotea) obchod s energetickými komoditami dobývání nerostných surovin poskytování sdílených služeb rekultivace a revitalizace krajiny servisní služby

3 Záměry skupiny 3  poskytování služeb výhradně společnostem ve skupině Czech Coal  omezené působení na externím trhu  Nová investice a pracovní místa pro region  lokalita ČSA - maximální snaha o udržení těžby, za limity – zásoby 750 mil. tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR – jeho hodnota dosahuje přibližně výše 3 státních rozpočtů ČR! Na dodávky tepla z centrálních zdrojů je závislá 1/3 obyvatel ČR  lokalita Vršany – zajištění dlouhodobých dodávek hnědého uhlí pro českou energetiku. Těžba a prodej hnědého uhlí Restrukturalizace dceřiných společností Nový energetický zdroj

4 Změny v dceřiných firmách 4 DTS Vrbenský - rozdělí se na dvě společnosti:  Czech Coal POWER s.r.o. – zajištění služeb pro skupinu Czech Coal.  DTS Vrbenský – zajištění externích zakázek, určena k budoucímu prodeji. KSK  centralizace činností do hlavního výrobního závodu v Komořanech,  prodej výroby kotlů Varimatik,  zajištění externích zakázek formou najímání externích zaměstnanců. Renogum  hlavní předmět činnosti – servis dopravního pásma pro těžební společnosti (opravy, výměny, diagnostika),  zajištění externích zakázek jen v rámci využití volných kapacit,  ukončit tzv. gumový program, jeho technologii využívat pouze na konkrétní zakázky a s externími zaměstnanci. Cíl: zaměřit činnost dceřiných společností na služby uvnitř skupiny a udržet maximální počet pracovních míst. udržet maximální počet pracovních míst. Cíl: zaměřit činnost dceřiných společností na služby uvnitř skupiny a udržet maximální počet pracovních míst. udržet maximální počet pracovních míst.

5 Nový energetický zdroj Nový energetický zdroj 5  předpokládaný instalovaný výkon 660 MW  nejlepší dostupná technologie s nadkritickými parametry  vysoká účinnost nad 46 % (stávající elektrárny v ÚK mají účinnost 30-35 %)  investice – odhad 30 mld.Kč  až 300 nových pracovních míst Výstavba nového energetického zdroje v regionu:

6 Přínosy pro region 5 tisíc zaměstnanců = 8% pracovní síly na Mostecku Daně a odvody vybrané v ÚK (rok 2010) 2,9 mld. Kč Investice do rekultivací (1994-2010) 3,571 mld. Kč Plánované investice do rozvojových projektů až 86 mld. Kč Zákonné úhrady obcím (2000 – 2010) 560 mil. Kč Partnerská spolupráce s městy a obcemi (od 1998) 400 mil. Kč − Dlouhodobá podpora vzdělávání Chytré hlavy pro Sever (grantový program pro SŠ,VŠ) Nadace Student (podpora talentovaných studentů ze soc. slabých rodin) − Grantový program Spolužití pro Litvínov (podpora zájmových organizací a spolků v Litvínově). − Uhelné safari (exkurzní program do těžebních lokalit s prohlídkou rekultivací). 5 tisíc zaměstnanců = 8% pracovní síly na Mostecku Daně a odvody vybrané v ÚK (rok 2010) 2,9 mld. Kč Investice do rekultivací (1994-2010) 3,571 mld. Kč Plánované investice do rozvojových projektů až 86 mld. Kč Zákonné úhrady obcím (2000 – 2010) 560 mil. Kč Partnerská spolupráce s městy a obcemi (od 1998) 400 mil. Kč − Dlouhodobá podpora vzdělávání Chytré hlavy pro Sever (grantový program pro SŠ,VŠ) Nadace Student (podpora talentovaných studentů ze soc. slabých rodin) − Grantový program Spolužití pro Litvínov (podpora zájmových organizací a spolků v Litvínově). − Uhelné safari (exkurzní program do těžebních lokalit s prohlídkou rekultivací). 6 Σ Miliardy a pracovní místa pro region ANONE Odpověď regionu?

7 Proč měnit horní zákon…? Vláda navrhuje:  odstranit vyvlastňovací paragrafy, znemožnit vyvlastnění a ochránit vlastnická práva majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech. Důsledky:  Vláda ohrožuje vlastnická práva státu! Jediný vlastník pozemku v dobývacím prostoru, který odmítá jeho prodej, zablokuje přístup k jakémukoli ložisku nerostného bohatství v ČR!  ČR se stane výjimkou nejen v EU – vyvlastnění ve veřejném zájmu mají všechny země EU i USA (dokonce v Ústavě)!  Dotýká se těžby 20 vyhrazených nerostů s obratem asi 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností cca 30 tisíc osob. Vláda navrhuje:  odstranit vyvlastňovací paragrafy, znemožnit vyvlastnění a ochránit vlastnická práva majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech. Důsledky:  Vláda ohrožuje vlastnická práva státu! Jediný vlastník pozemku v dobývacím prostoru, který odmítá jeho prodej, zablokuje přístup k jakémukoli ložisku nerostného bohatství v ČR!  ČR se stane výjimkou nejen v EU – vyvlastnění ve veřejném zájmu mají všechny země EU i USA (dokonce v Ústavě)!  Dotýká se těžby 20 vyhrazených nerostů s obratem asi 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností cca 30 tisíc osob. 7 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon (HZ)

8 8 Proč odmítnout novelu HZ:  stávající znění HZ dostatečně chrání zájmy vlastníků nemovitostí  veřejný zájem ustupuje soukromým či menšinovým zájmům  špatné načasování - novelizace HZ měla následovat až po schválení závazných dokumentů – Státní energetické koncepce atd.  chybí analýza dopadů a přínosů novely HZ S novelou mimo jiné nesouhlasí:  Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,  Hospodářská komora ČR,  Svaz průmyslu a dopravy ČR,  Těžební unie,  Českomoravská komora odborových svazů atd. Proč měnit horní zákon…?

9 Nabídka a poptávka uhlí v letech 2013 až 2022 9 Jak a čím nahradíme tak velký objem paliva? Každých 20 minut opustí Severočeskou hnědouhelnou pánev jeden plně naložený vlak hnědého uhlí. 50 tun/vagón = 1500 tun uhlí v jednom vlaku = 4500 tun/h

10 Prudký útlum těžby po roce 2013 10 Zdroj: Czech Coal O kolik uhlí přijdeme při platnosti limitů těžby

11 Končí těžba skrývky na ČSA Končí těžba uhlí na ČSA Rozhodnutí vlády o ÚEL Minimální čas potřebný k získání povolení těžby (POPD včetně EIA). Doba, po kterou se bude těžit pouze skrývka, než bude možné začít těžit uhlí. Od rozhodnutí k prvnímu vytěženému uhlí. Končí těžba skrývky na ČSA Končí těžba uhlí na ČSA Rozhodnutí vlády o ÚEL Minimální čas potřebný k získání povolení těžby (POPD včetně EIA). Doba, po kterou se bude těžit pouze skrývka, než bude možné začít těžit uhlí. Od rozhodnutí k prvnímu vytěženému uhlí. 2016 2022 4-5 let 8-10 let 11 Obnovení těžby za ÚEL ??? 4-5 let

12 Obnovení těžby po zaplavení lomu Konec těžby na ČSA - rekultivace včetně zatopení těžební jámy. Rozhodnutí státu o znovuobnovení těžby. Získání potřebných povolení. Odčerpání vody a příprava lokality na těžbu. Těžba skrývky. Od rozhodnutí k prvnímu vytěženému uhlí. Náklady ??? Příjmy Konec těžby na ČSA - rekultivace včetně zatopení těžební jámy. Rozhodnutí státu o znovuobnovení těžby. Získání potřebných povolení. Odčerpání vody a příprava lokality na těžbu. Těžba skrývky. Od rozhodnutí k prvnímu vytěženému uhlí. Náklady ??? Příjmy 2022 ? ? ??? 12 4-5 let 5-10 let 4-5 let 13-20 let 0 Kč

13 Závěr Závěr 13 Region se neobejde bez naší spolupráce! Potřebujeme vaši aktivní podporu! Region se neobejde bez naší spolupráce! Potřebujeme vaši aktivní podporu!

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Skupina Czech Coal a její místo v regionu září 2011 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google