Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Valašské Klobouky– 24.9.2013 0.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Valašské Klobouky– 24.9.2013 0.2006."— Transkript prezentace:

1 Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Valašské Klobouky– 24.9.2013 0.2006

2 Projekt Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie Partneři Sdružení měst a obcí Východní Moravy a Regionálne sdruženie miest a obcí regionu Stredné Ponitrie Realizace projektu 3/2012 až 2/2014 Rozpočet celkem 39 732,- EUR Hlavním cílem projektu je vzájemná přeshraniční integrace obcí při spolupráci na přeshraničních projektech. 2

3 Aktivity projektu Analýza přeshraniční spolupráce obcí Zlínského a Trenčínského kraje Odborné semináře na téma Zadávání veřejných zakázek Odborné semináře na téma Stavební zákon a související předpisy. Odborné semináře na téma "Financování společných projektů a vedení účetnictví" Konference – dvoudenní akce k navázání osobních kontaktů Odborné semináře na téma "Rovné příležitosti" Odborné semináře na téma "Ochrana životního prostředí„ Vytvoření databáze projektových záměrů s možností vyhledat partnera Webové prezentace Monitoring a evaluace projektu 3

4 Indikátory projektu VP - Počet zpracovaných analýz 1 VP – Počet seminářů a konferencí 12 HCP – Počet seminářů a konferencí 5 VP – Počet účastníků seminářů 280 HCP – počet účastníků seminářů 100 VP – počet vytvořených partnerství 1 HCP – počet vytvořených partnerství 1 4

5 Územní vymezení Realizace mikro/projektu musí mít prokazatelný dopad min. do jednoho ze znázorněných krajů.

6 Podpora rovných příležitostí V ČR není rovnost příležitostí mezi muži a ženami. Přetrvávají genderově podmíněné stereotypy, rozdíly v míře zaměstnanosti, v odměňování Míra zaměstnanosti mužů: 75,4% Míra zaměstnanosti žen 57,6% 6

7 Podpora rovných příležitostí - problémy Vliv rodičovství na zaměstnatelnost žen je v ČR nejvyšší mezi zeměmi EU Rozdíl v odměňování oproti mužům u žen ve věkovém rozmezí 30 - 39 let (období, kdy přerušují kariéru kvůli založení rodiny) je ještě o mnoho vyšší než průměrný rozdíl 7

8 Podpora rovných příležitostí - příčiny diskriminace na základě mateřství na pracovním trhu malá dostupnost flexibilních forem práce a částečných úvazků malá dostupnost zařízení péče o děti 8

9 Podpora prosazování rovných příležitostí a rovné příležitosti ve VS a SS Prosazování rovných příležitostí pro ženy a může jako součást politiky vlády Vytváření a hodnocení resortních priorit Medializace Dotační politika, vzdělávání Spolupráce s neziskovým sektorem Vyrovnání podílu žen a mužů na moci a v rozhodovacích procesech 9

10 Rovnost příležitostí mužů a žen v ČR a SR – evropské směrnice Amsterdamská novelizace Smlouvy, která vstoupila v platnost 1. května 1999, rozšířila zákonodárné kompetence Společenství v boji proti diskriminaci, když v článku 6a (dnes článek 13), umožnila „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.“ 10

11 Rovnost příležitostí mužů a žen v ČR a SR – evropské směrnice Boom antidiskriminačních směrnic Velkým krokem pak v roce 2004 bylo zavedení zásady rovného zacházení mezi ženami a muži v oblasti v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (2004/113/ES). Celý soubor antidiskriminačních směrnic týkající se mužů a žen je pak shrnut v tzv. „přepracovaném znění“ z roku 2006 (2006/54/ES) 11

12 Rovné příležitosti na trhu práce v ČR Legislativní úprava rovnosti na pracovním trhu existuje. Zásadní je pro ni zákoník práce. Ale i zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přiblížil pracovně-právní úpravu České republiky pracovnímu právu Evropské unie Dalším zákonem, který se dotýká oblasti rovného zacházení s ženami a s muži, je zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kterým se zřizuje Státní úřad inspekce práce a krajské inspektoráty. 12

13 Rovné příležitosti na trhu práce v ČR Již delší dobu je připraven i tzv. antidiskriminační zákon, který blíže vymezuje právo na rovné zacházení ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, v pracovní a jiné závislé činnosti, včetně odměňování atd. 13

14 Rovné příležitosti na trhu práce v SR Ve struktuře zaměstnanosti se projevují významné rozdíly mezi muži a ženami. Ženy častěji pracují na zkrácený úvazek a v tzv.. nestabilních zaměstnáních (dočasná, příležitostná nebo sezónní práce), i když v posledním období se ukazuje posilování žen ve stabilním zaměstnání. Rozdíly se projevují i podle sektoru - ženy se více angažují ve veřejném sektoru, kde tvoří více než polovinu pracovníků, v soukromém sektoru mají pouze 41% podíl. 14

15 Rovné příležitosti na trhu práce v SR Mzdy žen jsou v průměru o 25% nižší než mzdy mužů, u některých skupin tento rozdíl narůstá až na více než 30% (ženy středního věku, zákonodárci a vedoucí pracovníci, ale i nižší administrativní pracovníci). V důsledku nízkých mezd žen jsou důchody žen mnohem nižší než důchody mužů. To v situaci, kdy je mnoho starších žen osamělých, vytváří riziko ohrožení chudobou. 15

16 Rada vlády ČR Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen "Rada") je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č.1033 ze dne 10. října 2001. Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže. 16

17 Rada vlády ČR Rada zejména: projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže, stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných příležitostí pro ženy a muže, identifikuje ve společnosti aktuální problémy v rovných příležitostech pro ženy a muže 17

18 RNDr. Otakar Prudil ředitel tř. T. Bati 5146 760 01 Zlín Tel.: +420 737 56 59 54 E-mail: prudil@rravm.czprudil@rravm.cz Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Valašské Klobouky– 24.9.2013 0.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google