Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu „Příjezdový cestovní ruch 2005 – 2007“ Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Ing. Ondřej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu „Příjezdový cestovní ruch 2005 – 2007“ Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Ing. Ondřej."— Transkript prezentace:

1 Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu „Příjezdový cestovní ruch 2005 – 2007“ Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Ing. Ondřej Repík

2 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 2 / 69 Východiska analýzy Tématické oblasti analýzy  Počet zahraničních návštěvníků  Zastoupení jednotlivých typů návštěvníků  Struktura návštěvníků  Hlavní důvod návštěvy  Frekvence návštěv  Forma návštěvy  Výdaje placené před cestou  Výdaje placené během cesty  Využívaný druh ubytování  Délka ubytování  Navštívené regiony Hlavním zdrojem pro analýzu jsou data z projektu: „PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2005-2008“ (STEM/MARK) probíhá na 18 hraničních silničních hraničních přechodech, 2 železničních stanicích a letišti Praha-Ruzyně kontinuálně od dubna 2005, přičemž ke zpracování analýzy byla využita data za období duben 2005 – březen 2008 (tj. 36 měsíců).

3 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 3 / 69 Východiska analýzy  Zadavatel projektu: CzechTourism a MMR  Cíle projektu: vyplnit mezery v datové základně potřebné pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky (TSA)  Metoda projektu: face-to-face dotazování  Cílová skupina: zahraniční návštěvníci starší 15ti let, kteří v ČR dlouhodobě nežijí, nepracují ani nestudují. Jsou oslovováni při odjezdu s ČR bez ohledu na to, zda v ČR nocovali či nikoliv nebo zda ČR pouze projížděli  Velikost vzorku: ročně minimálně 25 000 respondentů (od dubna 2005 jsme oslovili téměř 80 000 respondentů). Za období duben 2005 až březen 2007 jsme v projektu Příjezdový cestovní ruch dotázali více než 9000 zahraničních návštěvníků, kteří navštívili jakékoliv místo v Jihomoravském kraji. A právě informace za tyto návštěvníky jsou klíčové pro analýzu. V rámci detailní analýzy jsou data o návštěvnících Jihomoravského kraje srovnána regionálně (Jihomoravský kraj x Česká republika) a časově (mezičtvrtletně) a rozdíly otestovány vhodnými statistickými nástroji.

4 Typologie zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje Konstrukce typologie zahraničních návštěvníků vychází z důvodu návštěvy ČR / Jihomoravského kraje.

5 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 5 / 69 Do Jiohomoravského kraje … za jedno- denním obchodem za více- denním obchodem na nákupy na výlet, dovolenou na návštěvu příbuzných, známých

6 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 6 / 69 Na nákupy Typ návštěvníka Národnost Frekvence návštěv Důvod návštěvy Délka pobytu Navštívená místa Ubytování (pouze turisté) Celkové výdaje Struktura výdajů Typ návštěvníka Národnost Frekvence návštěv Důvod návštěvy Délka pobytu Navštívená místa Ubytování (pouze turisté) Celkové výdaje Struktura výdajů Jednodenní návštěvníci (98 %) Rakušané (57 %), Slováci (39 %) Velmi častá; minimálně 1x měsíčně (59 %) Nákupy Celkem v průměru 1,1 dne; pouze zahraniční turisté 4,5 dne Znojmo (37%), Brno (36%), Břeclav (19%), Mikulov (11%) Pouze v Jihomoravském kraji (73%); v hotelu (52%), neplacené v soukromí (35%) Celkem 3 800 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem téměř žádné 86 % zboží, 7 % pohonné hmoty, 7 % ostatní

7 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Zahraniční návštěvník je účastník cestovního ruchu. Zahraniční návštěvníky dělíme na zahraniční turisty, jednodenní návštěvníky a tranzitující. Zahraniční turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování. Tranzitující návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery.

8 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 8 / 69 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Odhadem navštívilo Jihomoravský kraj v roce 2007 téměř 2,1 milionu zahraničních návštěvníků, což představuje 9 % všech návštěvníků, kteří navštívili ČR. Z toho:  51 % tvoří jednodenní návštěvníci (1083 tis.) - představují 11 % všech jednodenních návštěvníků.  34 % tvoří zahraniční turisté (711 tisíc) – představují 8 % všech zahraničních turistů.  15 % tvoří tranzitující návštěvníci (313 tis.) – představují 10 % všech tranzitujících návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl počet zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje o 14 p.b (v ČR celkem vzrostl „pouze“ o 6 p.b.).

9 Deskripce jednodenních návštěvníků  Struktura jednodenních návštěvníků  Stát trvalého pobytu  Důvod návštěvy  Frekvence návštěvy  Forma návštěvy ČR  Navštívené regiony ČR  Výdaje jednodenních návštěvníků Jednodenní návštěvník ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) Jednodenní návštěvník Jihomoravského kraje (JMK) – účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) a při své cestě navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž mohl navštívit i místo mimo Jihomoravský kraj

10 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 10 / 69 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku

11 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 11 / 69  Struktura jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje je přirozeně ovlivněna polohou kraje.  Velký vliv má i srovnání cenových hladin sousedních států.  Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku je podíl rakouských resp. slovenských obyvatel na národnostní struktuře jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje oproti ostatním zemím zcela převažující. ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu

12 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 12 / 69  Jihomoravský kraj představuje pro jednodenní návštěvníky zejména příležitost k nákupům, ale také k obchodním cestám, což je zvláštností tohoto regionu. ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy

13 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 13 / 69  Jihomoravský kraj kraj je v porovnání s ostatními kraji ČR třetím nejvíce navštěvovaným krajem pro jednodenní návštěvy. Před Jihomoravským krajem jsou kraje Plzeňský a Karlovarský. Česká republika: Navštívené regiony

14 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 14 / 69  Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovanými okresy jsou Brno-město (43 %), Břeclav (33 %) a Znojmo (24 %). Jihomoravský kraj: Navštívené regiony

15 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 15 / 69  Nejvíce výdajů jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje placených během pobytu v ČR plyne na nákup zboží a pohonných hmot. I jednodenní návštěvníci na pracovní cestě utrácejí nejvíce peněz právě za zboží – to zda nákup zboží souvisí s prací či nikoliv výzkum nezjišťuje. ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu)

16 Deskripce zahraničních turistů  Struktura zahraničních turistů  Stát trvalého pobytu  Důvod návštěvy  Frekvence návštěvy  Forma návštěvy ČR  Navštívené regiony  Ubytování zahraničních turistů  Délka pobytu zahraničních turistů  Výdaje zahraničních turistů Zahraniční turista ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) Zahraniční turista Jihomoravského kraje (JMK) – účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) a při svém pobytu v ČR navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž zde mohl či nemusel nocovat a mohl či nemusel navštívit místo v jiném kraji ČR.

17 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 17 / 69 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku

18 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 18 / 69  I struktura zahraničních turistů Jihomoravského kraje z hlediska státu trvalého pobytu je ovlivněna polohou kraje. Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku převažuje podíl Rakušanů (28 %) a Slováků (22 %). ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu

19 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 19 / 69  Pracovní cesta patří k nejčastěji zmiňovanému důvodu návštěvy Jihomoravského kraje. Nadprůměrně více se do Jihomoravského kraje jezdí za návštěvou příbuzných a známých. ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy

20 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 20 / 69  Jihomoravský kraj je po Praze druhým nejčastěji navštěvovaným krajem. Česká republika: Navštívené regiony

21 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 21 / 69  Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovaným okresem je Brno-město, který navštívily 2/3 zahraničních turistů Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj: Navštívené regiony

22 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 22 / 69  Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, využili k ubytování nejčastěji služeb hotelů, motelů a penzionů. Neplacené ubytování v soukromí využila rovná třetina turistů, přičemž na návštěvu příbuzných a známých přicestovalo 27 %, což znamená, že část bezplatně ubytovaných turistů přijela z jiného důvodu než navštívit své příbuzné. ČR versus Jihomoravský kraj: Ubytování turistů

23 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 23 / 69  Zahraniční turisté, kteří navštívili Jihomoravský kraj, přenocovali v ČR v průměru 5,4x. ČR versus Jihomoravský kraj: Délka pobytu

24 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 24 / 69  Zahraniční turisté Jihomoravského kraje utrácejí nejvíce za zboží a stravování v restauracích. ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu)

25 Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvník - je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery

26 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 26 / 69 Tranzitující návštěvníci  Tranzitující návštěvníci, kteří Českou republikou pouze projíždějí, zpravidla nedokáží specifikovat místa, která při průjezdu ČR navštívili, nelze je tedy popsat ani jako jednodenní návštěvníky a ani zahraniční turisty.  Na celkovém počtu zahraničních návštěvníků, kteří v roce 2007 navštívili ČR se tranzitující návštěvníci podílí 15 %, v Jihomoravském kraji je však podíl tranzitujících návštěvníků vyšší.  Většina tranzitujících návštěvníků využívá silniční dopravu;  V Jihomoravském kraji probíhá sběr na 4 hraničních přechodech – Hatě, Mikulov, Břeclav a Starý Hrozenkov.

27 STEM/MARK, a.s.Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském krajistrana 27 / 69 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu „Příjezdový cestovní ruch 2005 – 2007“ Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Ing. Ondřej."

Podobné prezentace


Reklamy Google