Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnostní vlastnosti a výkonová motivace PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský Vysoká škola aplikované psychologie Aktuální trendy aplikované psychologie práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnostní vlastnosti a výkonová motivace PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský Vysoká škola aplikované psychologie Aktuální trendy aplikované psychologie práce."— Transkript prezentace:

1 Osobnostní vlastnosti a výkonová motivace PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský Vysoká škola aplikované psychologie Aktuální trendy aplikované psychologie práce 2015 20. 11. 2015 Praha

2 2 Osobnostní vlastnosti a výkonová motivace Analýzu výzkumu o kterém budeme dnes referovat, jsme zaměřili na možné vazby výkonové motivace s osobnostními vlastnostmi. Výkonová motivace neboli motivace k vysokému výkonu, není dosud některými autory zařazována mezi osobnostní vlastnosti. Dá se říci, že více teorií a výzkumů se týká vnějších zdrojů motivace, než vnitřních. Pokud zahrnují vnitřní (Maslow - potřeby, Herzberg - intrinzivní motivy), jsou teorie i výzkumy spíše zaměřené na procesy nebo strukturu motivace, než na její souvislosti s osobností.

3 3 Účastníci výzkumu byli manažeři na střední a vyšší úrovni řízení, v počtu 79 probandů:  19 žen, tj. 24% a 60 mužů, tj. 76 %  Věkové rozhraní 28 – 59 roků, průměrný věk 43 roků  Absolvovaná vysoká škola 53 probandů tj. 67%  Úplné střední odborné vzdělání 26 probandů, tj. 33%

4 4 K zjišťování vztahu výkonové motivace k osobnostním vlastnostem a dalším charakteristikám jsme použili pět standardizovaných testů a dotazníků: 1.LMI (Dotazník motivace k výkonu) 2.Bochumský osobnostní dotazník 3.NEO (Big Five) 4.Dotazník SVF 5.Test ICL (Leary)

5 Tabulka č.1 5

6 6 Výsledky testu LMI k výsledkům testu Big5 vykazují negativní korelaci vůči neuroticitě, ve většině faktorů p ≤ 0,01. Pozitivní korelaci vůči extraverzi a ve většině faktorů také významnou korelaci p ≤ 0,01 vůči svědomitosti. Pět faktorů LMI koreluje s otevřeností vůči zkušenosti. Dva faktory LMI – orientace na status a soutěživost, korelují negativně s přívětivostí. Celkově výkonová motivace koreluje s extraverzí, otevřeností vůči zkušenosti a svědomitostí. Celkově pak negativně s neuroticitou a částečně s přívětivostí.

7 Korelační analýza LMI s ICL icl1icl2icl3icl4icl5icl6icl7icl8 VytrvalostLMI1,310*,253* -,348** DominanceLMI2,383**,399** -,468** AngažovanostLMI3,390** -,394** Důvěra v úspěchLMI4,453**,267*,334** -,442** FlexibilitaLMI5,405**,425**,326** -,493** NebojácnostLMI7,302*,269* -,322* InternalitaLMI8,271*,289* -,325** Hrdost na výkonLMI10,277* -,346** Ochota učit seLMI11,360**,338** -,318*-,276* Preference obtížnostiLMI12,296*,248* -,289* SamostatnostLMI13,367** -,429** Orientace na statusLMI15,310* -,289* SouťeživostLMI16,251*,302* -,378** CílevědomostLMI17,335**,298* -,401**-,264* Dominance Asertivita Agresivita Kritičnost Submisivita Konformita Přátelskost Zodpovědnost Tabulka č.2 7

8 8 Korelační analýza výsledků testu motivace LMI a testu interpersonálních tendencí ICL vykazuje vysoké korelace. Pozitivně korelují téměř všechny položky LMI s dominancí a o něco méně s agresivitou (převážně p ≤ 0.01) Pět parametrů LMI koreluje pozitivně i s asertivitou. Naopak negativně korelují téměř všechny položky LMI se submisivitou. Celkově výkonová motivace koreluje s velkou částí proaktivních („silových“) osobnostních charakteristik. Naopak negativně koreluje LMI téměř ve všech faktorech se submisivitou.

9 9 U následujících korelačních analýz osobnostního testu BIP s ICL (Leary) a s testem Vyrovnávání se zátěží SVF (Copingové strategie), v souladu s dnešním tématem se zaměříme jen na tři první motivační faktory BIP:  Motivace k výkonu  Motivace k utváření  Motivace k vedení

10 Korelační analýza BIP s ICL icl1icl2icl3icl4icl5icl6icl7icl8 Motivace k výkonuBIP1,312* -,327** Motiváce k utvářeníBIP2,404**,363** -,320* -,295* Motivace k vedeníBIP3,327**,324** -,276* Flexibilita BIP5,315*,266* -,342** Rozhodnost BIP6 -,260*,270* Schopnost kontaktůBIP8,318* -,311* Sociabilita BIP9 -,266*-,484**-,394**,303*,371** Orientace na tým BIP10,303* Schopnost prosadit seBIP11,301*,342** -,382** Emocionální stabilitaBIP12,338** Odolnost vůči zátěžiBIP13,339** -,379**-,357**,252* Sebevědomí BIP14,336**,261* -,341** Dominance Asertivita Agresivita Kritičnost Submisivita Konformita Přátelskost Zodpovědno st Tabulka č.3 10

11 Výsledky korelace všech tří motivačních faktorů BIP s ICL jsou obecně nižší (část p ≤ 0,05). Všechny 3 motivační faktory korelují pozitivně s dominancí, naopak se submisivitou korelují všechny negativně. Motivace k utváření a k vedení koreluje pozitivně ještě s agresivitou. Motivace k utváření koreluje negativně s přátelskostí. 11

12 Korelační analýza BIP a SVF s1s3s5s6s7s8s10s11s12s13 Motivace k výkonuBIP1.368**.465**.773**-253*-.289* -.456**-.282* Motivace k utvářeníBIP2.380**.345**.350**-.302** -.267*-.301* -.278* Motivace k vedení BIP3.386**.315**.551** -.362** -.413** Svědomitost BIP4.297*.301* Flexibilita BIP5.286*.431** -.316*-.339** Rozhodnost BIP6.322*.296*.393** -.318* Senzitivita BIP7.452** Schopnost kontaktů BIP8.335**.380** -.464**-.292* Sociabilita BIP9.339**.378** Orientace na týmBIP10-.251**-.256**.254*.396* Schopnost prosadit seBIP11.396**.334**.312*.496** -298* -.447**-.318* Emocionální stabilitaBIP12.428**.343**.513** -.357**-.298*-.440** Odolnost vůči zátěžiBIP13.335**.266*.449**.737** -.399**-.381** Podhodnocení Odklon Kontrola situace Kontrola reakcí Pozitivní sebeinstrukce Potřeba sociální opory Úniková tendence Perseverace Rezignace Sebeobviňování Tabulka č.4 12

13 13 Korelační analýza všech 3 motivačních faktorů BIP s faktory SVF vykazuje vysoké korelace (převážně p ≤ 0,01). Z toho u adaptivních faktorů byly všechny korelace pozitivní a u neadaptivních všechny korelace negativní. Pozitivní korelace vykazovaly s faktory : podhodnocení, kontrola situace, kontrola reakcí a pozitivní sebeinstrukce. Negativní korelace s faktory potřeba sociální opory, únikové tendence, rezignace a sebeobviňování. Celkově převaha adaptivních copingových strategií pozitivně koreluje s většinou motivačních faktorů BIP.

14 14 Souhrn Za reflektování stojí vybrané výsledky analyzovaného výzkumu, zejména vysoké pozitivní výsledků LMI s výsledky Big5 v dimenzích extroverze a svědomitost, částečně i otevřenost vůči zkušenosti. Naopak také vysoké negativní korelace LMI s neuroticitou. Rovněž vysoké pozitivní korelace LMI s dimenzemi ICL: dominance, agresivita a z části i asertivita. Naopak výrazně negativní korelace LMI s dimenzí submisivita.

15 15 Za další analýzu rovněž stojí výsledky korelace BIP ve třech motivačních faktorech s ICL, které vykazují pozitivní korelaci s dominancí a s agresivitou. Naopak negativní korelaci se submisivitou. Výsledky korelace BIP s SVF vykazují vysoce pozitivní hodnoty s většinou faktorů. U adaptivních faktorů SVF jsou všechny korelace pozitivní a u neadaptivních faktorů jsou negativní.

16 16 Závěr V uskutečněném výzkumu jsme našli mnoho typů osobnostních vlastností, se kterými výkonová motivace signifikantně korelovala. Jsou to především proaktivní, „silové“ a adaptivní rysy osobnosti se kterými koreluje pozitivně. Naopak negativně výkonová motivace koreluje s neuroticitou, submisivitou a neadaptivními copingovými strategiemi. Výsledky nejsou reprezentativní vzhledem k rozsahu souboru. Mohou však přispět k dalšímu zkoumání výkonové motivace jako osobnostní charakteristiky.

17 17 Děkuji Vám za pozornost www: vsaps.cz e-mail: rek@vsaps.cz


Stáhnout ppt "Osobnostní vlastnosti a výkonová motivace PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský Vysoká škola aplikované psychologie Aktuální trendy aplikované psychologie práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google