Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychodiagnostické metody 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychodiagnostické metody 2012"— Transkript prezentace:

1 Psychodiagnostické metody 2012
Hogrefe - Testcentrum Psychodiagnostické metody 2012 Hogrefe - Testing center 2012 Psychodiagnostic methods

2 Hogrefe TestSystem (HTS)
Nejmodernější nástroj počítačového testování Umožňuje test nejen administrovat, vyhodnocovat a archivovat, ale také testovat na každém počítači i mimo Vaše pracoviště Portable testing Net testing WEB EDITION Hogrefe TestSystem (HTS) The most advanced computer testing tool It not only allows administering, assessing and archiving tests but also performing testing on any computer even out of your office Portable testing Net testing WEB EDITION

3 Metody pro HTS NEO pětifaktorový osobnostní inventář
Vídeňský maticový test Test pozornosti d2 BIP (CS + SK) LMI (CS + SK) GPOP (CS + SK) BOMAT Short CompACT Methods for HTS NEO five-factor personality inventory Viennese Matrix Test d2 test of attention BIP (Czech Republic and Slovakia) LMI (Czech Republic and Slovakia) GPOP (Czech Republic and Slovakia) BOMAT Short CompACT

4 Metody pro HTS Test struktury inteligence – I-S-T 2000 R
NEO-PI-R – osobnostní inventář Strategie zvládání stresu – SVF 78 PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti LJI Leadership Judgement Indicator (CS a SK) GPOP – Dotazník typologie osobnosti (CS a SK) Methods for HTS Test of intelligence structure - I-S-T 2000 R NEO-PI-R - personality inventory Strategy of coping with stress - SVF 78 PSSI - Inventory of personality style and disorders LJI Leadership Judgement Indicator (Czech Republic and Slovakia) GPOP - Personality typology questionnaire (Czech Republic and Slovakia)

5 Psychodiagnostické metody
Inteligenční testy Speciální výkonové testy Neuropsychologické testy Osobnostní dotazníky Projektivní metody Další metody Odborné publikace Slovenské verze psychodiagnostických metod Psychodiagnostic methods Intelligence tests Special performance tests Neuropsychological tests Personality questionnaires Projective methods Other methods Scientific publications Slovakian versions of psychodiagnostic methods

6 Inteligenční testy Wechslerova inteligenční škála pro děti – WISC – III SON-R 2 ½ - 7 Vídeňský maticový test BOMAT – advanced / Bochumský maticový test Test struktury inteligence – I-S-T 2000 R WAIS-III – Wechslerova inteligenční škála pro dospělé Intelligence tests Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-III SON-R 2 ½ - 7 Viennese Matrix Test BOMAT – advanced / Bochum Matrix Test Test of intelligence structure - I-S-T 2000 R WAIS-III – Wechsler Intelligence Scale for Adults

7 Speciální výkonové testy
Test pozornosti d2 NQ-S: Zátěžový test regulace kognitivních procesů CompACT Special performance tests d2 test of attention NQ-S: Stress test of cognitive process regulation CompACT

8 Neuropsychologické metody
Bentonův vizuální retenční test Test kognitivního odhadu The Visual Object and Space Perception Battery – VOSP WMS-III – Abbreviated – Wechslerova paměťová škála WCST – Wisconsinský test třídění karet STROOPŮV TEST BRIEF – Škála exekutivních funkcí u dětí Neuropsychological methods Benton Visual Retention Test Cognitive Estimation Test The Visual Object and Space Perception Battery – VOSP WMS-iii - Abbreviated - Wechsler Memory Scale WCST - Wisconsin Card Sorting Test STROOP TEST BRIEF - Executive feature scale for children

9 Osobnostní dotazníky NEO pětifaktorový osobnostní inventář
NEO osobnostní inventář Bochumský osobnostní dotazník – BIP Dotazník motivace k výkonu – LMI Dotazník konstruktivního myšlení – CTI PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti MMPI-2 Personality questionnaires NEO five-factor personality inventory NEO personality inventory Bochum Personality Questionnaire - BIP Performance Motivation Questionnaire - LMI Constructive Thinking Questionnaire - CTI PSSI - Inventory of personality style and disorders MMPI-2

10 Strategie zvládání stresu – SVF 78 STRESS PROFILE
ESK – Existenční škála Test profesních zájmů B-I-T II Dotazník životní spokojenosti DVP – Dotazník volby povolání a plánování kariéry Test struktury zájmů AIST-R LJI Leadership Judgement Indicator (CS a SK) GPOP – Dotazník typologie osobnosti (CS a SK) Strategy of coping with stress - SVF 78 STRESS PROFILE ES - Existence Scale B-I-T II Test of Professional Interests Life Satisfaction Questionnaire DVP - Career Choice and Planning Questionnaire AIST-R Test of Interest Structure LJI Leadership Judgement Indicator (Czech Republic and Slovakia) GPOP - Personality typology questionnaire (Czech Republic and Slovakia)

11 Projektivní metody Rorschachův test Zulligerův tabulový test
Zulliger diapositiv-test Scénotest Test rodinného systému – FAST Apercepční karty pro adolescenty Projective methods Roschach Test Zulliger Table Test Zulliger Diapositiv Test Scenotest Family System Test - FAST Adolescent Aperception Cards

12 Další metody Osobnostní poker
talkSignals – trénink, rozvoj a podpora komunikace FDT – Test kresby lidské postavy Other methods Personality poker talkSignals - training, development and communication support FDT - Figure Drawing Test

13 Slovenské verze psychodiagnostických metod
WISC – III – Wechslerova inteligenčná škála pre deti SON-R 2 ½ - 7 NEO päťfaktorový osobnostný inventár BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti Osobnostný poker Slovakian versions of psychodiagnostic methods WISC–III - Wechsler Intelligence Scale for Children SON-R 2 ½ - 7 NEO five-factor personality inventory BIP - Bochum Personality Occupational Characteristics Questionnaire Personality poker

14 Kontakt: info@testcentrum.com www.testcentrum.com
Hogrefe - Testcentrum Antala Staška Praha 4 tel fax Contacts: Hogrefe - Testing center Antala Staska Prague 4 tel fax


Stáhnout ppt "Psychodiagnostické metody 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google