Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alzheimerova choroba Alzheimer's disease - a neurospirochetosis Petra Mejdrová Iva Kučerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alzheimerova choroba Alzheimer's disease - a neurospirochetosis Petra Mejdrová Iva Kučerová."— Transkript prezentace:

1 Alzheimerova choroba Alzheimer's disease - a neurospirochetosis Petra Mejdrová Iva Kučerová

2 Prevalence v populaci 1% Příčinou nejméně 60% demencí 4. Nejčastější příčinou smrti Patogeneze vzniku není objasněna Vyléčit ji neumíme

3 Rizikové faktory Věk Věk Apolipoprotein E4 Apolipoprotein E4 Downův syndrom Downův syndrom Ženské pohlaví Ženské pohlaví Nízké vzdělání Nízké vzdělání

4 Etiopatogeneza ►Patologické štěpení amyloidového proteinového prekurzoru β a γ-sekretázou → ukládání β amyloidu v neuropilu → neuritické plaky do cév → amyloidová angiopatie do cév → amyloidová angiopatie ► Patologické štěpení T-proteinu → neurofibrilání tangles ► Apolipoprotein E4- podílí se na tvorbě amyloidu β ► Excitoxicita- zvýšení influxu kalcia do neuronu → apoptóza ► Narušená produkce acetylcholinu ► Genetické podmínění

5 Stádia nemoci Lehká- obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti Lehká- obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti Střední -poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti Střední -poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti Těžká - poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt Těžká - poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt

6 Diagnostika ►KOGNITIVNÍ FUNKCE MMSE (Mini-Mental State Examination) - test kognitivních funkcí MMSE (Mini-Mental State Examination) - test kognitivních funkcí ACE-R (Addenbrook Cognitive Examination) - delší a zevrubnější test ACE-R (Addenbrook Cognitive Examination) - delší a zevrubnější test ► AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA Zjišťují se pohovorem s blízkou osobou pacienta nebo dotazníky, které vyplňuje blízká osoba: Zjišťují se pohovorem s blízkou osobou pacienta nebo dotazníky, které vyplňuje blízká osoba: FAQ (Functional Activities Questionnaire) - krátký dotazník složitějších aktivit FAQ (Functional Activities Questionnaire) - krátký dotazník složitějších aktivit DAD (Disability Assessment in Dementia) - dotazník obsahující i jednodušší aktivity DAD (Disability Assessment in Dementia) - dotazník obsahující i jednodušší aktivity ► OČNÍ FLUORESCENČNÍ TEST Pomocí zeleného fluorescenčního barviva jsou v oku označovány proteiny buněk, které hynou programovanou buněčnou smrtí. Hromadění barviva v očích sledujeme pomocí oftalmoskopu a sledujeme počet resp. hustotu zářících bodů a porovnáváme jej se zdravým jedincem. Jde o včasnou diagnostickou metodu. Pomocí zeleného fluorescenčního barviva jsou v oku označovány proteiny buněk, které hynou programovanou buněčnou smrtí. Hromadění barviva v očích sledujeme pomocí oftalmoskopu a sledujeme počet resp. hustotu zářících bodů a porovnáváme jej se zdravým jedincem. Jde o včasnou diagnostickou metodu. ► LUMBÁLNÍ TEST Zejména v Británii byla propracována metoda kombinace lumbálního testu a snímku mozku. Jde o včasnou diagnostickou metodu, jejímž výstupem je převážně pravděpodobnostní číselná hodnota vzniku nemoci. Zejména v Británii byla propracována metoda kombinace lumbálního testu a snímku mozku. Jde o včasnou diagnostickou metodu, jejímž výstupem je převážně pravděpodobnostní číselná hodnota vzniku nemoci.

7 Léčba Alzheimerova choroba je nevyléčitelná Alzheimerova choroba je nevyléčitelná Léky učeny pro časné stádium Léky učeny pro časné stádium Přežití od počátku příznaků je 8 let Přežití od počátku příznaků je 8 let

8 Léčiva Kognitiva-snižují odbourávání acetylcholinu Kognitiva-snižují odbourávání acetylcholinu Hypnotika –porucha spánku Hypnotika –porucha spánku Neuroleptika-odstranění agresivity a neklidu Neuroleptika-odstranění agresivity a neklidu Antidepresiva-zmírňující deprese Antidepresiva-zmírňující deprese Anxiolytika-utlumují úzkost Anxiolytika-utlumují úzkost Biologická léčba- TNF-inhibitory(etanerceptem) Biologická léčba- TNF-inhibitory(etanerceptem) - buňky produkující růstový nervový faktor - buňky produkující růstový nervový faktor

9 Alzheimerova choroba - neurispirichetóza Známá fakta: Známá fakta: chronická spirochetální infekce může způsobit pomalu progredující demenci, atrofii mozku a ukládání amyloidových depozit v pozdních stádiích neurosyfilis (Treponema pallidum). chronická spirochetální infekce může způsobit pomalu progredující demenci, atrofii mozku a ukládání amyloidových depozit v pozdních stádiích neurosyfilis (Treponema pallidum). demence spojená s kortikální atrofií a mikrogliózou se objevuje v pozdních stádiích lymské boreliózy ( Borrelia Burgdorferi) demence spojená s kortikální atrofií a mikrogliózou se objevuje v pozdních stádiích lymské boreliózy ( Borrelia Burgdorferi) Nedávno se objevily teorie, že různé typy spirochét by mohly způsobovat demenci a účastnit se v patogenezi Alzheimerovy choroby (AD).

10 Malé opakování mikrobiologie Spirochety Treponema spp. — původce syfilis člověka, frambesie, pinty, nemoci Bejel králíků. Některé další patogenní treponemy způsobují parodontózu. Treponema spp. — původce syfilis člověka, frambesie, pinty, nemoci Bejel králíků. Některé další patogenní treponemy způsobují parodontózu. Treponemasyfilisframbesie pintyBejelparodontózu Treponemasyfilisframbesie pintyBejelparodontózu Borrelia spp. — původce lymeské boreliózy, návratného tyfu, tropické návratné horečky, z nemocí zvířat pak způsobují borreliózu drůbeže, spirochetózu skotu. Borrelia spp. — původce lymeské boreliózy, návratného tyfu, tropické návratné horečky, z nemocí zvířat pak způsobují borreliózu drůbeže, spirochetózu skotu. Borrelialymeské boreliózynávratného tyfunávratné horečkyborreliózu drůbežespirochetózu skotu Borrelialymeské boreliózynávratného tyfunávratné horečkyborreliózu drůbežespirochetózu skotu Leptospira spp. — původce leptospiróz člověka i zvířat Leptospira spp. — původce leptospiróz člověka i zvířat Leptospiraleptospiróz Leptospiraleptospiróz Brachyspira spp. — původce dysentérie prasat nebo spirochetózy střeva prasat, ale i střevní spirochetózy ptáků Brachyspira spp. — původce dysentérie prasat nebo spirochetózy střeva prasat, ale i střevní spirochetózy ptáků Brachyspiradysentérie prasat spirochetózy střeva prasatstřevní spirochetózy ptáků Brachyspiradysentérie prasat spirochetózy střeva prasatstřevní spirochetózy ptáků → způsobují onemocnění lidí i zvířat → přenášejí se přenášejí pomocí infekčních klíšťat, vší, ale nacházejí se také běžně v našem těle (sliznice střeva, genitálu) ale nacházejí se také běžně v našem těle (sliznice střeva, genitálu)

11 Detekce spirochét K ověření teorie, že některé typy spirochét mohou způsobovat Alzheimerovu chorobu bylo analyzováno 147 případů s AD a 37 kontrolních subjektů použitím technik, které rozpoznají všechny typy spirochét (specifické PCR a protilátky). K ověření teorie, že některé typy spirochét mohou způsobovat Alzheimerovu chorobu bylo analyzováno 147 případů s AD a 37 kontrolních subjektů použitím technik, které rozpoznají všechny typy spirochét (specifické PCR a protilátky). Spirochéty byly detekovány v: Spirochéty byly detekovány v: mozkomíšním moku mozkomíšním moku krvi krvi mozkové kůře mozkové kůře

12 Spojitost spirochét s Alzheimerovou chorobou Frekvence výskytu spirochét je ve srovnání s kontrolními subjekty signifikantně vyšší v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Spojitost spirochét s AD je statisticky signifikantní ve 4 analyzovaných skupinách: detekovány všechny druhy spirochet použitím neurálních technik(All spirochetes) patogenní spirochéty ústího periodontu(Oral spirochetes), samostatná detekce Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) skupina ve které byly zváženy všechny dostupné studie(All studies

13 Výsledky výzkumu všechny druhy spirochét byly nalezeny v mozku u 90,1 % postižených Alzheimerovou chorobou a nebyly detekovány u zdravých kontrolních subjektů všechny druhy spirochét byly nalezeny v mozku u 90,1 % postižených Alzheimerovou chorobou a nebyly detekovány u zdravých kontrolních subjektů periodontální spirochéty byly nalezeny v mozku 93.7% nemocných Alzheimerovou chorobou a u 33.3% zdravých kontrolních subjektů periodontální spirochéty byly nalezeny v mozku 93.7% nemocných Alzheimerovou chorobou a u 33.3% zdravých kontrolních subjektů B. burgdorferi byla nalezena v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou 13krát častěji (25.3%) než u zdravých kontrolních subjektů (1.9%) Pozn.: Nízká prevalence lymeské boreliózy v porovnání s AD je dobře reflektována nízkou frekvencí výskytu B. burgdorferi (25,3%) v porovnání s vysokou frekvencí výskytu všech typů spirochet v mozku (90,1%). Pozn.: Nízká prevalence lymeské boreliózy v porovnání s AD je dobře reflektována nízkou frekvencí výskytu B. burgdorferi (25,3%) v porovnání s vysokou frekvencí výskytu všech typů spirochet v mozku (90,1%).

14 Závěr Oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby by se měla věnovat větší podpora a pozornost. Oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby by se měla věnovat větší podpora a pozornost. Spirochatální infekce se objevuje léta až dekády před manifestací demence. Spirochatální infekce se objevuje léta až dekády před manifestací demence. Stejně jako je dnešní medicína schopná léčit syfilis a jiná spirochetální onemocnění antibiotiky, které jsou dnes běžně k dispozici, můžeme být jednou schopni předejít nebo dokonce eradikovat demenci. Stejně jako je dnešní medicína schopná léčit syfilis a jiná spirochetální onemocnění antibiotiky, které jsou dnes běžně k dispozici, můžeme být jednou schopni předejít nebo dokonce eradikovat demenci.

15 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost

16 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_chor oba http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_chor oba http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alzheimer ova_choroba http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alzheimer ova_choroba http://www.cilena-lecba.cz/alzheimerova- choroba http://www.cilena-lecba.cz/alzheimerova- choroba http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiroch%C3%A9ty http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 3171359/?tool=pubmed


Stáhnout ppt "Alzheimerova choroba Alzheimer's disease - a neurospirochetosis Petra Mejdrová Iva Kučerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google