Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
2. Klempířské práce Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník studia: III. Zpracoval: Ing. Josef Svoboda

2 2. Klempířské práce Obsah: 2.1 Materiály pro klempířské práce
sfafasfasfasf 2. Klempířské práce Obsah: 2.1 Materiály pro klempířské práce 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků 2.3 Klempířské prvky a konstrukce 2. Klempířské práce

3 2. Klempířské práce → zahrnují výrobu a osazování plechových výrobků na střeše a na průčelí budov Práce na střeše: osazování střešních žlabů, oken, poklopů, sněhových zachytačů … oplechování okapů střech, střešních úžlabí, nadezdívek, říms … lemování zdí, nadezdívek, komínů, ventilačních průduchů, trub … kladení hladkých plechových krytin Práce na průčelí budov: osazování odpadních trub oplechování říms, okapů, balkónů a teras, balkónových zdí a nadezdívek… lemování dilatačních spár … 2. Klempířské práce

4 2.1 Materiály pro klempířské práce
plechy ocel pásová a tyčová dráty drobný spojovací a připevňovací materiál materiál pro spájení a svařování dřevěné špalíky a latě nátěrové hmoty hmoty pro těsnění, zasklívání 2.1 Materiály pro klempířské práce

5 2.1 Materiály pro klempířské práce
Plechy pro klempířské práce Požadavkem je pevnost, tvrdost, odolnost proti vodě Druhy plechů: ocelové pozinkované, min. tl. 0,60 mm → nejvíce používané hliníkové, min. tl. 0,63 mm měděné (měkké), min. tl. 0,56 mm, měděné (polotvrdé), min. tl. 0,63 mm zinkové, tl. 0,65 – 1,2 mm ocelové tenké (černé), min. tl. 0,70 mm Drobný spojovací a připevňovací materiál = hřebíky, nýty, vruty, šrouby, nastřelovací hřebíky, skoby … 2.1 Materiály pro klempířské práce

6 2.1 Materiály pro klempířské práce
Materiál pro spájení a svařování pájky jsou slitiny kovů, které se používají k dosažení tuhého spojení kovových součástí, k utěsnění otvorů, spár … pájky měkké - slitina cínu a olova, taví se při teplotě 200 °C (nejvíce užívané) pájky tvrdé - slitina mědi a zinku pájky stříbrné – slitina mědi, zinku a stříbra při svařování se užívají různé elektrody dle druhu svařovaného materiálu Dřevěné špalíky a latě Z měkkého jehličnatého řeziva (smrk, borovice). Pro klempířské práce jsou normalizovány špalíky a latě příčného lichoběžníkového průřezu 60 (40) x 45 mm, délky 60 – 250 mm. 2.1 Materiály pro klempířské práce

7 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků
Výroba klempířských prvků Výroba průmyslově ve výrobnách mimo stavbu. Průmyslově vyrobené prvky a dílce se na stavbě pouze spojují a připevňují.Volné konce plechů se již ve výrobně zesilují ohyby, drážkami nebo návalky. 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

8 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků
Spojování klempířských prvků Pro spojování jednotlivých částí klempířských prvků se užívají tyto spoje: a) drážkování b) nýtování c) pájení d) svařování e) přeložení nebo zasunutí a) spojování drážkami → nejpoužívanější způsob spojování (malá pracnost, snadná proveditelnost), nevýhodou je, že drážky narušují rovinnost spojovaných plechů a že nejsou zcela vodotěsné 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

9 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků
b) spojování nýty → jsou spojovací nýty, které nejsou namáhány na usmyknutí (tenké dříky, ploché hlavy nýtů) Nýtováním se spojují plechy černé, pozinkované, hliníkové a měděné. Zinkové a olověné plechy ne, protože v měkkém materiálu by se nýty uvolňovaly. Spoje měděných plechů je nutno nýtovat pouze měděnými nýty. 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

10 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků
c) spojování pájením → použití tam, kde je požadována vodotěsnost spoje d) spojování svařováním → použití pro spojování ocelových částí konstrukcí, kde je požadována větší pevnost spojů. e) spojování přeložením nebo zasunutím → použití u šikmých střech se sklonem > 30° a pro spojování plechových trub, které se zasunují do sebe … 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

11 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

12 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků
Klempířské prvky se k ostatním konstrukcím připevňují hřebíky, vruty a skobami, drátěnými příponkami, plechovými příponkami, háky a zděřemi. Připevňování hřebíky vruty a skobami = nejběžnější způsob připevňování Drátěné příponky - připevňování předních okrajů plechů, lemování říms, výstupků, oplechování parapetů … Plechové příponky – připevňování plechových krytin, lemování apod. ke střešním konstrukcím. Příponky jsou z pozinkovaného nebo ocelového plechu, pro připevnění měděných plechů je nutno použít měděné příponky. Příponky jsou ležaté nebo stojaté. Hřebíky a vruty pro připevňování příponek musí být z téhož materiálu nebo se stejnou povrchovou úpravou. 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

13 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

14 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Zděře → slouží k připevňování odpadních trub k průčelní stěně. Tvarově se řídí dle tvaru odpadních trub. Osová vzdálenost zděří není větší než 2000 mm. 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

15 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

16 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Žlabové háky → slouží k připevnění střešních žlabů ke střešní konstrukci 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

17 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

18 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

19 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Střešní žlaby → slouží k zachycení a odvádění srážkové vody ze střechy. Dle umístění se dělí na: podokapní nadřímsové nástřešní zaatikové mezistřešní zvláštní Dle tvaru se dělí na: půlkruhového tvaru čtyřhranného tvaru 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

20 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

21 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Žlabové kotlíky → slouží k převedení vody ze žlabu do odpadních trub. Nejpoužívanější jsou kónické žlabové kotlíky (zavěšení na návalky žlabů, připevnění ke žlabu nýtováním). Žlabové kotlíky mají ve spodní části min. 80 mm dlouhé hrdlo s průřezem odpovídajícím průřezu odpadní trouby, mírné zúžení pro snadnější zasunutí do odpadní trouby. 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

22 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

23 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

24 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Odpadní potrubí → slouží k odvádění vody ze žlabů na taková místa, na nichž voda nemůže způsobovat škody na zdivu budovy ani na jejich základech. Zaúsťují se nejčastěji do kanalizační sítě → dešťová voda tak současně proplachuje i kanalizační síť (na kanalizační trouby se připojují odpadní trouby nasazením do hrdla litinové trouby a překrytím manžetou). Osazují se na zdivo s hotovou omítkou nebo obkladem a připevňují se ke zdivu zděřemi. Při montáži se odpadní trouby do sebe zasouvají na délku 60 mm ve směru toku vody (širším průřezem nahoru), pro snadnější zasunutí jsou v podélném směru mírně kónické. Příslušenství odpadních trub tvoří kolena, odskoky, výtoková kolena, přechodové kusy, krycí manžety, odbočky a zděře. 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

25 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

26 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Oplechování → na přední straně se zpravidla ukončuje okapnicí a na zadní straně úpravou pro napojení na související konstrukci. Nejmenší sklon oplechování je 5 %. Dle umístění rozeznáváme oplechování: okapů úžlabí nadezdívek říms parapetů 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

27 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

28 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

29 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

30

31 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

32 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

33 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

34 1.1.Základy typologie

35 1.1.Základy typologie

36 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

37 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

38 1.1.Základy typologie

39 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

40 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

41 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

42 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

43 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Lemování Lemování střešních nadezdívek a jiných průniků střešní krytinou má zajišťovat vodotěsné napojení krytiny na svislé plochy částí vystupujících nad krytinu. Lemování se provádí nejčastěji pozinkovaným plechem tl. 0,60 mm. Dle druhu krytiny se řídí tvar i lemování: lemování zdí a nadezdívek lemování komínů lemování okraje štítu lemování tyčí a trub (nejmenší sklon lemování je 5 %) 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

44 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

45 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

46 1.1.Základy typologie

47 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

48 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

49

50 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

51 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Hladké plechové krytiny Použití pro krytí střech v horských a drsných klimatických podmínkách. Min. sklon střešní roviny 5 % (3°). Nejčastější kladení krytiny z tabulí 660 x mm nebo x mm. Připevnění krytiny k bednění, u okapu na podkladový plech. Jednotlivé díly krytiny jsou ve směru spádu spojovány dvojitou ležatou drážkou. Pod krytinu se podkládá vždy jedna vrstva nepískované asfaltové lepenky. Plechové krytiny rychle odvádějí vodu a jsou těsné proti zahánění vody a sněhu. (dále viz. pokrývačské práce) 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

52 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

53 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

54 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce
Ostatní klempířské prvky Střešní poklopy - slouží k průlezům na střechu, normalizovány v rozměrech 600 x 600 a 600 x 800 mm. Střešní okna – slouží k přisvětlování půdního prostoru, dodávají se zasklená se základním nátěrem v rozměru 600 x 600 mm Sněhové zachytače – zabraňují utržení, sjíždění a padání navátého sněhu ze střechy Ventilační nástavce – slouží k zlepšení přirozeného tahu, výroby z pozink. plechu průměr se řídí průměrem trouby, na kterou se nástavec nasazuje 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

55 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

56 Výrobci klempířských konstrukcí

57 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google