Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník studia: III.

2 2. Klempířské práce  Obsah: 2.1 Materiály pro klempířské práce 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků 2.3 Klempířské prvky a konstrukce

3 2. Klempířské práce → zahrnují výrobu a osazování plechových výrobků na střeše a na průčelí budov Práce na střeše:  osazování střešních žlabů, oken, poklopů, sněhových zachytačů …  oplechování okapů střech, střešních úžlabí, nadezdívek, říms …  lemování zdí, nadezdívek, komínů, ventilačních průduchů, trub …  kladení hladkých plechových krytin Práce na průčelí budov:  osazování odpadních trub  oplechování říms, okapů, balkónů a teras, balkónových zdí a nadezdívek…  lemování dilatačních spár …

4 2.1 Materiály pro klempířské práce Materiály pro klempířské práce:  plechy  ocel pásová a tyčová  dráty  drobný spojovací a připevňovací materiál  materiál pro spájení a svařování  dřevěné špalíky a latě  nátěrové hmoty  hmoty pro těsnění, zasklívání

5 2.1 Materiály pro klempířské práce Plechy pro klempířské práce Požadavkem je pevnost, tvrdost, odolnost proti vodě Druhy plechů:  ocelové pozinkované, min. tl. 0,60 mm → nejvíce používané  hliníkové, min. tl. 0,63 mm  měděné (měkké), min. tl. 0,56 mm, měděné (polotvrdé), min. tl. 0,63 mm  zinkové, tl. 0,65 – 1,2 mm  ocelové tenké (černé), min. tl. 0,70 mm Drobný spojovací a připevňovací materiál = hřebíky, nýty, vruty, šrouby, nastřelovací hřebíky, skoby …

6 2.1 Materiály pro klempířské práce Materiál pro spájení a svařování  pájky jsou slitiny kovů, které se používají k dosažení tuhého spojení kovových součástí, k utěsnění otvorů, spár … a) pájky měkké - slitina cínu a olova, taví se při teplotě 200 °C (nejvíce užívané) b) pájky tvrdé - slitina mědi a zinku c) pájky stříbrné – slitina mědi, zinku a stříbra  při svařování se užívají různé elektrody dle druhu svařovaného materiálu Dřevěné špalíky a latě Z měkkého jehličnatého řeziva (smrk, borovice). Pro klempířské práce jsou normalizovány špalíky a latě příčného lichoběžníkového průřezu 60 (40) x 45 mm, délky 60 – 250 mm.

7 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků Výroba klempířských prvků Výroba průmyslově ve výrobnách mimo stavbu. Průmyslově vyrobené prvky a dílce se na stavbě pouze spojují a připevňují.Volné konce plechů se již ve výrobně zesilují ohyby, drážkami nebo návalky.

8 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků Spojování klempířských prvků Pro spojování jednotlivých částí klempířských prvků se užívají tyto spoje: a) drážkování b) nýtování c) pájení d) svařování e) přeložení nebo zasunutí a) spojování drážkami → nejpoužívanější způsob spojování (malá pracnost, snadná proveditelnost), nevýhodou je, že drážky narušují rovinnost spojovaných plechů a že nejsou zcela vodotěsné

9 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků b) spojování nýty → jsou spojovací nýty, které nejsou namáhány na usmyknutí (tenké dříky, ploché hlavy nýtů) Nýtováním se spojují plechy černé, pozinkované, hliníkové a měděné. Zinkové a olověné plechy ne, protože v měkkém materiálu by se nýty uvolňovaly. Spoje měděných plechů je nutno nýtovat pouze měděnými nýty.

10 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků c) spojování pájením → použití tam, kde je požadována vodotěsnost spoje d) spojování svařováním → použití pro spojování ocelových částí konstrukcí, kde je požadována větší pevnost spojů. e) spojování přeložením nebo zasunutím → použití u šikmých střech se sklonem > 30° a pro spojování plechových trub, které se zasunují do sebe …

11 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

12 Připevňování klempířských prvků Klempířské prvky se k ostatním konstrukcím připevňují hřebíky, vruty a skobami, drátěnými příponkami, plechovými příponkami, háky a zděřemi. Připevňování hřebíky vruty a skobami = nejběžnější způsob připevňování Drátěné příponky - připevňování předních okrajů plechů, lemování říms, výstupků, oplechování parapetů … Plechové příponky – připevňování plechových krytin, lemování apod. ke střešním konstrukcím. Příponky jsou z pozinkovaného nebo ocelového plechu, pro připevnění měděných plechů je nutno použít měděné příponky. Příponky jsou ležaté nebo stojaté. Hřebíky a vruty pro připevňování příponek musí být z téhož materiálu nebo se stejnou povrchovou úpravou.

13 2.2 Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

14 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce Zděře → slouží k připevňování odpadních trub k průčelní stěně. Tvarově se řídí dle tvaru odpadních trub. Osová vzdálenost zděří není větší než 2000 mm.

15 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

16 Žlabové háky → slouží k připevnění střešních žlabů ke střešní konstrukci

17 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

18

19 Střešní žlaby → slouží k zachycení a odvádění srážkové vody ze střechy. Dle umístění se dělí na:  podokapní  nadřímsové  nástřešní  zaatikové  mezistřešní  zvláštní Dle tvaru se dělí na:  půlkruhového tvaru  čtyřhranného tvaru

20 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

21 Žlabové kotlíky → slouží k převedení vody ze žlabu do odpadních trub. Nejpoužívanější jsou kónické žlabové kotlíky (zavěšení na návalky žlabů, připevnění ke žlabu nýtováním). Žlabové kotlíky mají ve spodní části min. 80 mm dlouhé hrdlo s průřezem odpovídajícím průřezu odpadní trouby, mírné zúžení pro snadnější zasunutí do odpadní trouby.

22 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

23

24 Odpadní potrubí → slouží k odvádění vody ze žlabů na taková místa, na nichž voda nemůže způsobovat škody na zdivu budovy ani na jejich základech. Zaúsťují se nejčastěji do kanalizační sítě → dešťová voda tak současně proplachuje i kanalizační síť (na kanalizační trouby se připojují odpadní trouby nasazením do hrdla litinové trouby a překrytím manžetou). Osazují se na zdivo s hotovou omítkou nebo obkladem a připevňují se ke zdivu zděřemi. Při montáži se odpadní trouby do sebe zasouvají na délku 60 mm ve směru toku vody (širším průřezem nahoru), pro snadnější zasunutí jsou v podélném směru mírně kónické. Příslušenství odpadních trub tvoří kolena, odskoky, výtoková kolena, přechodové kusy, krycí manžety, odbočky a zděře.

25 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

26 Oplechování → na přední straně se zpravidla ukončuje okapnicí a na zadní straně úpravou pro napojení na související konstrukci. Nejmenší sklon oplechování je 5 %. Dle umístění rozeznáváme oplechování:  okapů  úžlabí  nadezdívek  říms  parapetů

27 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

28

29

30

31

32

33

34 1.1.Základy typologie

35

36 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

37

38 1.1.Základy typologie

39 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

40

41

42

43 Lemování Lemování střešních nadezdívek a jiných průniků střešní krytinou má zajišťovat vodotěsné napojení krytiny na svislé plochy částí vystupujících nad krytinu. Lemování se provádí nejčastěji pozinkovaným plechem tl. 0,60 mm. Dle druhu krytiny se řídí tvar i lemování:  lemování zdí a nadezdívek  lemování komínů  lemování okraje štítu  lemování tyčí a trub (nejmenší sklon lemování je 5 %)

44 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

45

46 1.1.Základy typologie

47 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

48

49

50

51 Hladké plechové krytiny Použití pro krytí střech v horských a drsných klimatických podmínkách. Min. sklon střešní roviny 5 % (3°). Nejčastější kladení krytiny z tabulí 660 x 2 000 mm nebo 1 000 x 2 000 mm. Připevnění krytiny k bednění, u okapu na podkladový plech. Jednotlivé díly krytiny jsou ve směru spádu spojovány dvojitou ležatou drážkou. Pod krytinu se podkládá vždy jedna vrstva nepískované asfaltové lepenky. Plechové krytiny rychle odvádějí vodu a jsou těsné proti zahánění vody a sněhu. (dále viz. pokrývačské práce)

52 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

53

54 Ostatní klempířské prvky Střešní poklopy - slouží k průlezům na střechu, normalizovány v rozměrech 600 x 600 a 600 x 800 mm. Střešní okna – slouží k přisvětlování půdního prostoru, dodávají se zasklená se základním nátěrem v rozměru 600 x 600 mm Sněhové zachytače – zabraňují utržení, sjíždění a padání navátého sněhu ze střechy Ventilační nástavce – slouží k zlepšení přirozeného tahu, výroby z pozink. plechu průměr se řídí průměrem trouby, na kterou se nástavec nasazuje

55 2.3 Klempířské výrobky a konstrukce

56 Výrobci klempířských konstrukcí  www.rheinzink.czwww.rheinzink.cz  www.lindab.czwww.lindab.cz  www.klempirstvi-praha.czwww.klempirstvi-praha.cz  www.prefa.comwww.prefa.com  www.rehau.czwww.rehau.cz  www.ruukkistrechy.czwww.ruukkistrechy.cz

57 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2. Klempířské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní."

Podobné prezentace


Reklamy Google