Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavitelství 7 Zastřešení budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavitelství 7 Zastřešení budov"— Transkript prezentace:

1 Stavitelství 7 Zastřešení budov
Přednáší ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1

2 Charakteristika střešních konstrukcí
Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Chrání jej před nepříznivými povětrnostními vlivy (hlavně deštěm, sněhem a větrem) a rovněž má plnit i tepelně izolační funkci. Je proto důležitou částí budovy, na které do značné míry závisí i životnost celé stavby. Skládá se z nosné střešní konstrukce, střešního pláště a podhledu. U jednotlivých druhů střech mohou některé z těchto částí odpadnout nebo splynout. Nosnou střešní konstrukcí se rozumí část střechy, přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Střešní plášť je charakterizován jako část střechy bez nosné střešní konstrukce, chránící objekt před vnějšími vlivy a zabezpečující požadovaný stav vnitřního prostředí.

3 Střecha - názvosloví 1 – hřeben, 2 – okap, 3 – nároží, 4 – úžlabí, 5 – štít, 6 – sběžiště

4 Druhy střech Podle sklonu : Podle tvaru střechy :
Plochá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozměrech 0° - 5° Šikmá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozmezí 5°- 45° Strmá střecha - střecha se sklonem krytiny větší než 45° Podle tvaru střechy : Lomená střecha - střecha, jejichž plocha (mezi hřebenem a okapem, popř. úžlabím) je vytvořena více rovinnými plochami různých sklonů pochůzná střecha - plochá střecha, která je využívána pro pobyt uživatelů domu, rekreační a účelové využití. Střecha zelená u které se počítá s umístěním zeleně. Nepochůzná střecha - střecha, která není určena k provozu (přístup pro údržbu nebo kontrolu)

5 Druhy střech a - pultová, b - sedlová, c - valbová,
d,e - polovalbová, f - stanová, g - mansardová, h - pilová, i - věžová

6 Sedlová střechy - krov Nejčastějším materiálem krovu je dřevo.
Můžeme se však setkat také s krovy ocelovými a výjimečně i s krovy železobetonovými. Podle konstrukčního uspořádání při němž jde hlavně o způsob podpory krokví, dělí se krovy na různé soustavy. vaznicová – nejpoužívanější. hambálková vlašská - pro jednoduché a nízké střechy

7 Sedlová střechy - krov Volbu konstrukce krovu ovlivňuje zejména sklon střechy, její tvar, rozpětí, volná šířka i výška, účel budovy a prostředí. Každá krovová konstrukce má zatěžovat podpory svisle, proto je nutno šikmé tlaky zachytit (vazní trám, kleštiny, kovová táhla). Konstrukce krovu musí být náležitě tuhá (zavětrovaná) v příčném i podélném směru.

8 Krov 1 - vazní trám, 2 - podezdívka, 3 - pozednice, 4 - vaznice, 5 - krokev, 6 - sloupek, 7 - vzpěra, 8 - pásek, 9 - kleštiny, 10 - jalová vazba

9 Konstrukční typy krovů
a - krokevní, b - stojatá stolice, c,d - ležatá stolice, e - kozová stolice

10 Tesařské spoje a konstrukce

11

12

13

14

15

16

17 Vazníky Vazníky se používají k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory. Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky buď spočívají na sloupech, nebo jsou uloženy na průvlaku. Střešní plášť je zpravidla z desek (panelů), tyčových prvků nebo bednění. Tyto konstrukční prvky se ukládají buď přímo na vazníky rovnoběžně s hřebenem, nebo se kladou na další nosnou konstrukci - vaznici ve spádu střechy. Vazníky i vaznice se vyrábějí dřevěné, kovové nebo železobetonové (i prefabrikované). Konstrukčně jsou řešeny buď jako plnostěnné nebo příhradové. Tvarově jako pultové, sedlové, s rovnoběžnými nebo různoběžnými pásy, girlandové, obloukové apod.

18 Tvary vazníků a - s přímým pásem, b - s lomeným
horním pásem, c - s lomeným dolním pásem, d - s lomeným horním i dolním pásem, e - obloukový vazník

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Ploché střechy Rozdělení plochých střech
Podle základního konstrukčního řešení: jednoplášťová střecha - střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm. dvouplášťová střecha - střecha, která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti (horní plášť a dolní plášť, nebo také vnější plášť a vnitřní plášť), mezi nimiž je vzduchová mezera. Prostor mezi plášti (vzduchová vrstva) může být neprůlezný , průlezný či průchozí, nebo slouží jako půda (půdní prostor) několikaplášťová střecha - střecha vytvořená několika střešními plášti od sebe oddělených vzduchovými vrstvami Podle funkce: nepochůzí střecha - střecha, která umožňuje přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše pro nezbytnou údržbu provozní střecha - střecha určená pro účely dopravy, rekreace, sportu, speciálního technického vybavení objektů apod. Mezi provozní střechy se zařazují i všechny střechy se zelenou úpravou (tzv. zelené střechy)

29

30

31

32

33

34


Stáhnout ppt "Stavitelství 7 Zastřešení budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google