Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A

2 Všeobecně o okenních konstrukcích
Okenní konstrukce jsou z hlediska funkčního, konstrukčního a architektonického jedním z nejdůležitějších stavebních prvků. Svou polohou, tvarem, materiálem i estetikou detailu rozhodují o architektuře objektu. Ovlivňují přímo obytnou hodnotu daných prostorů. Je málo stavebních prvků, u nichž jsou požadavky, které se na ně kladou, tak protichůdné, jako je tomu u oken.

3 Konstrukce oken a balkónových dveří
Okenní konstrukce se u nás vyrábějí, dodávají a zkoušejí podle podmínek stanovených ČSN. Musí zajišťovat funkci : Izolace proti prostupu, Ochrany proti nepříznivým vlivům povětrnosti, Izolace proti rušivým vlivům vnějšího prostoru, Denního osvětlení budovy, Přímého větrání vnitřního prostoru.

4 Popis okenních součástí
- rám; - poutec; - sloupek; - křídlo; - vlys křídla; - překlad; - poprsník (parapet) - ostění

5 Rozdělení oken a balkónových dveří
Podle uspořádání křídel ve směru tloušťky stěny se dřevěná okna vždy rozdělují na : Jednoduchá, Jednoduše zasklená, Jednoduše zasklená s dvojsklem, Dvojitě zasklená, Trojitě zasklená Zdvojená nebo zdvojená se sdruženými křídly, Dvojitá, Deštěná fošnová Zvláštní konstrukce

6 Rozdělení balkónových dveří :
Balkónové dveře dělíme na : Jednokřídlové, Dvoukřídlové, Jednokřídlové s pevně zasklenými bočními díly S nadsvětlíky. Podle způsobu otvírání se okna i balkónové dveře dělí na : Otvíravé dovnitř, Otvíravé ven

7 Vliv členění okna na průsitnost

8 Spáry na oknech a jejich těsnění
Okno je výrobek složený z dílců z různých materiálů. Optimální vyřešení styku jednotlivých dílců a materiálů je prvořadý předpoklad pro zajištění spolehlivé funkce okna. Na okně jsou : Konstrukční spáry, například spáry rohových spojů okenních vlysů (kližné spáry u dřevěných konstrukcí), Dilatační spáry, které musí zachytit pohyby v tělese stavby nebo v okenní konstrukci, aniž by však přenášely příliš velké síly na sousední navazující stavební prvky, nebo jejich součásti. Sem patří například spáry mezi zasklívacím prvkem a okenním křídlem a spáry mezi okenním rámem a zdivem stavby.

9 Spáry na oknech a jejich těsnění
V návaznosti na uvedené spáry se u okenní konstrukce musí řešit tato těsnění : Těsnění mezi sklem a okenním křídlem (nebo sklem a rámem při pevném zasklení), Těsnění polodrážky mezi okenním křídlem a okenním rámem, Těsnění mezi okenním rámem a zdivem stavby, Těsnění rohového spoje ve stycích okenních vlysů u speciálně řešených konstrukcí (například u rohového spoje na pokos pomocí miniklínových čepů).

10 Těsnění styku mezi sklem a okenním křídlem
Pro těsnost okna mezi zasklívacím prvkem a okenním křídlem má rozhodující význam konstrukčně správné vyřešení okenní polodrážky a odpovídající utěsnění a upevnění skla (obr. 54 a 55 na následující straně). Pohyby, které se vyskytují v zasklívací polodrážce působením tlaků, sání, změn teplot a mechanického namáhání, dosahují hodnoty až 1 mm, nejsou při dnes používaných rozměrech okna a při silném zatížení povětrnostními vlivy žádnou výjimkou.

11 Těsnění styku mezi sklem a okenním křídlem
Obr.54 Detail konstrukce zdvojeného okna opatřeného pryžovým těsněním Obr.55. Detail konstrukce trojnásobně zaskleného okna s uplatněním dvou křídel

12 Okenní křídlo a jeho profilování
Přípustný průhyb okenních vlysů Okenní vlys musí být dimenzovány tak, aby jejich průhyb nebyl větší než 1/300 jejich délky. Požijeme-li izolační skla, je nutno při stanovení přípustného průhybu vlysů dbát též předpisů výrobce skla. Průhyb vlysu přitom nesmí být zpravidla větší než 8 mm.

13 Výška polodrážky pro sklo
Při nedostatečné výšce polodrážky nelze zaručit odborné utěsnění zasklívacího prvku. Podle předpisů je nutno dodržet závislost udané v této tabulce. Vztah mezi rozměry zasklívacích tabulí a výškou zasklívací polodrážky při použití různých druhů skel.

14 Výška polodrážky pro sklo
U zasklívání, které budou „zapečetěna“ uzavírací vrstvičkou, tj. u zasklení, kde styk zasklívacího prvku s vlysem okenního křídla bude uzavřen vysoce hodnotným trvale elastickým tmelem, jak se to vyžaduje u intenzivněji namáhaných oken obr. 56, 57, 58), se doporučuje volit výšku polodrážky alespoň 16 mm.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google