Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Typologie spojů ze dřeva Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_18 Název DUMu: Čep a rozpor Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 Předmět: Konstrukce Ročník: UZD-2 Autor: Bc. Václav Pihera Datum: 15.11.2012

2 Střední škola Oselce Čep a rozpor

3 Střední škola Oselce Čep a rozpor (zařazení) Jedná se o rámový spoj rohový. Je to spoj lepený. Používá se: –v nábytkářství –v tesařství –ve stavebním truhlářství

4 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Spojení na čep a rozpor je nejčastější způsob spojení rohů rámů. Zatímco při konstrukci nábytku a tvorbě interiérů se používají i jiná rohová spojení, pro výrobu okenních rámů platí pravidlo: toto spojení má dvakrát větší plochu lepení než přeplátování, a proto má výrazně vyšší odolnost proti kroucení.

5 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Zpravidla mají svislé vlysy rámů rozpory, zatímco příčné vlysy jsou osazeny čepy, které se později zapouštějí do rozporů. U rámů oken mají naopak příčné vlysy rozpory, aby se mohly vyfrézovat drážky, popř. polodrážky pro okapnici, vnitřní parapet.

6 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) U silnějších dřevěných vlysů rámů můžeme při konstruování oken z důvodu velkého zatížení vyříznout dvojité nebo trojité čepy. Spojení se kromě toho používá pro rámy při konstrukci nábytku a tvorbě interiéru.

7 Střední škola Oselce Čep a rozpor rozkreslení

8 Střední škola Oselce Čep a rozpor

9 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

10 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

11 Střední škola Oselce Čep a rozpor (výroba) Předpokladem pro dobré spojení rozporem a čepem je přesné orýsování. Po orýsování délky rozporu a čepu se musí provést rozdělení čepů rejskem (1/3, 2/3 tloušťky rámu). Rozpor se vyřízne na vnitřní straně rysek vyhotovených rejskem, čep se vyřízne vně rysek čepovkou.

12 Střední škola Oselce Čep a rozpor (výroba) S dlátem vydlabeme z obou stran rozpor. Pro osazení vnějších stěn čepu upneme materiál do zadního vozíku v hoblici a vyřízneme vnější části čepu čepovkou. Tím docílíme těsné spáry. Před lepením spoj zkusíme sesadit dohromady.

13 Střední škola Oselce Čep a rozpor Čep musí sedět v rozporu vzpřímeně a pevně, aniž bychom ho rozštípli. Při lepení a stahování musíme dávat pozor, aby byl rám v pravém úhlu.

14 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Spojení na čep a rozpor s vnitřní polodrážkou nebo drážkou Za účelem upevnění výplně se provádí do rámu z masivního dřeva průběžná drážka nebo polodrážka. U skleněných výplní se vyfrézuje polodrážka a tabule skla se připevní zasklívacími lištami, které se přišroubují na boční stěnu polodrážky.

15 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Takto můžeme tabuli skla ve slepené rámové konstrukci kdykoli vyměnit. Má-li však být výplň vložena napevno, budou mít části rámu drážku v tloušťce čepu. Při tomto jednoduchém způsobu upevnění musíme výplň při lepení osadit rohovým spojením.

16 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Abychom u prvků rámu docílili hezčího vzhledu vnitřní hrany, srážíme, profilujeme nebo můžeme přidat profilovanou lištu. Setkáváme se s různými druhy provedení. Jestliže srazíme boční stěnu polodrážky a boční stěnu drážky, musí mít rovněž odpovídající navazující prvky v části rozporu a čepu stejné sražení (zkosenou hranu). Toto je třeba brát v potaz již při orýsování.

17 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

18 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

19 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

20 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

21 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika) Spojení čepu a rozporu na pokos. U rámů nábytkových dveří s výplněmi se provádí spojení na čep a rozpor, a to bud' jednostranné, nebo oboustranné osazení na pokos. To se provádí tehdy, když má kresba dřeva na jednotlivých vlysech rámu navazovat a pokud jsou lišty pro výplně osazeny na pokos. Stejným způsobem musíme osadit boční stěnu.

22 Střední škola Oselce Čep a rozpor napokos

23 Střední škola Oselce Čep a rozpor (charakteristika)

24 Střední škola Oselce Čep a rozpor (výroba)

25 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: NUTSCH, Wolfgang. Konstrukce v interiéru. Praha: Grada, 2006, ISBN 80- 247-1276-8. NUTSCH, Wolfgang. Konstrukce Nábytku. Praha: Grada, 2003, ISBN 80-247- 0220-7. JOSTEN, Elmar; REICHE, Thomas; WITTCHEN, Bernd. Truhlářské konstrukce. Grada: Praha, 2011, ISBN 978-80-247-2960-2. NUTSCH, Wolfgang a kol. Příručka pro truhláře. Praha: EUROPA- SOBOTÁLES, 2006, ISBN 80-86706-14-1. KANICKÁ, Ludvika; HOLOUŠ, Zdeněk. Nábytek. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3746-1. KOUŘIL, Jan; BUBEN, František. Truhlářství. Praha: Grada, 2003, ISBN 80- 247-9056-4. SLAVICKÝ, Richard. Odborné kreslení. Praha: Informatorium, 2001, ISBN 80- 86073-81-5.

26 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení. Praha: Informatorium, 2008, ISBN 978-80-7333-069-9. NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení. Praha: EUROPA-SOBOTÁLES, 2007, ISBN 978-80-86706-20-7. WÖHRLIN, Traugott. Nábytkové slohy. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247- 2034-0.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google