Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY VÝZKUM V SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY VÝZKUM V SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGII."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY VÝZKUM V SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGII

2 OBSAH SOC PS – základní charakteristika první experimenty „uzavřená“ témata –kognitivní disonance –výzkum poslušnosti –efekt přihlížejícího etika experimentů Zdroj: http://coachingteams.eu/blog/?p=495, cit. 15.3.2011, 10:11

3 SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE základní charakteristika sociální psychologie: –„země nikoho mezi psychologií a sociologií“ (Hunt, M. (2000), s. 377) –chybí jednotná koncepce disciplíny předmět studia – řada různorodých problémů (tj. chybí souvislosti mezi nimi) –→ řada detailně studovaných jevů –→ řada různorodých experimentů –některá témata již vyčerpána

4 PRVNÍ EXPERIMENT V SOC PS 1897 - Norman Triplett: –první empirické ověřování SOC PS hypotézy –východisko: cyklisté (závodníci) jedou vyšší maximální rychlostí, když jedou ve skupině, než když jedou sami –otázka: lze toto zobecnit? –experiment: děti 10-12 let úkol: navíjet jednotlivě/ve dvojicích rybářské vlasce ověřeno: děti navíjejí rychleji, pracují-li ve dvojici

5 Triplettův experiment jako VZOR Triplettův experiment → hrubý model pro SOC PS výzkum: –experiment napodobuje skutečnou situaci –dobrovolníci (PO) neví, co experimentátor skutečně zkoumá –sleduje se vliv přítomnosti a nepřítomnosti konkrétní proměnné

6 KLASICKÉ EXPERIMENTY Solomon Asch 50. léta zkoumané téma: za jakých podmínek máme tendenci podřídit se skutečnému/imaginárnímu tlaku a souhlasit s většinovým názorem skupiny → počátek zkoumání konformity (tendence podřídit se tlaku a souhlasit s většinovým názorem skupiny) experiment: o „zrakovém rozlišování“

7 KLASICKÉ EXPERIMENTY Solomon Asch II design výzkumu: –6 „dobrovolníků“ + 1 PO –otázka: která z úseček je stejně dlouhá jako vzor –„dobrovolníci“ označují za stejně dlouhou špatnou úsečku –ve 37% se PO ztotožní s většinou Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Asch%C5%AFv_experiment, 8.2.2011, 21:48

8 KLASICKÉ EXPERIMENTY Kurt Lewin (1890 – 1946) zkušenost s diktátorským fašismem → studie: jaký vliv má na lidi demokratické a autokratické vedení? Zdroj: http://sgspsychology2.webs.com/leadershipcoaching.htm, 8.2.2011, 21:24

9 KLASICKÉ EXPERIMENTY Kurt Lewin II desing výzkumu: –kroužky pro 11ti leté chlapce –každý kroužek – vedoucí pracuje některým ze tří stylů vedení výsledky: –autokratické vedení – chlapci brzy nepřátelští/pasivní –demokratické vedení – chlapci spolupracující, přátelští –benevolentní ved. – chlapci přátelští, apatičtí, bez chuti do práce

10 „UZAVŘENÁ TÉMATA“ kognitivní disonance experiment vyvolaného souhlasu (Festinger, Carlsmith, 1959) –VŠ studenti, 1 hod. práce na nudném, jednotvárném, opakujícím se úkolu (rovnání cívek, ohýbání hřebíků) –poté úkol říci další osobě, že úkoly byly zábavné a zajímavé –odměna za toto tvrzení: 1 dolar / 20 dolarů –? jak se PO líbily zadané úkoly: odměna 1 dolar – úkol se líbil 20 dolarů – úkol nevnímán jako zábavný (porovnáno s kontrolní skupinou)

11 „UZAVŘENÁ TÉMATA“ výzkum poslušnosti PS - úvahy o holocaustu – „jak se to mohlo stát“? –PSA – „autoritářská osobnost“ –vs. SOC PS – zřejmě je důležité studovat zvláštní sociální situace, ve kterých obyčejní lidé páchají bezcharakterní zločiny Stanley Milgram, počátek 60. let –experiment – „výzkum paměti“, Yaleova univerzita –40 mužů, 20-50 let –účast v experimentu za odměnu 4 dolary (dnes asi 20 dolarů)

12 výzkum poslušnosti INZERÁT Zdroj: http://www.age-of-the- sage.org/psychology/milgram_ob edience_experiment.html, cit. 15.3.2011, 0:08

13 výzkum poslušnosti DESIGN „učitel“(PO) a „žák“ (pomocník experimentátora), výzkumník žák před očima učitele usazen ke stolu, připoutané ruce, připojení k elektrodám učitel ve vedlejší místnosti (slyší vs. nevidí) generátor elektrických ran – 30 spínačů (15 – 450 V) úkol žáka – zapamatovat si a opakovat slovní dvojice neúspěch = trest (elektrická rána) učitelovo váhání – experimentátor pobízí

14 výzkum poslušnosti ORGANIZACE PROSTORU Zdroj 1: http://www.iranian.com/main/blog/d arius-kadivar/are-you-obediant- milgrams-obedience-authority- experiment-bbc-2009, cit. 15.3.2011, 0:29 Zdroj 2: http://psychologie.cz/milgramuv- brutalni-experiment/, cit. 2. 3. 2011, 16:59

15 výzkum poslušnosti REAKCE ŽÁKA 75 V – hlasité zanaříkání 120 V – výkřik- „Au!!! Hej, to opravdu bolí!!!“ 150 V – „Chci pryč, odmítám pokračovat!!!“ 180 V – „Už tu bolest nevydržím!“ 195 V – „Pusťte mě odtud, mám srdeční potíže!“ 270 V – kvílení, sténání „Pusťte mě odtud!“ 315 V – kvílení, sténání po 330 V – ticho (pozn.: šlo o předtočené nahrávky)

16 výzkum poslušnosti VIDEOUKÁZKA videoukázku lze spustit z adresy: http://www.youtube.com/watch?v=0L-hKsjGP1M délka trvání: 02:52

17 výzkum poslušnosti VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ výsledky: –všichni účastníci pokusu – až do 300 V –63% „učitelů“ pokračovalo do 450 V vyhodnocení: –pocit závazku (učitel součástí experimentu), –vliv bílého pláště –odborník přebírá odpovědnost za průběh –neznámost/vzdálenost žáka situace + kulturní očekávání → vzniká fenomén poslušnosti

18 „UZAVŘENÁ TÉMATA“ vězeňský experiment univerzita Stanford, 1971 autor: Philip Zimbardo logická návaznost na výzkum S. Milgrama vstupní hypotéza: chování člověka je určeno prostředím a rolí, ve které se ocitá Zdroj: http://shop.skeptic.com/merchant.mvc?&Screen=PROD&Store_Code=SS& Product_Code=av175, 8.2.2011, 23:32

19 vězeňský experiment DESIGN 21 PO –muži, střední vrstva –vyhodnoceni jako citově stabilní, vyzrálí, dodržující zákony finanční odměna – 15 USD/den areál Stanfordovy uni – napodobenina vězení PO: losem určena role: dozorce vs. vězeň –vězni – levné oblečení, bez spodního prádla, číslo –dozorci – obušky, oblečení ve vojenském stylu, zrcadlové brýle vytvořeno 16 pravidel, která museli vězňové dodržovat

20 vězeňský experiment PRŮBĚH zatčení „vězňů“ v jejich domovech, příchod do vězení podle klasického modelu úkol dozorců – „udržet pořádek“ rychlé zformování vztahů mezi dozorci a vězni podle klasického vzorce –dozorci vnímali vězně jako podřadné a nebezpečné –vězňové vnímali dozorce jako tyrany a sadisty vězni se např. hlásili „pane žalářní důstojníku“ záhy povstání vězňů 6. den experiment ukončen

21 vězeňský experiment POSTŘEHY DOZORCŮ I. „Byl jsem sám sebou překvapený … Nutil jsem je, aby si vzájemně nadávali a čistili záchody holýma rukama. V podstatě jsem vězně považoval za dobytek a neustále jsem si říkal, že si na ně musím dávat pozor, kdyby něco zkoušeli.“ (Hunt, 2000, s. 391)

22 vězeňský experiment POSTŘEHY DOZORCŮ II. „Vybral jsem ho (jednoho vězně), abych ho zvlášť pokořil, jednak proto, že si o to prosí, a taky proto, že se mi prostě nelíbí. … Nový vězeň odmítá jíst párky. … Rozhodl jsem se, že je do něho dostanu násilím, ale on nechtěl jíst. Nechal jsem mu jídlo stékat po tváři. Nevěřil jsem, že to jsem já, kdo tohle dělá. Nenáviděl jsem se, že ho nutím jíst, ale jeho jsem nenáviděl ještě víc za to, že nejí.“ (Hunt, 2000, s. 391)

23 vězeňský experiment VIDEOUKÁZKA videoukázku lze spustit z adresy: http://www.youtube.com/watch?v=rmwSC5fS40w délka trvání: 05:24

24 Zdroj: http://nyminute.blog.arte.tv/2010/09/04/kitty-genovese/, cit. 15.3.2011, 9:43

25 „Kitty Genoveseová se vracela kolem třetí hodiny po půlnoci domů z noční služby. Před jejím domem v jedné čtvrti New Yorku ji napadl muž a začal ji bodat nožem. Žena volala o pomoc, což vylekalo útočníka a ten utek. Ale vrátil se a ženu ubodal. Následně se zjistilo, že nejméně 38 sousedů, probuzených křikem K. Genoveseové, přihlíželo po 35 min. z oken svých bytů útoku a stalo se tak jeho svědky. Nikdo však nepřispěchal na pomoc ani nezavolal policii. Na policii zavolal až po jejím skonání jeden muž, který však nejprve telefonoval svému příteli, zda je vůbec vhodné, aby policii zavolal.“ (Výrost, Slaměník, 1997, s. 348)

26 „UZAVŘENÁ TÉMATA“ efekt přihlížejícího případ Kitty Genoveseové – pohoršení celé americké společnosti prvotní vysvětlení – dehumanizace městských aglomerací, morální bezcitnost, sociální apatie vs. sociální psychologové: –nedostatečnost takového vysvětlení –hledání jiných příčin Zdroj: http://www.wired.com/science/discoveries/new s/2009/03/dayintech_0313, cit. 15.3.2011, 9:03

27 efekt přihlížejícího HLEDÁNÍ VYSVĚTLENÍ John Darley, Bibb Latané, 1970 experimentální zkoumání faktorů podmiňujících prosociální chování + ? příčin nečinnosti svědků výzkum: –NY university, 72 studentů –design: rozhovor o osobních problémech městských univerzitních studentů –sezení ve skupinách – 2, 3 nebo 6 studentů –každý student zvlášť v kabině, hovor přes mikrofon

28 výsledek: –sociální inhibice zásahu přihlížejícího při nehodě –= efekt přihlížejícího (bystander efffect) procesy ovlivňující efekt přihlížejícího: –váhavost jednat před druhými, –nečinní druzí situaci rozumí – tzn. že já nemusím nic dělat –difuze odpovědnosti

29 ETIKA VÝZKUMU pečlivě připravený klamavý scénář – to, co mají SOC PS výzkumy společné vs. kritika po norimberských procesech postupné omezování práce SOC PS výzkumníků 1981 rozhodnutí: –povolen mírný klam či zatajování informací –vs. pouze pokud: bude PO vystavena minimálnímu riziku výzkum by se nedal provést jinak a přínos lidstvu převáží nad všemi riziky pro PO –(podle Hunt, 2000)

30 Použité zdroje a literatura ATKINSON, R.: Psychologie. 2. aktualizované vyd., v Portálu 1., Praha : Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3. HONZÁK, R.: Když věda zajde dál než se sluší. [online] 2010-06-18 [cit. 2011-03-02  17:10] Dostupný z HONZÁK, R.: Milgramův brutální experiment. [online] 2010-08-11 [cit. 2011- 03-02  16:53] Dostupný z HONZÁK, R.: Stanfordský experiment: Jak může chutnat moc. [online] 2010-04-20 [cit. 2011-02-08  23:43] Dostupný z HUNT, M.: Dějiny psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 712 s. ISBN 80- 7178-386-2 Role a poslušnost (Milgramův experiment a Zimbardův experiment). [online] 2010-03-19 [cit. 2011-03-03  8:08] Dostupný z VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie / Sociálna psychológia. 1. vyd. Praha : ISV, 1997. 453 s. ISBN 80-85866-20-X

31 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Barbora Neuwirthová Předmět: Seminář z psychologie Datum: 9. 2. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY VÝZKUM V SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGII."

Podobné prezentace


Reklamy Google