Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc Projektový záměr & Projektová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc Projektový záměr & Projektová."— Transkript prezentace:

1 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektový záměr & Projektová žádost Propozycja projektowa & Wniosek projektowy

2 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektový záměr příloha č. 6 Příručky pro žadatele WORD 8 týdnů před příjmem projektových žádostí Formální náležitosti: dvoujazyčný všechna pole smysluplně vyplněna podepsaný statutárem, naskenovaný js.olomouc@crr.cz

3 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Propozycja projektowa Załącznik nr 6 Podręcznika Wnioskodawcy WORD 8 tygodni przed naborem wniosków projektowych Warunki formalne: dwujęzyczny wszystkie pola wypełnione w logiczny, czytelny sposób podpisany przez przedstawiciela statutowego, zeskanowany js.olomouc@crr.cz

4 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektový záměr Projektový záměr Nesplnění formálních náležitostí záměru či nepředložení ve stanoveném termínu → Záměr nebude administrován → Není možné v dané výzvě předložit žádost

5 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Propozycja projektowa Propozycja projektowa Niespełnienie warunków formalnych propozycji czy przedłożenie propozycji po ustanowionym terminie → Propozycja nie będzie administrowana → Brak możliwości przedłożenia wniosku w danym naborze

6 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektový záměr Projektový záměr Doporučení: stručně, jasně, konkrétně Kdo – Co – Proč/Pro koho - Výsledek – Peníze přílohy – možné přiložit mapu s předstihem – lepší možnost konzultovat

7 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Propozycja projektowa Propozycja projektowa Zalecenia: Krótko, jasno, konkretnie Kto – Co – Dlaczego/Dla kogo działania/wynik – pieniądze załączniki – możliwość dołożenia mapy s wyprzedzeniem – lepsza możliwość konsultacji

8 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Stanovisko JS k záměru Stanovisko JS k záměru příloha č. 7 Příručky pro žadatele polský a český manažer JS dostatečné x nedostatečné zdůvodnění/popis do 10 pracovních dní emailem doporučující charakter (zkvalitnění projektu) možnost konzultovat na JS, v regionech

9 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Opinia WS dot. propozycji projektowej załacznik nr 7 Podręcznika Wnioskodawcy polski i czeski menadżer wystarczające x niewystarczające uzasadnienie/opis do 10 dni roboczych emailem Charakter zalecenia (polepszenie jakości projektu) możliwość konsultacji w WS, w regionach

10 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektová žádost Projektová žádost příloha č. 8 Příručky pro žadatele (word) IS KP 2014+ (návod) elektronický kvalifikovaný podpis v rámci vyhlášené výzvy a v daném termínu kontrola přijatelnosti → výzva k doplnění jedenkrát, 10 pracovních dní, ale ne všechna kritéria

11 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Wniosek projektowy Wniosek projektowy Załącznik nr 8 Podręcznika Wnioskodawcy (word) IS KP 2014+ (instrukcja) Elektroniczny podpis kwalifikowany W ramach ogłoszonego naboru i w danym terminie Kontrola kwalifikowalności → wezwanie do uzupełnienia jeden raz, 10 dni roboczych, ale nie wszystkie kryteria

12 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektová žádost Projektová žádost Doporučení: dvoujazyčná (partner by měl přečíst) Název – užíván ve všech přílohách (záměr) Klíčové aktivity (souhrn/soubor činností vytvářející samostatný celek) – s partnerem pečlivě předem definovat Aktivity mimo podporované území Harmonogram – rezerva, způsobilost výdajů Milníky – alespoň 1 ke každé klíč. aktivitě

13 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Wniosek projektowy Wniosek projektowy Zalecenia/Wymogi: dwujęzyczny (partner miałby przeczytać) tytuł- używany we wszystkich załącznikach (propozycja) Działania kluczowe (działania złożone w logiczną całość) – wcześniej z partnerem precyzyjnie określić Działania poza obszarem wsparcia Harmonogram – czasowa rezerwa, kwalifikowalność wydatków Osiągnięcia- przynajmniej jedno do każdego działania kluczowego

14 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projektová žádost Projektová žádost Doporučení: Indikátory – realisticky; povinně kvantifikovat min. 1 ind. výstupu a popsat výsledkový ind. Udržitelnost – 5 let od poslední platby příjemci Zkušenosti VP/PP– relevantní Veřejné zakázky – zákon + MP NOKu Rozpočet – na úrovni kapitol (údaje z přílohy)

15 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Wniosek projektowy Wniosek projektowy Zalecenia/Wymogi: Wskaźniki – realne; obowiązkowo wskazać min. 1 wskaźnik produktu i opisać wskaźnik rezultatu Trwałość – 5 lat od ostatniej płatności na rzecz beneficjenta PW Doświadczenie PW/PP – odpowiednie Zamówienia Publiczne – prawo + załącznik nr 35 PW Budżet – na poziomie rozdziałów (dane z załacznika)

16 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Přílohy projektové žádosti Přílohy projektové žádosti Část 4a Příručky pro žadatele Obecné přílohy – pro všechny partnery o Dohoda o spolupráci na projektu o Mapa s umístěním projektu o Podrobný rozpočet projektu Přílohy podle země partnera o Doklad o vhodnosti partnera o Doklad jednatelského oprávnění o Čestné prohlášení partnerů z ČR

17 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Załączniki wniosku projektowego Załączniki wniosku projektowego Część 4a Podręcznika Wnioskodawcy Załączniki ogólne – dla wszystkich partnerów o Porozumienie o współpracy w ramach projektu o Mapa, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt o Budżet szczegółowy projektu Załączniki według kraju pochodzenia partnera o Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów o Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu o Oświadczenie partnerów RP o Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością o Specyfikacja zakupów i usług

18 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Přílohy projektové žádosti Přílohy projektové žádosti Část 4a Příručky pro žadatele Přílohy pro projekty obsahující stavební práce Přílohy pro projekty vytvářející příjmy Přílohy pro projekty zakládající veřejnou podporu Specifické přílohy dle prioritních os

19 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Załączniki wniosku projektowego Załączniki wniosku projektowego Część 4a Podręcznika Wnioskodawcy Załączniki dla projektów obejmujących prace budowlane Załączniki dla projektów generujących dochód Załączniki dla projektów z pomocą publiczną Załączniki specyficzne według poszczególnych osi priorytetowych

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DĚKUJEME ZA POZORNOST Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz


Stáhnout ppt "Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Jeremenkova 40b, Olomouc Projektový záměr & Projektová."

Podobné prezentace


Reklamy Google