Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 Dobrý projekt Jak se vyhnout chybám? Ostrava, 9.9.2009 Seminář je spolufinancován z prostředků ERDF CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Obsah 1.Čím je potřeba se řídit při přípravě projektové žádosti? 2.Proč je tak důležitá příprava projektové žádosti? 3.Jak připravit dobrý projekt? 4.Nejčastější chyby? 5.Jak se vyhnout zbytečným chybám? CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Čím je potřeba se řídit při přípravě projektové žádosti? Programová dokumentace je základem pro přípravu projektové žádosti a její následnou kontrolu. 1.Programový dokument OPPS ČR-PR 2007-2013 2.Programový dodatek 3.Příručka pro žadatele!!! 4.Příručka pro příjemce dotace 5.Ostatní dokumenty, které se nacházejí na stránkách Programu CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Proč je důležitá příprava projektové žádosti? Žádost společně s přílohami je základem myšlenky projektu, kterou chce žadatel realizovat. Na základě předložené žádosti bude projekt hodnocený. Na základě předložené žádosti bude projekt realizován a následně financován. Na základě předložené žádosti bude projekt kontrolován. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Proč je důležitá příprava projektové žádosti? Žádost a jeho přílohy jsou přílohou k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” Žadatel přípravou projektu zároveň připravuje „Rozhodnutí o poskytnutí dotace” CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Na co je dobré pamatovat při přípravě projektové žádosti: -dotace > 30 000 € na projekt -splnit min. 2 ze 4 kritérií spolupráce -společná česko-polská koncepce -důležitou součástí je logická provázanost česko – polských aktivit -rozpočet projektu musí být adekvátní k alokaci -přeshraniční dopad -dodržovat náležitý poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Na co je dobré pamatovat při přípravě projektové žádosti: -Výměna zkušeností mezi partnery -Společný personál -Společné prvky CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz - Monitorovací výbor schvaluje projekty, které dosáhly min. 70 bodů - Příští Monitorovací výbor může být posledním, na kterém se budou v rámci OPPS ČR PR 2007-2013 schvalovat projekty - Je pouze jedna možnost opravit projektovou žádost na základě výzvy - Zaměřit se na hodnocení přijatelnosti projektu - Připravovat projekt společně s partnerem - Zkontrolovat jazykové verze žádosti CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Nejčastější chyby žadatelů: -Nepozorné čtení programové dokumentace -Nekonzultování projektové žádosti CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Nejčastější chyby při formálním hodnocení žádosti: - tištěná verze žádosti nebyla podepsána statutárním zástupcem vedoucího partnera -přílohy žádosti nebyly očíslovány a doloženy dle seznamu příloh projektu (kapitola N žádosti) -často chyběl překlad textu v různých částech projektové žádosti CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Nejčastější chyby při hodnocení přijatelnosti žádosti: - zaměření projektu se neshodovalo s oblastí podpory, do které byl projekt předložen, -nevhodný žadatel v projektu -chybně popsána udržitelnost projektu, -neplatné nebo nedoložené přílohy, -chybně stanovené indikátory, -nesoulad jazykových verzí, CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Webová aplikace Benefit 7+ Ztráta přístupového hesla: Napsat e-mail na molak@crr.cz (PL) nebo korinek@crr.cz (CZ), který bude obsahovat stručný popis projektu či projektů, ke kterým měl žadatel přístup na zablokovaném kontě.molak@crr.czkorinek@crr.cz Problém s polskými telefonními čísly: v záložce – osobní výdaje – vyplnit správný mezinárodní tvar telefonního čísla Nepřijde sms vygenerovaná pomocí nabídky – postupovat stejně jako v prvním případě „zapomenuté heslo“… CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Jak se vyhnout zbytečným chybám? -Pozorně se seznámit s prohramovou dokumentací -Spolupracovat s partnerem -Konzultovat projektové záměry s regionálními subjekty nebo společně s partnerem ve Společném technickém sekretariátu CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.interreg3a.cz E-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.cz Edita Waclawczyková Společný technický sekretariát Centrum pro regionální rozvoj ČR ul. Jeremenkova 40 B 779 00 Olomouc www.cz-pl.eu Tel.: 58 733 77 11 Fax: 58 7337 717 e-mail: waclawczykova@crr.cz@crr.cz Děkuji za pozornost CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 711 | fax: +420 587 337 717


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"

Podobné prezentace


Reklamy Google