Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní samospráva Kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní samospráva Kraje"— Transkript prezentace:

1 Územní samospráva Kraje

2 Kraj Prameny práva: Ústava Hlava sedmá čl.99 – 105; zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Postavení kraje Výkon samostatné působnosti Výkon státní správy

3 Právní předpisy kraje OZV kraje Nařízení kraje Platnost a účinnost
Věstník právních předpisů kraje

4 Občané kraje Občanství Politická práva Ostatní práva občana kraje

5 Samostatná působnost kraje
Pravomoci kraje Bezplatná součinnost

6 Hospodaření kraje Využívání majetku Ručení za závazky Záměr kraje
Přezkoumání hospodaření

7 Spolupráce krajů Splnění konkrétního úkolu Založení PO
Náležitosti smlouvy Mezinárodní spolupráce Omezení možností spolupráce krajů

8 Přenesená působnost Ve správním území ve věcech stanovených zákonem
Příspěvek stanoví MF Při vydávání nařízení se řídí zákony a jinými právními předpisy Ostatní případy

9 Orgány kraje

10 k 1.1. roku, v němž se konají volby
Zastupitelstvo Počet obyvatel k 1.1. roku, v němž se konají volby Počet členů zastupitelstva kraje do 45 55 nad 65

11 Funkce člena Z – vznik mandátu, práva a povinnosti, střet zájmu
Pravomoc Působnost Jednání Odměňování (uvolnění, neuvolnění)

12 Rada kraje Výkonný orgán samostatné působnosti
Do 600 tisíc obyvatel 9 členů, nad 11 Členství v R Jednání, hlasování Působnost, pravomoc

13 Hejtman Zastupuje kraj navenek Působnost a pravomoc
Zřízení zvláštních orgánů kraje

14 Krajský úřad Působnost Samostatně rozhoduje stanoví-li to zákon
Struktura, členění KÚ Postavení ředitele KÚ (podmínky jmenování, pravomoci, zodpovědnost)

15 Výbory Zřízení Předseda Úkoly, zodpovědnost Počet členů Obligatorní
Fakultativní

16 Komise Zřízení, funkce Usnášeníschopnost Odpovědnost z činnosti Druhy

17 Dozor nad vydáváním právních předpisů kraje
Zákonné procesní nástroje Ústavní soud, Ministerstvo vnitra Rozdíl při rozporu s LZPS Právní předpisy vydané v rámci výkonu samostatné a přenesené působnosti - rozdíl

18 Kontrola výkonu samostatné působnosti kraje
Oprávněný ke kontrole Co je předmětem kontroly Kontrolující – práva a povinnosti Procesní náležitosti kontroly, postup

19 Kontrola výkonu přenesené působnosti kraje
Oprávněný ke kontrole Kontrolující – práva a povinnosti Odlišnosti od procesní úpravy kontroly samostatné působnosti

20 Vztahy státní správy a samosprávy
Podřízenost v rámci výkonu přenesené působnosti Přezkoumání rozhodnutí Působnost MV a ostatních ministerstev

21 Doporučená literatura:
Hrozinková, E, Novotný, V. Základy organizace veřejné správy v ČR upravené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hendrych, D. a kol. Správní právo Obecná část. 7. rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Prameny práva: Ústava ČR Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích


Stáhnout ppt "Územní samospráva Kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google