Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo MOST FBI Správní právo Orgány obcí a krajů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo MOST FBI Správní právo Orgány obcí a krajů"— Transkript prezentace:

1 Správní právo MOST FBI Správní právo Orgány obcí a krajů
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Územní samospráva Obce – základní územní samosprávné celky
Kraje – vyšší územně samosprávné celky (VÚSC) Vytvořit VÚSC jen ústavním zákonem ÚSC – veřejnoprávní korporace V čele zastupitelstvo voleno na 4 roky Mohou vydávat pramen práva obecně závazné vyhlášky

3 Ombudsman Původně Švédsko 18.stol (1713 – Král Karel XII. od 1809 zakotveno ve švédské ústavě) Ombud – zástupce V devadesátých letech předcházel např. Generální inspektor ozbrojených sil (ten nebyl zvolen) Veřejný ochránce práv Zákon č. 349/1999 Sb. o veřejném ochránci práv Volen PS – návrhy 2 prezident, 2 Senát (shodné návrhy jsou přípustné) 6 let, 40+ (volitelný do Senátu) Sídlo Brno JUDr. Otakar Motejl (již druhé volební období) Zástupkyně RNDr. Jitka Seitlová Klíčová role při ochraně práv občanů před nesprávným postupem úřadů /nikoliv soudů/ (liknavost jednání, průtahy, špatně posouzení, nespravedlnost)

4 Právo veřejné a soukromé
Veřejné – VP metoda regulace Rozdílné postavení subjektů Soukromé – SP metoda regulace Rovné postavení subjektů Někteří autoři hovoří o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo

5 Správní právo Úprava vztahů při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy Veřejná správa (státní moc a zbývající veřejná moc) Státní správa – uskutečňovaná státem Samospráva – oprávnění spol.organizmu zajišťovat právem vymezené záležitosti samostatně (obce, komory apod.)

6 Působnost Samostatná Své záležitosti – kraje a st.orgány zasahují jen výjimečně – ochrana zákona Přenesená Zákonem svěřena orgánu obce Vztah samostatná a přenesená není-li stanoveno, že jde o přenesenou platí, že jde o samostatnou p.!! – interpretační pravidlo

7 Statutární města Určuje zákon o obcích
Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav 23 Patří sem i Hlavní město Praha (de facto 24) Člení se na městské obvody nebo části z vlastním zastupitelstvem

8 Orgány obcí, měst a st.měst
Obec Město Statutární město Orgány zastupitelstvo obce zastupitelstvo města rada obce rada města starosta primátor obecní úřad městský úřad magistrát zvláštní orgány komise - jestliže byl svěřen výkon přenesené působnosti Vznik minimálně 3000 obyvatel; žádost předseda posl. Sněmovny o statut města zákon o obcích

9 Zastupitelstvo Počet členů 5-55 dle velikosti obce
Mandát člena vzniká – zvolením /ukončením hlasování/

10 Rada obce Výkonný orgán obce v samostatné působnosti
Odpovídá zastupitelstvu Starosta, místostrarosta(vé), a další volení z řad zastupitelstva – počet 5-11 vždy lichý! Nevolí se tam, kde je počet členů zastupitelstva menší než 15

11 Starosta Zastupuje obec navenek
Volí zastupitelstvo ze svých řad (včetně místostarostů) Musí být občan ČR! Odpovídá zastupitelstvu Ve statutárním městě – primátor, náměstci primátora

12 Obecní úřad (Magistrát)
Starosta (primátor) Místostarostové (náměstci primátora) Tajemník – není orgán – zaměstnanec obce (apolitický!) Zaměstnanci zařazeni do úřadu (magistrátu) V čele starosta (primátor) Tajemníka statutárního města jmenuje – primátor – souhlas ředitele krajského úřadu

13 Praha Zvláštní zákon Zastupitelstvo hl.města Prahy 55-70
Rada hl.města Prahy 11 členů Primátor volen zastupitelstvem Magistrát hl. města Prahy má v čele ředitele – netvoří primátor a náměstci p.

14 Kraj Vyšší územně samosprávný celek Orgány Zastupitelstvo 45-65čl.
Rada kraje hejtman jeho náměstci (do 600tis obyv. kraje 9 členů, nad 11 členů) výkonný orgán Hejtman volí zastupitelstvo Krajský úřad v čele ředitel (tvoří ředitel a zamci) Zvláštní orgán kraje

15 Obecní policie Orgán obce
Zřizován obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva Mají strážníky Řídí starosta


Stáhnout ppt "Správní právo MOST FBI Správní právo Orgány obcí a krajů"

Podobné prezentace


Reklamy Google