Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní charakteristiky látek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní charakteristiky látek"— Transkript prezentace:

1 Základní charakteristiky látek

2 Základním stavebním kamenem látek je atom.
Atomové jádro Elektronový obal Protony (p+) Neutrony (n0) Elektrony (e-)

3 Elementární částice atomu
Jádro má velmi malou velikost: průměr – m. tj. např. (1 mm a 10 m) Částice Symbol Relativní hmotnost Skutečná náboj Skutečný Proton p 1 1, kg +1 +1, C Neutron n Elektron e 1/1840 9, kg -1 -1, C

4 Nukleonové číslo (hmotnostní číslo) A
udává počet protonů a neutronů (nukleonů) v jádře atomu (resp. relativní hmotnost atomu) Protonové číslo Z udává počet protonů v jádře atomu. Podle protonového čísla jsou také seřazeny prvky v PSP. nukleonové číslo protonové číslo Atom je elektoneutrální částice počet protonů v jádře se rovná počtu elektronů v obalu (proton má stejně velký náboj jako elektron, ale opačné znaménko)

5 udává počet neutronů v jádře atomu A = N + Z
Neutronové číslo N udává počet neutronů v jádře atomu A = N + Z Nuklid je látka složená z atomů se stejným protonovým a nukleonovým číslem. Například: Nuklid je soubor atomů ,je osmý v PSP, má 8 protonů a 8 elektronů, 16 = N + 8 proto má i 8 neutronů v jádře. Izotopy jsou látky tvořené atomy téhož prvku, tedy mají stejné protonové číslo, ale různý počet neutronů v jádře (odlišné nukleonové číslo) Například: kyslík se vyskytuje v podobě tří izotopů

6 Izotopy vodíku Protium H (lehký vodík)
Nejjednodušší atom vesmíru a tvoří jeho převažující část Deuterium D (těžký vodík) stabilní izotop, v přírodě se vyskytuje 1 atom D na 7000 atomů H. S vodou tvoří těžkou vodu D2O, která má využití v jaderném průmyslu – zpomaluje neutrony. Tritium T (super těžký vodík) radioaktivní izotop nacházející se v horních vrstvách atmosféry. Jedna ze složek náplně pro vodíkové pumy.

7 Látka složená z atomů o témže počtu protonů.
Chemické prvky Látka složená z atomů o témže počtu protonů. Chemické prvky mohou být tvořeny: Volnými, nesloučenými atomy: helium a další vzácné plyny Molekulami: které vznikly sloučením atomů o témže protonovém čísle Cl2, S8 Sloučenými atomy ve formě krystalových útvarů: diamant, grafit, kovy Způsob zápisu: O … zápis prvku kyslík, jeden atom kyslíku 3O … tři nesloučené atomy kyslíku O2 … dva vzájemně vázané atomy kyslíku, dvou atomová molekula kyslíku

8 Chemické sloučeniny Jejím vyjádření je chemický vzorec. Způsob zápisu: CO2 … je jedna tříatomová molekula oxidu uhličitého tvořená jedním atomem uhlíku a dvěmi atomy kyslíku Rozdělení sloučenin podle množství obsažených prvků: Dvouprvkové (binární) HCl, H2O Tříprvkové (ternární) H2SO4, NaOH Víceprvkové CaMg(CO3) uhličitan vápenato-hořečnatý, CuSO4 . 5H2O pentahydrát síranu měďnatého

9 Chemická reakce Je zápisem určité chemické reakce H Cl HCL reaktanty produkty Čteme: Jeden mol H2 reaguje s jedním molem Cl2 za vzniku dvou molů HCl. Součet atomů každého prvku musí být na obou stranách rovnice shodný Čísla před vzorci označujeme jako stechiometrické koeficienty

10 Podrobnější zápis chemické rovnice: 500C, 20 – 100 MPa N2 + 3H2 2 NH3
Oxid železitý MnO2(s) + 4HCl(aq) MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l) s … pevné skupenství (solid) g … plynné skupenství (gaseous) l … kapalné skupenství (liquid) aq … vodný roztok (aqueous)

11 CVIČENÍ Určete velikost náboje atomového jádra Na a Cl Dusík má protonové číslo Z = 7. Jaké protonové číslo má kyslík, prvek následující za dusíkem v PSP. Určete počet protonů a elektronů u prvku Na, N Vyberte, která z následujících tvrzení jsou správná: Protonové číslo udává počet protonů Nukleonové číslo udává počet neutronů Počet elektronů udává též protonové číslo Počet neutronů je dán rozdílem A – Z U následujících atomů určete počet jejich elementárních částic: Vysvětlete, proč izotopy téhož prvku mají stejné chemické vlastnosti. Z následujících variant vyberte ty, které udávají izotopy téhož prvku: 17 protonů a 18 neutronů 18 protonů a 18 neutronů 18 protonů a 17 neutronů 17 protonů a 20 neutronů

12 Přečtěte kvalitativně i kvantitativně chemickou rovnici
Zkontrolujte počet atomů prvků v rovnicích a doplňte chybějící stechiometrické koeficienty: a) b) c) Výsledky: 1 (+11, +17), 2 (Z = 8), 3 ( Na – e=11, p=11, N- e=7, p=7), 4 (a, c, d), 5 ( Li p=3, p=3, n=4; C p=6, e=6, n=6; Mn e=22, p=22, n=33), 6 (protože mají stejný počet e), 7 (a a d, b a c ), 8 (reakcí 1 molu chloru a dvou molů jodidu draselného vzniká jeden mol jodu a dva moly chloridu draselného), 9a) 9b) 9c)


Stáhnout ppt "Základní charakteristiky látek"

Podobné prezentace


Reklamy Google