Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se atomy spojují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se atomy spojují."— Transkript prezentace:

1 Jak se atomy spojují

2 Atomy nejsou samotáři V současné době je známo 111 chemických prvků.
Z nich je složeno asi sloučenin. Každý rok je objeveno nových.

3 Proč se vzácné plyny neslučují
Z volných atomů jsou složeny pouze vzácné plyny. Nejstabilnější jsou atomy: a/ s plně obsazenou valenční vrstvou valenčními elektrony b/ s dvojicemi elektronů (páry) ve valenční vrstvě Úkol 1: Napiš značky vzácných plynů a uveď, proč se skládají z volných atomů.

4 Kontrola úkolu 1 He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Jejich atomy se neslučují, neboť mají plně obsazenu valenční vrstvu valenčními elektrony.

5 Chemická vazba + + Atomy prvků se pomocí chemických vazeb seskupují do molekul. Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích. Nejjednodušší molekula je tvořena dvěma atomy vodíku. Původně nespárované elektrony vytvoří vazebný elektronový pár, který společně sdílejí oba atomy. Spojení atomů pomocí dvojice valenčních elektronů se nazývá chemická vazba.

6 Polární a nepolární vazba
Cl0 – Cl0 H+ Cl- - - - - - Jsou-li vazbou spojeny dva stejné atomy (např. H2, Cl2, O2), jsou vazebné elektrony mezi atomy rozděleny rovnoměrně. Atomy v těchto molekulách mají oxidační číslo 0. Taková vazba je nepolární. V molekule chlorovodíku (HCl) jsou vazebné elektrony více přitahovány atomem chlóru. Na této části molekuly převládá záporný náboj. Molekula má dva póly – kladný a záporný. Vazba je polární.

7 Elektronegativita Cl Cl Cl H - -
Elektronegativita (X) je schopnost atomů přitahovat elektrony chemické vazby. Čím je její hodnota větší, tím atom více přitahuje elektrony. Čím je větší rozdíl elektronegativit atomů v molekule, tím je vazba polárnější. U nepolární vazby je rozdíl X = 0, u polární vazby je rozdíl X < 1,7. Nepolární vazba Cl – Cl: Polární vazba H – Cl: Úkol 2: a/ Vyhledej v periodické tabulce prvek s nejmenší a největší X: b/ Šipkou na vazbě označ, který atom více přitahuje vazebné elektrony: Na – F, H – O – H, K – I, Ag – Br, Na – O – H: Chlór Cl 2,8 Chlór Cl 2,8 Chlór Cl 2,8 Vodík H 2,2 - - = 0 = 0,6

8 Kontrola úkolu 2 a/ nejmenší XFr = 0,7 největší XF = 3,98 b/ Na → F
H → O ← H K → I Ag→ Br Na → O ← H

9 Iontová vazba v chloridu sodném
Jestliže je rozdíl elektronegativit sloučených prvků větší než 1,7, dochází k odtržení valenčního elektronu od prvku s nižší elektronegativitou (Na). Elektron přijímá atom s vyšší elektonegativitou (Cl). Vznikají tak ionty (kladný kation a záporný anion) a mezi nimi iontová vazba. Atomy jsou vázány k sobě elektrostatickými silami. Vznik kationtu Na+: Nao - e- → Na+ {11-11+}o - e- → {10-11+}+ Vznik aniontu Cl-: Clo + e- → Cl- {17-17+}o + e- → {18-17+}-

10 Úkol 3: Urči výpočtem druh vazby v molekulách:
Dusíku, N Oxidu uhličitého, CO Amoniaku, NH3 d e f Chloridu sodného, NaCl Vody, H2O Fluoridu vápenatého,CaF2

11 Kontrola úkolu 3 a/ ∆X = XN – XN = 3,04 – 3,04 = 0 vazba nepolární
b/ ∆X = XO – XC = 3,44 – 2,55 = 0,89 vazba polární c/ ∆X = XN – XH = 3,04 – 2,10 = 0, vazba polární d/ ∆X = XCl – XNa = 3,16 – 0,93 = 2,23 vazba iontová e/ ∆X = XO – XH = 3,44 – 2,10 = 1, vazba polární f/ ∆X = XF – XCa = 3,98 – 1,00 = 2, vazba iontová

12 Kovová vazba Kovy mají kovovou vazbu. Valenční elektrony jsou všem
atomům v krystalu kovu společné a natolik pohyblivé, že se jim říká „elektronový plyn“. Volné elektrony vyrovnávají celkovým záporným nábojem kladný náboj kationtů a jsou příčinou vysoké tepelné a elektrické vodivosti. Uspořádání atomů v pevné mědi a sodíku

13 Úkol 4: Shrnutí učiva Z volných atomů jsou složeny pouze …… plyny. Atomy prvků se pomocí chemických ….. seskupují do ……. . Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických ……. . E..………….. je schopnost atomů přitahovat ……… chemické vazby. U nepolární vazby je rozdíl X = ., u polární vazby je rozdíl X < .,. . Jestliže je rozdíl elektronegativit sloučených prvků větší než 1,7, dochází ke vzniku ……. vazby. Kovy mají ……. vazbu. ….. elektrony v kovové vazbě jsou příčinou vysoké ……. a ………. vodivosti. Nápověda: kovovou, 0, vzácné, reakcích, 1,7, tepelné, volné, vazeb, elektronegativita, molekul, elektrony, iontové, elektrické.

14 Kontrola úkolu 4 Z volných atomů jsou složeny pouze vzácné plyny. Atomy prvků se pomocí chemických vazeb seskupují do molekul. Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích. Elektronegativita je schopnost atomů přitahovat elektrony chemické vazby. U nepolární vazby je rozdíl X = 0, u polární vazby je rozdíl X < 1,7. Jestliže je rozdíl elektronegativit sloučených prvků větší než 1,7, dochází ke vzniku iontové vazby. Kovy mají kovovou vazbu. Volné elektrony v kovové vazbě jsou příčinou vysoké tepelné a elektrické vodivosti.

15 Mgr. Vaněk Vlastimil, autor
Použité obrázky: Snímek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 3: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 UK: England & Wales license na www: Snímek 5: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 5: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 5: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 6: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 9: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 10a: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 10b: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Snímek 10c: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 10d: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 10e: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 10f: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 12: Dostupný pod licencí public domain na www: Snímek 12: Dostupný pod licencí public domain na www: Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Jak se atomy spojují."

Podobné prezentace


Reklamy Google