Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová
Chemická vazba VY-32-INOVACE-CHE-18 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu teorie chemické vazby KLÍČOVÁ SLOVA: nepolární, polární kovalentní vazba, iontová vazba, kovová vazby, elektronegativita

2 Chemická vazba: Soudržné síly mezi atomy v chemických látkách
Vzniká tehdy, má-li nové seskupení atomů menší energii než jednotlivé atomy Disociační energie (vazebná energie) Energie nutná k rozrušení chemické vazby

3 Elektronegativita X vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony bezrozměrná relativní veličina označení X nejvyšší X má atom fluoru X(F) = 4 všechny ostatní prvky se k němu vztahují

4 Rozdělení chemické vazby
Chemická vazba kovalentní Nepolární kovalentní Polární kovalentní iontová kovová

5 1. Kovalentní vazba pokud se dva atomy k sobě přiblíží na vzdálenost řádově pm(10-12m) začne na valenční elektrony každého z atomů působit přitažlivá síla druhého jádra některé z valenčních elektronů začnou atomy sdílet sdílené elektrony se pohybují v okolí obou jader a v oblasti mezi jádry celková energie se tím zmenší sdílení elektronů představuje chemickou vazbu

6 Druhy kovalentních vazeb
Společně sdílené elektronové páry mohou být mezi atomy rozloženy: A) rovnoměrně –oba atomy jsou přibližně stejně „silné“ – mají podobnou hodnotu elektronegativity – vytváří nepolární kovalentní vazbu B) společný elektronový pár je deformován a je přesunut směrem k „silnějšímu“ atomu (má větší hodnotu elektronegativity) – vniká vazba polární kovalentní C) jeden z atomů je natolik silný, že elektron s druhým atomem nesdílí, ale odejme jej – vniká vazba iontová

7 Nepolární kovalentní vazba
Iontová vazba

8 1.1. Nepolární kovalentní vazba
Rozdíl elektronegativity ( X) mezi atomy je menší než 0,4  X < 0,4 Sdílené elektronové páry jsou mezi atomy rozloženy rovnoměrně molekula Cl2

9 1.2. Polární kovalentní Pokud je rozdíl elektronegativit
0,4 <  X < 1,7 Je vazebný elektronový pár již zřetelněji posunut k elektronegativnějšímu atomu Vznik molekuly HCl 1H 1s1 17Cl [ 2He ] 3s2 3p5

10 Vzniklé molekuly mají elektrický dipól
V oblasti atomu s vyšší X se projevuje částečný(parciální) záporný náboj - V oblasti atomu s menší X vzniká parciální kladný náboj +

11 1.3. Iontová vazba Pokud je  X >1,7 předpokládáme, že vazebný elektronový pár se výrazněji posunuje k elektronegativnějšímu atomu Atomy přechází na elektricky nabité částice - ionty

12 Vznik vazby NaCl 11Na [10Ne ] 3s1 17 Cl [10Ne ] 3s2 3p5
Oba vzniklé ionty jsou k sobě poutány elektrostatickými interakcemi.

13 Charakter chemická vazby:
Zda tedy mezi atomy vzniká vazba nepolární kovalentní, polární kovalentní nebo iontová rozhoduje rozdíl elektronegativit vázaných atomů Hranice mezi jednotlivými vazbami byly stanoveny dohodou

14 Charakter chemické vazby ovlivňuje skupenství látek:
Nepolární vazba – plynné látky – N2, Cl2 Polární vazba – kapaliny - HCl, H2O Iontová vazba – pevné látky - NaCl

15 Kovová vazba Vzniká mezi atomy kovů,
X jsou poměrně nízké a vzájemně se příliš neliší Uspořádání atomů je pravidelné – kovy patří k látkám krystalickým valenční elektrony nevytváří vazebné elektronové páry, ale jsou volně pohyblivé a sdíleny všemi obklopujícími atomy, ze kterých se stávají kationty Volně pohyblivé elektrony vytváří elektronový plyn, který je příčinou charakteristických vlastností kovů ( elektrická a tepelná vodivost, kujnost….)

16

17 Strukturu kovů lze znázornit pomocí krystalových strukturních mřížek

18 Úkoly Jaké vazebné síly působí v pevných látkách KCl C (diamant) CaF2
SiC Fe

19 Z postavení prvků v periodické tabulce, ve které z uvedených sloučenin je vazba polárnější (iontovější) A) CaF CaCl2 B) BeO MgO C) SiO PbO2 D) CCl SiCl4

20 POUŽITÉ ZDROJE: DUŠEK, Bohuslav a Vratislav FLEMR. Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová"

Podobné prezentace


Reklamy Google