Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Periodická soustava prvků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Periodická soustava prvků"— Transkript prezentace:

1 Periodická soustava prvků
VY-32-INOVACE-CHE-19 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu Periodického zákona KLÍČOVÁ SLOVA: Periodický zákon, perioda, skupina, atomové poloměry, elektronegativita

2 Periodický zákon a periodická soustava prvků

3 Periodický zákon formuloval jej D.I.Mendělejev
Jsou-li prvky seřazeny podle rostoucích protonových čísel, jejich fyzikální a chemické vlastnosti se mění periodicky Periodické podobnosti ve vlastnostech si dnes vysvětlujeme na základě uspořádání elektronů v obalech

4 Každá perioda začíná prvkem kterému se právě začíná obsazovat valenční vrstva
končí prvkem, který má všechny orbitaly valenční vrstvy obsazeny (vzácné plyny) Počet prvků v periodě závisí na počtech orbitalů, které jsou pro danou periodu „možné“

5 Periodická soustava prvků
Je tvořena 7 vodorovnými řadami – zvanými periody orbitaly 1. perioda 1s prvky 2.perioda s 2p prvků 3. perioda s 3p prvků 4.perioda s 3d 4p prvků 5.perioda s 4d 5p prvků 6.perioda s 5d 4f 6p prvků 7.perioda s6d5f předpokládá se, že jich bude 32 vlastnosti prvků se v periodách s rostoucím Z mění

6 Skupiny Svislé sloupce se označují skupiny Skupin je 18
Jsou značeny arabskými číslicemi (dříve se označovaly římskými číslicemi a rozlišovaly se skupiny A a B) Ve skupinách jsou pod sebou prvky s podobnými vlastnostmi Prvky ve skupinách mají stejný počet valenčních elektronů Číslo skupiny souvisí s počtem valenčních elektronů

7 Podobnost ve skupinách
Podobné vlastnosti prvků a jejich sloučenin vedli k zvláštnímu označení některých skupin 1.skupina – alkalické kovy ( bez vodíku) 2. skupina – kovy alkalických zemin 18. skupina – vzácné plyny 17. skupina – halogeny (solitvorné prvky) 16.skupina – chalkogeny ( rudotvorné prvky)

8 Podobnost v periodách Vyskytuje se v 6. periodě za lanthanem
Prvky se nazývají lanthanoidy a 7. periodě za aktiniem Prvky se nazývají aktinoidy V periodě se protonové číslo zvětšuje a předpokládali bychom, že vlastnosti budou lišit, ale vlastnosti těchto prvků jsou si velmi podobné

9 Kovy a nekovy v tabulce:
22 prvků nekovy ( 4 z nich jsou polokovy – nověji metaloidy) 90 kovy Dosud objevených prvků je 112

10 Přechodné prvky Přechodné jsou prvky 3. až 12. skupiny, nebotˇjako valenční se u nich uplatňují i elektrony z hlubší vrstvy elektronového obalu atomu d - orbitaly

11 Atomové poloměry ve skupinách a periodách
V periodě se poloměry atomů s rostoucím protonovým číslem zmenšují Poloměry atomů nepřechodných prvků skupinách s rostoucím protonovým číslem zřetelně rostou Poloměry přechodných prvků 5.a 6. periody jsou si blízké

12 Vysvětlení velikosti poloměrů v periodách:
3Li Be C F Atomový poloměr Jádro fluoru s 9 protony přitahuje elekrony silněji než jádra Li se třemi protony tedy, přestože je počet elektronů v obalu u fluoru větší zaujmou menší prostor než v případě lithia.

13 Velikost kationtů a aniontů
Kationty jsou vždy menší než příslušné atomy r(Li) = 123 pm r(Li+) = 68 pm Anionty jsou vždy větší než příslušné atomy r(F) = 64 pm r(F-) = 136 pm

14 Tendence elektronegativit v periodách a ve skupinách
Elektronegativita X Schopnost jádra přitahovat elektrony sdílené s jinými atomy Jedná se o poměrnou veličinu, která nemá jednotku

15 V periodě: X v periodě zleva doprava roste Ve skupině: X směrem dolů ve skupině klesá Prvek největší elektronegativitou je F X (F) = 4

16 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz
DUŠEK, Bohuslav a Vratislav FLEMR. Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, ISBN


Stáhnout ppt "Periodická soustava prvků"

Podobné prezentace


Reklamy Google