Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy chemických reakcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy chemických reakcí"— Transkript prezentace:

1 Typy chemických reakcí
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Typy chemických reakcí Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 7 Autor: Jana Horáková

2 Osnova Definice chemické reakce Definice chemické rovnice
Zápis chemické rovnice Typy chemických reakcí slučování hoření hořčíku rozklad sopka na stole konverze rozpouštění vápence Výpočet z chemické rovnice Příklady k řešení ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Definice chemické reakce
Chemická reakce = reakce děj, při kterém z výchozích látek(reaktantů) vznikají jiné chemické látky(produkty) při chemické reakci zanikají původní vazby(v molekulách výchozích látek) a vznikají vazby nové(v molekulách produktů) počet a druh atomů chemických látek se nemění Příklad chemické reakce: hoření dřeva vznik vody z vodíku a kyslíku ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Definice chemické rovnice
Chemická rovnice = rovnice zápis chemické reakce vyjádřený značkami a vzorci látek levá strana rovnice: výchozí látky = reaktanty šipka: směr reakce pravá strana rovnice: produkty = vznikající látky určuje počet molů látek (látkové množství) - platí zákon zachování hmotnosti reaktanty → produkty ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Zápis chemické rovnice
vodík reaguje s kyslíkem za vzniku vody: H2 + O2 → H2O úprava chemické rovnice = platí zákon zachování hmotnosti: 2H2 + O2 → 2H2O O2 = O2 1 mol se v rovnici nepíše 4 atomy H atomy O (2+1) 6 atomů 6 atomů ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Typy chemických reakcí
Slučování = syntéza reakce jednodušších látek(výchozí látky VL) za vzniku látky složité(produkt P) 2 VL → 1P Příklad: vodík + kyslík → voda H2 + O2 → 2H2O brom + vodík → bromovodík H2 + Br2 → 2HBr uhlík + kyslík → oxid uhličitý C + O2 → CO2 zinek + síra → sulfid zinečnatý Zn + S → ZnS ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Hoření hořčíku hořčík + kyslík → oxid hořečnatý 2Mg + O2 → 2MgO hořčík hoření oxid hořečnatý (1) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Příkladem slučování je také reakce sloučenin:
oxid vápenatý + oxid uhličitý → uhličitan vápenatý CaO CO → CaCO3 oxid sírový + voda → kyselina sírová SO H2O → H2SO4 oxid sodný + voda → hydroxid sodný Na2O H2O → 2NaOH ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Typy chemických reakcí
Rozklad = analýza rozklad složité látky(výchozí látka VL) na látky jednodušší (minimálně 2 produkty P) 1 VL → 2P Příklad: uhličitan vápenatý → oxid vápenatý + oxid uhličitý CaCO → CaO CO2 kyselina uhličitá → oxid uhličitý + voda H2CO → CO H2O ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Sopka na stole dichroman amonný → oxid chromitý + dusík + voda (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O sopka hoření produkt (2) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Typy chemických reakcí
Konverze = podvojná záměna reakce dvou sloučenin(2 výchozí látky VL) za vzniku dvou jiných sloučenin(2 produkty P) výměna atomů stejného typu(kationt se mění za kation a anion za anion) 2VL → 2P Příklad: sůl + kyselina sírová → síran sodný + chlorovodík 2NaCl + H2SO → Na2SO HCl ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Rozpouštění vápence vápenec + kyselina chlorovodíková → chlorid vápenatý + oxid uhličitý + voda CaCO HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Poznámka: oxid uhličitý(CO2) + voda(H2O) → kyselina uhličitá(H2CO3) vápenec rozpouštění v HCl (3) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Výpočet z chemické rovnice
Postup: Zápis chemické rovnice Úprava chemické rovnice Určení molární hmotnosti látek (M) Určení hmotnosti látek podle chemické rovnice m= n • M Řešení úvahou a trojčlenkou Příklad: Vypočítejte hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 2 g mědi se sírou. Cu + S →Cu2S 2Cu + S →Cu2S M(Cu)=63,5 g/mol M(Cu2S)=159 g/mol m(Cu)=2• 63,5=127 g m(Cu2S)=1• 159=159 g 127 g Cu…………..159 g Cu2S 2 g Cu………….……x g Cu2S x=2,50 g Cu2S ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

14 Příklady k řešení Řešení: Mg + O2 → MgO 2Mg + O2 →2MgO
① Vypočítejte hmotnost oxidu hořečnatého, který vznikl hořením 2g hořčíkové hobliny. hoblina (1) Řešení: Mg + O2 → MgO 2Mg + O2 →2MgO M(Mg)=24,3 g/mol M(MgO)=40,3 g/mol m(Mg)=2• 24,3=48,6 g m(MgO)=2• 40,3=80,6 g 48,6 g Mg………..80,6g MgO 2 g Mg……….……x g MgO x=3,317 g MgO ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Příklady k řešení Řešení: Mg + O2 → MgO 2Mg + O2 →2MgO
② Vypočítejte hmotnost kyslíku a objem kyslíku, který je potřeba k hoření 2g hořčíkové hobliny. (1) Řešení: Mg + O2 → MgO 2Mg + O2 →2MgO M(Mg)=24,3 g/mol M(O2)=32,0 g/mol m(Mg)=2• 24,3=48,6 g m(O2)=32,0 g 48,6 g Mg………..32,0g O2 2 g Mg……….……x g O2 x=1,317 g O2 n=0,04115 mol V= 0,922 l O2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

16 Příklady k řešení Řešení:
③ Vypočítejte hmotnost oxidu chromitého, který vznikl hořením 5 g dichromanu amonného. (2) Řešení: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + H2O (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O M((NH4)2Cr2O7)=252 g/mol M(Cr2O3)=152 g/mol m((NH4)2Cr2O7)=1• 252=252 g m(Cr2O3)=1• 152 g 252 g (NH4)2Cr2O7…….152g Cr2O3 5 g (NH4)2Cr2O7 ………x g Cr2O3 x=3,016 g Cr2O3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

17 Příklady k řešení ④ Vypočítejte hmotnost dusíku a objem dusíku, který se uvolnil do okolí při rozkladu 5 g dichromanu amonného. (2) Řešení: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + H2O (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O M((NH4)2Cr2O7)=252 g/mol M(N2)=28 g/mol m((NH4)2Cr2O7)=1• 252=252 g m(N2)=1• 28 g 252 g (NH4)2Cr2O7…….28g N2 5 g (NH4)2Cr2O7 ………x g N2 x=0,555 g N2 n=0,0198 mol V= 0,444 litrů N2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

18 Příklady k řešení ⑤ Vypočítejte hmotnost oxidu uhličitého a objem CO2 , který se uvolnil do okolí při rozkladu 1 g vápence kyselinou chlorovodíkovou. (3) Řešení: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O M(CaCO3)=100 g/mol M(CO2)=44 g/mol m(CaCO3)=1• 100=100 g m(CO2)=1.44 g 100 g CaCO3………..44 g CO2 1 g CaCO3……….…x g CO2 x=0,44 g CO2 n=0,01 mol V= 0,2241 litrů CO2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

19 Zdroje Kniha: Beneš, Pavel, Pumpr, Václav, Banýr, Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : FORTUNA, ISBN Obrázky: 1, 2, 3: Vlastní tvorba ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Typy chemických reakcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google