Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce"— Transkript prezentace:

1 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 8 Autor: Jana Horáková

2 Osnova Chemická reakce – opakování pojmů Reakční rychlost
Faktory ovlivňující průběh chemické reakce Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce druh látek koncentrace látek povaha pevných látek teplota reakční směsi katalyzátor tlak u plynných látek ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Chemická reakce – opakování
Chemická reakce = reakce děj, při kterém z výchozích látek(reaktantů) vznikají jiné chemické látky(produkty) při chemické reakci zanikají původní vazby(v molekulách výchozích látek) a vznikají vazby nové(v molekulách produktů) počet a druh atomů chemických látek se nemění Příklad chemické reakce: fotosyntéza rostlin rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Reakční rychlost Reakční rychlost= rychlost chemické reakce
úbytek koncentrace výchozí látky za jednotku času přírůstek koncentrace produktů za jednotku času Podmínky pro průběh chemické reakce částice výchozích látek se musí srazit energie částic při srážce musí být dostatečně velká vhodná prostorová orientace částic ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Faktory ovlivňující průběh chemické reakce
Rychlost chemické reakce Vysvětlení zvýšení koncentrace výchozích látek zvětšuje se zvětšuje se počet srážek částic výchozích látek zvýšení teploty reakční směsi zvětšuje se energie částic zvětšení plošného obsahu povrchu pevných výchozích látek ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (1)

6 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
① Druh látek látky ochotně reagující: kovy I.A skupiny (Li, Na, K) kovy II.A skupiny (Mg, Ca) Příklad: reakce sodíku s vodou=bouřlivá reakce 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (1) látky chemicky stálé: zlato (Au) , platina (Pt) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Na Na

7 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
② Koncentrace látek - reakční rychlost je přímo úměrná součinu koncentrací reagujících látek Gulberg-Waagův zákon reakční rychlosti (rok 1867) zvýšením koncentrace výchozích látek se zvýší rychlost chemické reakce snížením koncentrace výchozích látek se sníží rychlost chemické reakce ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
③ Povaha pevných látek kusová forma látky reaguje pomaleji (malý plošný obsah povrchu reagujících látek) prášková forma látky reaguje rychleji (velký plošný obsah povrchu reagujících látek) Příklad: při zapalování ohně použijeme třísky dřeva místo kusů dřeva (2) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
④ Teplota reakční směsi zvýšení teploty reakční směsi se zvýší rychlost chemické reakce zvýšením teploty reakční směsi o 10oC se zvýší rychlost chemické reakce 2-4krát (využití v praxi: cukr se rychleji rozpouští v teplém čaji než ve studeném) snížením teploty reakční směsi se rychlost chemické reakce snižuje (využití v praxi: chladné prostředí lednice snižuje rychlost kažení potravin) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
⑤ Katalyzátor látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale chemickou reakcí se nemění (zůstává beze změny) v chemické rovnici se zapisuje nad šipku pozitivní katalyzátor = aktivátor – zvyšuje rychlost chemické reakce negativní katalyzátor = inhibitor – snižuje rychlost chemické reakce ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Příklad katalyzované reakce
Aktivátor = pozitivní katalyzátor Příklad: burel (MnO2) urychluje rozklad peroxidu vodíku (H2O2) na vodu a kyslík 2H2O2 burel 2H2O + O2 Inhibitor = negativní katalyzátor Příklad: kyselina fosforečná (H3PO4) zpomaluje rozklad peroxidu vodíku (H2O2) na vodu a kyslík 2H2O2 kys.fosforečná 2H2O + O2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Katalyzátor v automobilu
odstraňuje nežádoucí jedovaté zplodiny (oxid uhelnatý a oxid dusnatý), které vznikají při spalování paliva, přeměnou na látky neškodné (oxid uhličitý a dusík) katalyzátor : platina(Pt), palladium(Pd), rhodium(Rh) oxid uhelnatý + oxid dusnatý Pt, Pd, Rh oxid uhličitý + dusík katalytický jed: omezuje až zastavuje činnost katalyzátoru olovo (Pb) (dvě plné nádrže olovnatého benzinu katalyzátor zcela zničí) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
⑥ Tlak u plynných látek zvýšením tlaku se zvýší koncentrace látek a tím se zvýší rychlost chemické reakce 10krát se zvýší tlak = 10krát se sníží objem = = 10krát se zvýší koncentrace = zvýší se rychlost chemické reakce ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

14 Zdroje Kniha: Beneš, Pavel, Pumpr, Václav, Banýr, Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : FORTUNA, ISBN Obrázky: 1, 2: Vlastní tvorba ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce"

Podobné prezentace


Reklamy Google