Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy chemických reakcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy chemických reakcí"— Transkript prezentace:

1 Druhy chemických reakcí
Chemické reakce Druhy chemických reakcí Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Chemické reakce Chemické reakce můžeme dělit podle různých hledisek, jedním z nich je vnější změna, ke které při reakci dochází. Podle tohoto hlediska dělíme chemické reakce na: Syntézu neboli slučování Analýzu neboli rozklad Substituci neboli nahrazování Konverzi neboli podvojnou záměnu

3 Charakteristika chemických reakcí
Syntéza: ze dvou nebo více objektů (prvků či sloučenin) vznikne jeden složitější produkt. Př.: N2 + 3H2 → 2NH3 Př.: 2Mg + O2 → 2MgO V první rovnici se jedná o vznik amoniaku syntézou vodíku a dusíku. Druhá rovnice je příkladem hoření hořčíku s plynným kyslíkem.

4 Charakteristika chemických reakcí
Analýza: molekula se rozkládá na několik (většinou dvě) jednodušších látek. Př.: CaCO3 → CaO + CO2 Jedná se o rozklad molekuly uhličitanu vápenatého (vápence) na oxid vápenatý a oxid uhličitý.

5 Charakteristika chemických reakcí
Substituce: část molekuly je nahrazena jiným atomem nebo skupinou atomů. Př.: CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu Jedná se o reakci síranu měďnatého s atomem železa za vzniku síranu železnatého a atomu mědi (atom mědi byl tedy nahrazen atomem železa).

6 Charakteristika chemických reakcí
Konverze: dvě látky si při reakci vzájemně vymění atomy nebo skupiny atomů (funkční skupiny). Př.: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓ Př.: H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O První rovnice je příkladem srážení, vzniká sraženina označená šipkou dolů (chlorid stříbrný). Druhá rovnice je příkladem neutralizace, vzniká voda a sůl (síran vápenatý).

7 Příklady k procvičení Doplňte rovnice a určete druh chemické reakce:
1. H2 + O2 → 2. HNO3 + NaOH → 3. Mg + HNO3 → 4. Mg + H2SO4 → 5. HCl + Zn → 6. Ca(OH)2 → 7. 2H2O2 → Doplňte rovnice a určete druh chemické reakce: 8. Na + Cl2 → 9. H2 + Cl2 → 10. Mg + O2 → 11. Zn + AgCl → 12. C + O2 → 13. H2O + O2 → 14. HCl + KOH →

8 Kontrola cvičení 1. 2H2 + O2 → 2H2O syntéza
2. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O konverze 3. Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2 substituce 4. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 substituce 5. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 substituce 6. Ca(OH)2 → CaO + H2O analýza 7. 2H2O2 → 2H2O + O2 analýza

9 Kontrola cvičení 8. 2Na + Cl2 → 2NaCl syntéza
9. H2 + Cl2 → 2HCl syntéza 10. 2Mg + O2 → 2MgO syntéza 11. 2Zn + AgCl → ZnCl2 + 2Ag substituce 12. C + O2 → CO2 syntéza 13. 2H2O + O2 → 2H2O2 syntéza 14. HCl + KOH → KCl + H2O konverze


Stáhnout ppt "Druhy chemických reakcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google