Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura atomů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura atomů."— Transkript prezentace:

1 Struktura atomů

2 Schéma třídění látek LÁTKY SMĚSI CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY PRVKY SLOUČENINY HOMOGENNÍ: <10-9m KOLOIDNÍ: 10-7m -10-9m HETEROGENNÍ: >10-7m

3 Chemicky čistá látka Prvky: atomy se stejným protonovým číslem Z
Izotopy: atomy se stejným Z, ale různým nukleonovým číslem A Prvky Nuklidy: atomy prvku se stejným Z i neutronovým číslem N

4 X A Z

5 Soubor atomů kyslíku 16O jsou nuklidy nebo izotopy?
Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17Cl 17Cl 8 17 35 37

6 Soubor atomů kyslíku 16O jsou nuklidy nebo izotopy?
Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17Cl 17Cl 8 17 35 37

7 Soubor atomů kyslíku 16O jsou nuklidy nebo izotopy?
Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17Cl 17Cl 8 17 35 37

8 Soubor atomů kyslíku 16O jsou nuklidy nebo izotopy?
Tyto atomy jsou nuklidy nebo izotopy? 17Cl 17Cl 8 17 35 37

9 Většina prvků je tvořena dvěma nebo více izotopy
Nemají samostatné značky kromě vodíku vodík tvoří 3 izotopy 1H……..protium H 1H……..deuterium D 1H……..tritium T 1 Izotopy mají stejné chemické vlastnosti (v důsledku stejného Z a el.konfigurace). Rozdílná hmotnost však způsobuje, že (často zanedbatelně) se liší rychlost, s jakou reagují v určité chemické reakci. Těžší izotop obvykle pomaleji. Liší se fyzikálními 2 3

10 Symbol prvku Z A % výskytu C 6 12 98,9 13 1,1 N 7 14 99,6 15 0,4 O 8 16 99,76 17 0,04 18 0,2 Cl 35 75,4 37 24,6

11 Některé prvky jsou monoizotopické:
F, Na, Al, P, As, I, ……..

12 Radioizotopy- uměle vyrobené
Mají význam v lékařství, v defektoskopii (zjištění skrytých vad kovových materiálů)

13 Izobary- atomy, které mají stejné nukleonové, ale rozdílné protonové číslo
19K a 20Ca 26Fe a 28Ni 40 40 58 58

14 Chemicky čistá látka Sloučeniny: tvořené stejnými mlk složenými ze 2 či více různých atomů

15 Z kolika atomů a prvků se skládají tyto molekuly?
CO2 NH3 CaSO4 HNO3 S8 Ca(OH)2 2 prvků 4 atomů 3 prvků 6 atomů 3 prvků 5 atomů 8 atomů 1 prvku 5 atomů 3 prvků

16 Dříve se myslelo, že všechny látky se skládají z malých a nedělitelných částic- ATOMŮ

17 5 stol.př.k. Démokritos - atom (z řec.atomos= nedělitelný) 1808 britský chemik John Dalton- atomová teorie

18 Daltonova atomová teorie (1905)

19 1896 - A. H. Becquerel objevil přirozenou radioaktivitu
Čti Bekerel francouz

20 1897 J.J.Thompson prokázal, že každý atom obsahuje záporně nabité částice= elektrony
Brit. Zkoumal katodové záření

21 1911 E.Rutherford dokázal, že atom je složen z jádra a obalu
Brit

22 1932 J.Chadwick objevil neutrony
Čti čedvik Brit

23 Tyto objevy potvrdily dělitelnost atomu a molekuly prvku

24 Jádro: protony p+, neutrony n0
nukleony Obal: elektrony e-

25

26

27 Počet e- v obalu je stejný jako počet p+ v jádru
Počet e- v obalu je stejný jako počet p+ v jádru. Proto je atom jako celek elektricky neutrální

28 p+, no, e- …………. Elementární částice hmoty

29

30 Nukleony jsou k sobě v jádře poutány ohromnými jadernými silami, které se však vyznačují velmi malým dosahem U stálých atomových jader tyto síly převyšují elektrické odpudivé síly mezi protony

31 X A Z A= Z + N

32

33

34

35

36

37


Stáhnout ppt "Struktura atomů."

Podobné prezentace


Reklamy Google