Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA CHEMIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA CHEMIE

2 Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek

3 Obory chemie 1. chemie obecná –obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení látek a průběhy chemických dějů) 2. anorganická chemie – sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlíku 3. organická chemie – všechny sloučeniny uhlíku (kromě CO2, CO, H2CO3 a uhličitanů), patří sem sloučeniny uhlíku s H, O, N, P, Ca, S Obory příbuzné (chemie fyzikální, analytická - kvalitativní a kvantitativní rozbory, jaderná, biochemie, geochemie, makromolekulární chemie, agrochemie…)

4 Základní chemické pojmy
Látka hmota složená z atomů, molekul nebo iontů, má určité skupenství a charakteristické vlastnosti v celém svém objemu skupenství látek: - pevné (solid) H2O(s) - kapalné (liquid) H2O(l) - plynné (gas) H2O(g) - plazma skupenství závisí na tt, tv a hustotě b) vlastnosti: fyzikální a chemické

5 Základní stavební nejmenší částice hmoty
ATOM Základní stavební nejmenší částice hmoty

6 Skládá se z: Jádra Obalu

7

8 Stavba atomu částice Rel. hmotnost náboj tvoří Proton p nukleony 1 +1
jádro Neutron n nemá Elektron e -1 obal

9 Atom je elektroneutrální částice (bez náboje) Obsahuje:
stejný počet protonů a elektronů !!! Na neutronech nezáleží – bez náboje !!!

10 O Počet protonů v jádře atomu udává protonové číslo Z
Zároveň protonové číslo udává počet elektronů v obalu atomu Dále existuje nukleonové (hmotnostní číslo) A, které udává počet protonů a neutronů v jádře atomu A=16 O Z= 8

11 Nuklidy Izotopy – atomy se stejným počtem atomů i neutronů
(stejné Z a A) Izotopy – atomy prvků, které mají stejné protonové číslo, ale různé hmotnostní číslo = soubor nuklidů příklad: H H H - liší se počtem neutronů - hydrogenium H, deuterium D (těžká voda), tritium T (radioaktivní vodík) -výjimečně se používají značky D, T pro izotopy, přestože se jedná o stejný prvek 1 2 3 1 1 1

12 Elektroneutrální atom
Prvky – látky složené z atomů se stejným Z směs izotopů vyskytujích se v přírodě (hmotnostní číslo je průměr hmotn.č. těchto izotopů) Sloučeniny látky tvořené atomy dvou a více prvků Elektroneutrální atom – má stejný počet protonů a elektronů

13 ION - IONTY Je částice s kladným nebo záporným nábojem
Všechno závisí na elektronech !!! Jádro zůstává nedotčeno kationty Pokud jsou kladné, pak jsou to Sn +2 anionty Pokud jsou záporné, pak jsou to N -3

14 příklad: Cu+, Cu2+ Z =29, počet elektronů ? Cl Z=17, počet elektronů ?

15 Elektronegativita Oxidační číslo
– schopnost atomu přitahovat elektrony (vznik iontů) Oxidační číslo – náboj prvku v chem. vazbě sloučeniny (ox.č. volných prvků je 0) elektronegativnější prvek elektrony přitáhne a mění se na anion (počet protonů se nemění!) nabývá kladných i záporných hodnot - H2O →H+ + OH- (elektr. H = 2,2; O= 3,5)

16 Molekula – skupina dvou nebo více atomů spojených chemickými vazbami, je elektroneutrální, zapisuje se pomocí vzorců (které vyjadřují počet atomů daného prvku) a) jednoprvkové H2, O2, O3 b) z více prvků H2O, H2SO4

17 Relativní atomová hmotnost Ar
- číslo bezrozměrné - v tabulkách jako hmotnostní číslo A - kolikrát je hmotnost atomu větší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12C ( 1, kg) nebo než atom vodíku Relativní molekulová hmotnost Mr - součet Ar všech prvků v molekule př. Mr : HCl = = 36 (NH4)2SO4 = 2(14+4) = 132


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google