Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE ATOM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE ATOM."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE ATOM

2 STAVBA ATOMU Atom je základní stavební částice látky.
Je to velmi malá částice (průměr se udává v nanometrech). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony elektroneutrální neutrony Obal atomu obsahuje: záporně nabité elektrony nukleony Počet protonů = počet elektronů Atom je elektroneutrální

3 Hmotnost elementárních částic
ČÁSTICE SYMBOL HMOTNOST NÁBOJ Absolutní Relativní Proton p 1, kg 1 +1 Neutron n 1, kg Elektron e 9, kg 1840 x lehčí -1 Hmotnost protonu = hmotnost neutronu Hmotnost elektronu je 1840x menší než hmotnost protonu Hmotnost elektronového obalu je vůči atomovému jádru zanedbatelná

4 OTÁZKY 1. Jaký náboj má jádro atomu: 2. Jaký náboj má elektronový obal: 3. Jaký náboj mají částice, které obsahují: a) 1p, 1e b) 8p, 10e, 9n c) 17p, 18e, 18n d) 13p, 10e, 14n

5 PROTONOVÉ ČÍSLO Atomy stejného prvku mají vždy stejný počet protonů:
Atom vodíku: 1p + 1e Atom helia: 2p + 2e + 2n Atom lithia: 3p + 3e + 4n Atom berylia: 4p + 4e + 5n Atomy různých prvků obsahují různý počet protonů.

6 zX PROTONOVÉ ČÍSLO Protonové číslo udává počet protonů v jádře.
(atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů, proto udává protonové číslo i počet elektronů) Protonové číslo se značí Z. Protonové číslo je shodné s pořadovým číslem prvku v tabulce. zX

7 NUKLEONOVÉ ČÍSLO Nukleonové číslo udává celkový počet nukleonů v jádře. Nukleony = protony + neutrony Nukleonové číslo se značí A. AX Číslo nad značkou prvku je atomová relativní hmotnost Ar atomu. Nukleonové číslo získáme zaokrouhlením atomové relativní hmotnosti

8 URČOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V ATOMU
Ar = 22,99 Z = 11 A = 23 p = 11 e = 11 n = = 12 AX

9 IZOTOPY PRVKU Atomy stejného prvku, mají stejný počet protonů, liší se počtem neutronů v jádře atomu.

10

11 elektronový obal

12 ORBITALY Elektrony se pohybují kolem jádra atomu v orbitalech. V každém orbitalu mohou být umístěny maximálně dva elektrony. Elektrony se musí lišit svou rotací. Jádro - Orbital -

13 ORBITALY Orbitaly se liší velikostí. - - - -

14 ORBITALY Orbitaly se liší tvarem. Čím větší orbitaly, tím víc různých tvarů. - - - -

15 ORBITALY Zápis orbitalů: Orbital s: s Orbital p: p -  - - 

16 VRSTVY Elektronové vrstvy (slupky):
Stejně velké orbitaly vytvářejí elektronovou vrstvu. Vrstev je celkem sedm. 1. vrstva: 1s (celkem 2 elektrony) 2. vrstva: 2s 2p (celkem 8 elektronů) 3. vrstva: 3s 3p d (celkem 18 elektronů) ….

17 SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VRSTEV
- - - - - - - - - - - - - - - - 1s s p s p 1s s p s p …. 1s s p 1s 1s s p s 1s s     

18 ELEKTRONOVÝ OBAL – ATOM DUSÍKU
1s 2s 2p 3s 3p … 7N 7N 1s s 7N 7N 1s 7N 1s s p   - - - - Nespárované elektrony vytvářejí vazby mezi atomy – tím vznikají molekuly - -

19 OPAKOVÁNÍ Prvek Sloučenina Atom Molekula Látka Směs 1 C 2 D 3 E 4 A 5
částice vznikající sloučením dvou nebo více atomů látka obsahující dvě nebo více složek látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem látka vzniknuvší sloučením dvou nebo více prvků částice, v jejichž jádře najdeme protony a neutrony a v obalu elektrony tvoří tělesa 1 C 2 D 3 E 4 A 5 F 6 B

20


Stáhnout ppt "CHEMIE ATOM."

Podobné prezentace


Reklamy Google