Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"— Transkript prezentace:

1 Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/ 2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Bc. Tomáš Černý Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_01 Název Atom Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celek Obecná chemie Anotace Stavba atomu a jeho části Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (30 min.) Klíčová slova Atom, proton, elektron, neutron, valenční elektron, obal, jádro Očekávaný výstup Žáci budou znát stavbu atomu umístění jeho jednotlivých částí Datum vytvoření

2 Atom

3 Zkoumání atomu - Atom byl velice dlouho považován za nejmenší, dále nedělitelnou částici. Demokritos z Abdér - Thales z Miletu – záporně nabitá částice - Koncem 19. stol. bylo objeveno, že atom obsahuje velmi malé částice – nazvali elektrony. - Bylo zjištěno, že elektrony mají záporný elektrický náboj. - Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice – protony a neutrony. protony mají kladný elektrický náboj neutron nemá elektrický náboj – říkáme, že je elektricky neutrální.

4 Zjistili, že elektrony mají záporný elektrický náboj.
Koncem 19. stol. bylo objeveno, že atom obsahuje velmi malé částice – nazvali elektrony. Zjistili, že elektrony mají záporný elektrický náboj. Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice – protony a neutrony. protony mají kladný elektrický náboj neutron nemá elektrický náboj – říkáme, že je elektricky neutrální.

5 Atom je chemicky nedělitelná částice s neutrálním elektrickým nábojem, která se skládá z jádra a obalu. V jádře se nachází kladně nabité protony (značíme je "p", v chemickém vzorci "+") a neutrálně nabité neutrony (značíme  je "n"). Záporně nabité elektrony (značíme je "e", v chemických vzorcích "-") se  nachází v obale.     Pro vyjádření hmotnosti atomu se užívá relativní atomová hmotnost (Ar). Základem relativní atomové hmotnosti  je takzvaná uhlíková jednotka u, která se rovná 1/12 hmotnosti izotopu uhlíku 12C.     Proton má přibližně stejnou hmotnost jako neutron, což je 1 u. Elektron je 1830x lehčí než proton, proto hmotnost elektronů zanedbáváme a označujeme za nulovou.

6 Model atomu - + + + - - Atom Obal Jádro obal jádro N Neutron - nemá
Proton Elektron + Náboje jednotlivých částic + N Neutron - nemá + P Proton - kladný - - E Elektron - záporný Jádro Model atomu helia

7 * - součet protonů a neutronů, které má atom.
  Již popsané shrneme: Částice Náboj Ar Proton (p) +1 1 Neutron (n) Elektron (e) -1 0 (1/1830 u) Atom n + p* * - součet protonů a neutronů, které má atom.

8 Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce)!!!.     Počet neutronů v atomu zjistíme takto:         a) hmotnostní číslo atomu (je uvedeno v periodické tabulce) zaokrouhlíme do celého čísla;         b) od zaokrouhleného hmotnostního čísla odečteme protonové číslo atomu.    Přiklad. Sodík se nachází v periodické tabulce pod číslem 11 a má hmotnostní číslo 22,99. V jádře atomu sodíku se nachází 11 protonů a v obalů - 11 elektronů. Zaokrouhlíme hmotnostní číslo 22,99 do celého čísla, to jest do 23. Počet neutronů v jádře atomu sodíku se rovná: = 12.     Číslo periody v periodické tabulce ukazuje do kolika vrstev jsou roztříděny všechny elektrony v atomech této periody.   Příklad. Atom fosforu (viz periodickou tabulku) se nachází v třetí periodě, má 15 elektronů, které jsou rozdělené do tří vrstev. Na první vrstvě od jádra jsou 2e, na druhé - 8e a na třetí - 5e.

9 Elektrony vnějších, nezaplněných vrstev mají název " valenční".
Valenční elektrony jednoho atomu mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu, což vede k vytvoření nové sloučeniny.    Valenčnost atomu ukazuje na to, kolik chemických vazeb může vytvořit tento atom s jinými atomy.   Číslo skupiny v periodické tabulce ukazuje na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny, to jest jakou maximální valenčnost mohou projevovat atomy ve sloučeninách.    Příklad. Atom síry se nachází v šesté skupině, na vnější vrstvě má šest valenčních elektronů. Maximální valenčnost, kterou síra může projevit ve svých sloučeninách je šest (SO3, H2SO4).

10 ČÍM SE LIŠÍ ATOMY RŮZNÝCH CHEMICKÝCH PRVKŮ?
vodík uhlík kyslík Atomy různých chemických prvků mají různé počty protonů v jádru atomu. Počet elektronů v obalu atomu je stejný jako počet protonů v jádru atomu. Proto je elektrický náboj obalu atomu stejně velký jako kladný elektrický náboj jádra atomu.

11 Atom je elektricky neutrální ,protože
Atomy jiných chemických prvků se liší počtem protonů v atomovém jádře : Hliník 13Al Rtuť 80Hg 13 + + Atom je elektricky neutrální ,protože má stejný počet protonů a elektronů

12 -má 6 protonů, 6 neutronů a 6 elektronů
atom uhlíku -má 6 protonů, 6 neutronů a 6 elektronů + 6 atom stříbra - má 47 protonů, 61 neutronů a 47 elektronů 47 47 + 61

13 Procvičení Jak se nazývají dvě základní části atomu?
Jaké částice jsou v obalu atomu a jaký mají elektrický náboj? Jaké částice jsou v jádru atomu a jaký mají elektrický náboj? Proč je atom elektricky neutrální? Čím se vzájemně liší atomy různých prvků? Na základě zkušeností se vzájemným silovým působením zelektrovaných těles popiš vzájemné silové působení: mezi protonem a elektronem, mezi dvěma protony, mezi dvěma elektrony. Urči, kolik elektronů je v obalu atomu, jestliže jsou v jádru atomu 4 protony.

14 zdroje Vlastní obrázky autora


Stáhnout ppt "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"

Podobné prezentace


Reklamy Google