Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ

2 7N 1. CVIČENÍ DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1 Doplňte:
Protonové číslo: __________ Relativní atomová hmotnost: _____ Elektronegativita: __________ Značka prvku: _____________ Latinský název prvku: ___________ Český název prvku: _____________ Nukleonové číslo: _____________ Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném čísle. 14,0067 7N 3,1 DUSÍK NITROGENIUM

3 7N 1. CVIČENÍ - řešení DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1 Doplňte:
Protonové číslo: 7 Relativní atomová hmotnost: 14,0067 Elektronegativita: 3,1 Značka prvku: N Latinský název prvku: Nitrogenium Český název prvku: Dusík Nukleonové číslo: 14 Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném protonovém čísle. 14,0067 7N 3,1 DUSÍK NITROGENIUM

4 2. CVIČENÍ Zapište: Dva atomy vodíku: ___________________
Jednu molekulu vodíku: _______________ 5 molekul vodíku: ____________________ Kolik atomů vodíku obsahují 4 molekuly vodíku? ____________

5 2. CVIČENÍ - řešení Zapište: Dva atomy vodíku: 2 H
Jednu molekulu vodíku: H2 5 molekul vodíku: 5 H2 Kolik atomů vodíku obsahují 4 molekuly vodíku? 4 H2 … 8 atomů H

6 3. CVIČENÍ Které z uvedených údajů určují chemický prvek:
Součet protonů a neutronů v jádře atomu prvku Součet protonů a elektronů v atomu prvku Počet protonů v jádře atomu prvku Součet neutronů a elektronů v atomu prvku

7 3. CVIČENÍ - řešení Které z uvedených údajů určují chemický prvek:
Součet protonů a neutronů v jádře atomu prvku Součet protonů a elektronů v atomu prvku Počet protonů v jádře atomu prvku Součet neutronů a elektronů v atomu prvku

8 4. CVIČENÍ Správné tvrzení o prvcích je:
Prvky obsahují atomy o různém protonovém čísle Prvky mohou být pouze pevné nebo plynné látky Prvky jsou v periodické soustavě chemických prvků uspořádány podle stoupajícího protonového čísla Se stoupajícím protonovým číslem atomů prvků stoupá jejich teplota varu

9 4. CVIČENÍ - řešení Správné tvrzení o prvcích je:
Prvky obsahují atomy o různém protonovém čísle Prvky mohou být pouze pevné nebo plynné látky Prvky jsou v periodické soustavě chemických prvků uspořádány podle stoupajícího protonového čísla Se stoupajícím protonovým číslem atomů prvků stoupá jejich teplota varu

10 5. CVIČENÍ Látkou, která se skládá z atomů o stejném protonovém čísle je: voda měď vzduch oxid uhličitý

11 5. CVIČENÍ - řešení Látkou, která se skládá z atomů o stejném protonovém čísle je: voda měď vzduch oxid uhličitý

12 6. CVIČENÍ Za chemickou sloučeninu nepovažujeme: vodu: H2O
oxid uhličitý: CO2 kyselinu chlorovodíkovou: HCl molekulu kyslíku: O2

13 6. CVIČENÍ - řešení Za chemickou sloučeninu nepovažujeme: vodu: H2O
oxid uhličitý: CO2 kyselinu chlorovodíkovou: HCl molekulu kyslíku: O2

14 7. CVIČENÍ A B C Rozhodněte: Které nádoby obsahují molekuly prvků:
Které nádoby obsahují směsi: Které nádoby obsahují chemické látky: Které nádoby obsahují sloučeniny: A B C

15 7. CVIČENÍ - řešení A B C Rozhodněte:
Které nádoby obsahují molekuly prvků: A B Které nádoby obsahují směsi: žádná Které nádoby obsahují chemické látky: A B C Které nádoby obsahují sloučeniny: C A B C

16 8. CVIČENÍ Obrázek znázorňuje: směs chemickou sloučeninu

17 8. CVIČENÍ - řešení Obrázek znázorňuje: směs chemickou sloučeninu

18 9. CVIČENÍ Vyberte: molekuly prvku molekuly sloučeniny A B C

19 9. CVIČENÍ - řešení A B C Vyberte: molekuly prvku: B C
molekuly sloučeniny: A A B C

20 10. CVIČENÍ Které slovo mezi ostatní tři nepatří svým významem? síra
atom molekula ion

21 10. CVIČENÍ - řešení Které slovo mezi ostatní tři nepatří svým významem? síra atom molekula ion

22 11. CVIČENÍ Které tvrzení je správné?
atom má stejný počet protonů a elektronů základní částice atomu – protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, kdežto obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony

23 11. CVIČENÍ - řešení Které tvrzení je správné?
atom má stejný počet protonů a elektronů základní částice atomu – protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, kdežto obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony

24 12. CVIČENÍ Co udává protonové číslo:
je to číslo, podle kterého můžeme určit chemický prvek je to číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomů je to číslo, které udává pořadí prvku v periodické tabulce

25 12. CVIČENÍ - řešení Co udává protonové číslo: Vše je správně
je to číslo, podle kterého můžeme určit chemický prvek je to číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomů je to číslo, které udává pořadí prvku v periodické tabulce Vše je správně

26 13. CVIČENÍ Vysvětlete, proč je atom elektricky neutrální, i když je tvořen částicemi kladně a záporně nabitými.

27 13. CVIČENÍ - řešení Vysvětlete, proč je atom elektricky neutrální, i když je tvořen částicemi kladně a záporně nabitými. Má stejný počet kladně nabitých protonů a záporně nabitých elektronů.

28 14. CVIČENÍ Vypište z této řady: Atomy, které obsahují 16 elektronů
Atomy, které obsahují 16 neutronů Izotopy atomů Atomy, které obsahují 32 nukleonů Atomy, které mají stejný počet protonů a neutronů

29 14. CVIČENÍ - řešení Protony: 82 13 16 16 82 15 1
Elektrony: Nukleony: Neutrony: =124 =14 =16 =20 =126 =16 =1 Atomy, které obsahují 16 elektronů: Atomy, které obsahují 16 neutronů: Izotopy atomů: Atomy, které obsahují 32 nukleonů: Atomy, které mají stejný počet protonů a neutronů:

30 15. CVIČENÍ Doplňte tabulku: F Uhlík 11 17 10 2 28,09 Značka prvku
Název prvku Uhlík Pořadí v tabulce 11 Protony 17 Elektrony 10 Neutrony 2 Relativní atomová hmotnost 28,09 Doplňte tabulku:

31 15. CVIČENÍ - řešení Doplňte tabulku: F C Na Cl Ne He Si Uhlík 11
Značka prvku F C Na Cl Ne He Si Název prvku Fluor Uhlík Sodík Chlor Neon Helium Křemík Pořadí v tabulce 9 6 11 17 10 2 14 Protony Elektrony Neutrony 12 18 Relativní atomová hmotnost 19,00 12,01 22,99 35,45 20,18 4,00 28,09 Doplňte tabulku:

32 16. CVIČENÍ Doplňte do vět chybějící údaje:
Atom je částice chemické látky, která se skládá z _________________ a _______________ . Obal atomu je složen z _______________ , které mají _______________ náboj. Jádro atomu je složeno z _______________ , které mají _______________náboj, a z _______________ , které jsou bez náboje. Protony a neutrony se nazývají _______________ .

33 16. CVIČENÍ - řešení Doplňte do vět chybějící údaje:
Atom je částice chemické látky, která se skládá z jádra a obalu. Obal atomu je složen z elektronů, které mají záporný náboj. Jádro atomu je složeno z protonů, které mají kladný náboj, a z neutronů, které jsou bez náboje. Protony a neutrony se nazývají nukleony.

34 17. CVIČENÍ Odpovězte na otázky:
a) Jaký náboj má proton ……………………………………… b) Jaký náboj má elektron ……………………………………… c) Jaký náboj má neutron ……………………………………… d) Protonové číslo označuje počet …………………………… e) Nukleonové číslo označuje počet ………………….………… f) Počet kterých částic určuje druh prvku?………………………

35 17. CVIČENÍ - řešení Odpovězte na otázky:
a) Jaký náboj má proton: kladný b) Jaký náboj má elektron: záporný c) Jaký náboj má neutron: bez náboje d) Protonové číslo označuje počet: protonů (i elektronů) e) Nukleonové číslo označuje počet: nukleonů (protonů a neutronů) f) Počet kterých částic určuje druh prvku? počet protonů

36 18. CVIČENÍ Škrtněte nepravdivé tvrzení:
Izotopy jsou atomy stejného prvku Izotopy jsou atomy různých prvků. Izotopy mají rozdílný počet protonů Izotopy mají stejný počet protonů. Izotopy mají rozdílný počet neutronů. - Izotopy mají stejný počet neutronů.

37 18. CVIČENÍ - řešení Škrtněte nepravdivé tvrzení:
Izotopy jsou atomy stejného prvku Izotopy jsou atomy různých prvků. Izotopy mají rozdílný počet protonů Izotopy mají stejný počet protonů. Izotopy mají rozdílný počet neutronů. - Izotopy mají stejný počet neutronů.

38 19. CVIČENÍ Napište: a) 5 dvouatomových molekul dusíku
b) 3 molekuly vody c) 4 atomy fosforu d) osmiatomovou molekulu síry

39 19. CVIČENÍ - řešení Napište: a) 5 dvouatomových molekul dusíku: 5 N2
b) 3 molekuly vody: 3 H2O c) 4 atomy fosforu: 4 P d) osmiatomovou molekulu síry: S8

40 21. CVIČENÍ Zakroužkujte atomy a podtrhněte molekuly.
K O2 HNO3 CO2 H2O Cu S S8 Vysvětlete rozdíl mezi atomem a molekulou:

41 21. CVIČENÍ - řešení Zakroužkujte atomy a podtrhněte molekuly.
K O HNO CO H2O Cu S S8 Vysvětlete rozdíl mezi atomem a molekulou: Molekula se skládá z atomů.

42 22. CVIČENÍ Zakroužkujte prvky a podtrhněte sloučeniny.
K O HNO CO H2O Cu S S8 Vysvětlete rozdíl mezi prvkem a sloučeninou:

43 22. CVIČENÍ - řešení Zakroužkujte prvky a podtrhněte sloučeniny.
K O HNO CO H2O Cu S S8 Vysvětlete rozdíl mezi prvkem a sloučeninou: Prvky se skládají z atomů jednoho druhu. Molekuly obsahují atomy dvou a více druhů.

44


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google