Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Částicové složení látek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Částicové složení látek"— Transkript prezentace:

1 Částicové složení látek
Stavba atomu

2 Neviditelné částice hmoty
Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy jsou základní stavební jednotkou hmoty. Jsou velmi malé, jejich průměr je okolo 0, m. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu. Jádro je v poměru k velikosti atomu velmi malé, ale je v něm soustředěná téměř všechna hmotnost atomu. Jádra jsou složena z protonů (p+) s kladným nábojem a neutronů (n0) bez náboje. Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost a říkáme jim nukleony. V obalu atomu se pohybují elektrony (e-) se záporným nábojem. Počet protonů v jádře a elektronů v obalu je stejný, a proto je atom elektroneutrální. He

3 Stavba elektronového obalu
Na obr. vidíte model atomu sodíku. Modely vyjadřují zjednodušeně vybrané vlastnosti předmětu studia, který zkoumáme. Elektrony jsou v obalu uspořádány ve vrstvách. Maximální počet elektronů ve vrstvě je dán vztahem 2 · n2 nebo 2 · n · n. Proto mohou být v první vrstvě nanejvýš 2 · 1 · 1 = 2 elektrony. Vyšší vrstva se obsazuje, až je zaplněna vrstva nižší. Poslední obsazená vrstva se nazývá valenční a obsahuje valenční elektrony. Model atomu sodíku

4 Úkol 1: Podle modelu fosforu napiš:
Počet e- atomu fosforu: Počet e- v jednotlivých vrstvách: Počet valenčních elektronů: Vypočti maximální počet e- ve 3. a 4. vrstvě: Kontrola: 15 2, 8, 5 5 18, 32

5 Jádro atomu Model atomu helia 24He
Počet p+ a e- je v atomu stejný a nazývá se protonové číslo Z. Píše se jako malý index vlevo dole před značkou - 2He. Součet p+ a n0 se nazývá nukleonové číslo A. Píše se jako malý index vlevo nahoře před značkou - 4He. Počet neutronů v atomu se vypočte podle vztahu: n0 = A - Z. Chemická látka, složená z atomů se stejným protonovým číslem, se nazývá chemický prvek. - + + -

6 Úkol 2: Doplň text o stavbě atomu:
Atomy se skládají z ….. a ….. . V jádře jsou …… nabité ……. a neutrální …….. . Obě částice mají přibližně ……. hmotnost. V obalu jsou ve vrstvách ……. nabité ……… . Poslední …… se nazývá …….. a obsahuje …….. elektrony. Počet ……. a …….. je stejný a nazývá se ……… číslo. Součet ……. a …….. se nazývá ………. číslo. Kontrola: Atomy se skládají z jádra a obalu. V jádře jsou kladně nabité protony a neutrální neutrony . Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost. V obalu jsou ve vrstvách záporně nabité elektrony. Poslední vrstva se nazývá valenční a obsahuje valenční elektrony. Počet protonů a elektronů je stejný a nazývá se protonové číslo. Součet protonů a neutronů se nazývá nukleonové číslo.

7 Úkol 3: Struktura elektronového obalu
Doplň počty elektronů v jednotlivých vrstvách a uveď názvy prvků zobrazených na modelech: 17 p+ 18 no Kontrola: Chlór, 2, 8, 7 Dusík, 2, 5 7 p+ 7 no

8 Úkol 4: Doplň v tabulce chybějící počty částic:
Prvek Počet elementárních částic protony neutrony elektrony 37Li 3 4 1123Na 11 12 1939K 19 20 919F 9 10 3580Br 35 45 Kontrola: Řešení najdeš kliknutím na příslušné políčko.

9 Úkol 5: Které prvky představují modely na obrázcích:
1 2 3 4 12p+ 12no 16p+ 16no 6p+ 6no 5p+ 11no Kontrola: 1. hořčík 2. bór 3. síra 4. uhlík


Stáhnout ppt "Částicové složení látek"

Podobné prezentace


Reklamy Google