Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu

2 Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek

3 Obory chemie 1. chemie obecná –obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení látek a průběhy chemických dějů) 2. anorganická chemie – sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlíku 3. organická chemie – všechny sloučeniny uhlíku (kromě CO2, CO, H2CO3 a uhličitanů), patří sem sloučeniny uhlíku s H, O, N, P, Ca, S Obory příbuzné (chemie fyzikální, analytická - kvalitativní a kvantitativní rozbory, jaderná, biochemie, geochemie, makromolekulární chemie, agrochemie…)

4 Základní chemické pojmy
Látka - hmota složená z atomů, molekul nebo iontů, má určité skupenství a charakteristické vlastnosti v celém svém objemu a) skupenství: - - pevné (solid) H2O(s) kapalné (liquid) H2O(l) plynné (gas) H2O(g) plazma skupenství závisí na tt, tv a hustotě b) vlastnosti: fyzikální a chemické

5 Základní stavební nejmenší částice hmoty
ATOM Základní stavební nejmenší částice hmoty

6 Atom se skládá z : jádra obalu hmotnost x velikost ?
protony a neutrony hmotnost x velikost ? v jádře je soustředěna téměř veškerá hmotnost atomu, ale v poměru k velikosti atomu je nepatrné obalu elektrony

7 Protony, neutrony, elektrony
Proton má relativní atomovou hmotnost přibližně rovnou 1 a kladný elektrický náboj Neutron má relativní atomovou hmotnost přibližně rovnou 1 a nemá náboj. Počet neutronů v atomech téhož prvku může být různý (izotop) Elektron: - pohybuje se kolem atomového jádra ve slupkách. Jeho hmotnost dosahuje pouze 1/1836 hmotnosti protonu. Má záporný náboj – stejně veliký jako proton (s opačným znaménkem). V atomu je stejný počet protonů a elektronů.

8 Stavba atomu částice Rel. hmotnost náboj tvoří Proton p nukleony 1 +1
jádro Neutron n nemá Elektron e -1 obal

9 Stejný počet protonů a elektronů
Atom je elektroneutrální částice (bez náboje) Obsahuje: Stejný počet protonů a elektronů !!! Na neutronech nezáleží – bez náboje !!!

10 Počet ...................................... v jádře atomu udává protonové číslo Z
Zároveň protonové číslo udává počet v obalu atomu elektronů Nukleonové (hmotnostní číslo) A, které udává počet a v jádře atomu protonů neutronů A=16 O Z= 8

11 Nuklidy Izotopy – atomy se stejným počtem protonů i neutronů
(stejné Z a A) Izotopy – atomy prvků, které mají stejné protonové číslo, ale různé hmotnostní číslo = soubor nuklidů příklad: H H H - liší se počtem neutronů - hydrogenium H, deuterium D (těžká voda), tritium T (radioaktivní vodík) - výjimečně se používají značky D, T pro izotopy, přestože se jedná o stejný prvek 1 2 3 1 1 1

12 Použitý zdroj obrázků:
- galerie Microsoft office


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu"

Podobné prezentace


Reklamy Google