Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONOVÝ OBAL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONOVÝ OBAL."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONOVÝ OBAL

2 Doplň vhodná slova, pokud to nejde použij nápovědu 
Atom je nejjednodušší hmoty. Skládá se z a Jádro tvoří a V obalu se pohybují ve Atom je elektro částice. Jádro má náboj, obal částice jádra obalu protony neutrony elektrony slupkách neutrální kladný záporný částice, kladný, neutrony, jádra, záporný, obalu, protony, slupkách, neutrální, elektrony

3 Způsob uspořádání elektronů v elektronovém obalu se nazývá elektronová konfigurace. Elektrony ve vnější slupce – nejdále od jádra, se nazývají valenční elektrony. Jsou rozhodující pro chemické vlastnosti prvku, protože se účastní chem. vazeb mezi atomy.

4 Počet valenčních elektronů většinou určuje maximální oxidační číslo atomu (výjimkou jsou přechodné prvky v B. skupinách – I. a VIII.)

5 Elektronová konfigurace
Elektrony jsou v obalu umístěny ve vrstvách (slupkách) V kolikáté periodě (řádce) PSP prvek je, tolik bude mít elektronový obal vrstev Vrstva má tolik elektronů, kolik je prvků v periodě (na řádce)

6 Má protonové číslo 13  má 13 protonů a 13 elektronů
Příklad: Hliník Al Má protonové číslo 13  má 13 protonů a 13 elektronů Je ve 3. periodě  obal bude mít 3 vrstvy V 1. vrstvě jsou 2 prvky  2 elektrony Ve 2. vrstvě je 8 prvků  8 elektronů Ve 3. vrstvě jsou ke hliníku včetně 3 prvky  3 elektrony Celkem: = 13

7 Nákres:

8 Orbital = prostor kolem jádra atomu, kde se vyskytuje
elektron (část elektronové slupky) Každý orbital je charakterizován 3 kvantovými čísly: 1) hlavní kvantové číslo n, je to číslo řádku (periody) v PSP, udává energii elektronu 2) vedlejší kvantové číslo l, vyjadřuje prostorový tvar orbitalu, číslice v zápise nahrazuje písmeno (s, p d, f) s – 1 orbital, kulový tvar, obsahuje maximálně 2 elektrony p – 3 orbitaly, 6 elektronů d – 5 orbitalů, 10 elektronů 3) magnetické kvant. č. m, vyjadřuje prostorovou orientaci orbitalu

9 K popisu chování elektronu v orbitalu se zavádí ještě čtvrté číslo, tzv. spinové kvantové číslo s, charakterizuje rotaci elektronu, nabývá hodnot +1/2 a -1/2 Kombinací všech 4 kvant. čísel lze jednoznačně charakterizovat kterýkoliv elektron v obalu atomu. (Pauliho princip výlučnosti: v atomu neexistují dva elektrony, které by měly všechny 4 kvant. č. stejná) Ke znázornění elektronové konfigurace se používají rámečkové diagramy (orbitaly zapisujeme pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla, orbitaly lišící se magn. č. se nerozlišují, zapisujeme je souhrnně (1s, 2s, 3p…). Počet elektronů zapisujeme do exponentu (2s2, 3p6)

10 ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ 1) výstavbový princip – pořadí, ve kterém se orbitaly zaplňují (orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve) 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p….. 2) Pauliho princip – každý orbital může mít max. 2 elektrony, tzv. elektronový pár 3) Hundovo pravidlo – orbitaly se zaplňují postupně, nejprve jedním elektronem a podle počtu se doplňují

11 př. C – 6 elektronů 1s2, 2s2, 2p2 1s s p → čtyři valenční elektrony př. Al – 13 elektronů 1s2, 2s2, 2p6 , 3s2, 3p → tři valenční elektrony

12 Použité zdroje obrázků
galerie Microsoft office


Stáhnout ppt "ELEKTRONOVÝ OBAL."

Podobné prezentace


Reklamy Google