Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II
VY_32_INOVACE_05- 08 ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II Valenční elektrony, základní a excitovaný stav atomu prvku, zápis elektronových konfigurací prvků, pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony elektronová afinita, ionizační energie atomu

2 Pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony
v jednom orbitalu jsou maximálně 2 elektrony lišící se spinem- Pauliho princip výlučnosti (v orbitalu s max. 2 elektrony, v orbitalech d max. 10 elektronů…) v degenerových orbitalech (p,d,f) se orbitaly zaplňují nejprve jedním elektronem – elektrony jsou nespárované, mají stejný spin (+1/2) a poté se zaplňují dalšími elektrony se spinem (-1/2) – vznikají tak elektronové páry – Hundovo pravidlo orbitaly s nižší energií se zaplňují přednostně, pak se zaplňují orbitaly s vyšší energií – pravidlo n+l

3 Pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony
Výstavbový princip – orbitaly jsou obsazovány elektrony dle jejich rostoucí energie řada orbitalů: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p… platí: prvky s protonovým číslem menším anebo rovným 20 obsazují elektrony nejprve orbital 4s a poté 3d prvky s protonovým číslem větším než 20 obsazují elektrony nejprve orbital 3d a poté orbital 4s

4 Elektronové konfigurace atomů prvků
umístění elektronů do orbitalů nacházejících se na elektronových hladinách elektronového obalu atomu úkoly: Zapište s využitím hlavního a vedlejšího kvantového čísla elektronovou konfiguraci, (dodržujeme pravidla – viz výše) Zapište s využitím rámečků elektronovou konfiguraci atomu fluoru Zapište s využitím rámečků elektronovou konfiguraci atomu uhlíku

5 Tvary orbitalů autor: Electron_orbitals.svg: Patricia.fidi, název: Electron orbitals crop.svg zdroj: rbitals_crop.svg&page=1

6 Valenční elektrony atomů prvků
jsou to elektrony s nejvyšší energií v orbitalech lokalizovaných na el. hladinách el. obalu jejich energie, umístění v orbitalech a jejich počet rozhoduje o tom, zda atom prvku vytvoří vazbu a také o tom, jaký charakter bude mít chemická vazba úkol: určete počet a umístění val. elektronů u atomu síry

7 ZÁKLADNÍ A EXCITOVANÝ (VZBUZENÝ) STAV ATOMU CHEM. PRVKU
základní stav atomu je stav, kdy atomu nedodáváme energii (např. ve formě záření nebo tepla) valenční elektrony nepřechází do orbitalů na vyšších el. hladinách v rámci el. obalu atom chem. prvku má nejnižší energii, nevstupuje do chem. vazby excitovaný stav atomu je stav, kdy atomu dodáme energii ve formě záření nebo tepla, valenční elektrony přechází do orbitalů na vyšších el. hladinách, atomy prvků s těmito elektrony mohou vytvářet vazby s jinými atomy chem. prvků

8 Zápisy el. konfigurací val. elektronů u atomů v zákl
Zápisy el. konfigurací val. elektronů u atomů v zákl. a excitovaném stavu zapište el. konfiguraci val. elektronů u atomu bóru v zákl. stavu zapište el. konfiguraci val. elektronů u atomu bóru v excitovaném stavu excitovaný stav atomu značíme hvězdičkou, dochází k roztržení el. páru val. elektronů a přechodu jednoho elektronu z el. páru do energeticky vyššího orbitalu existuje první, druhý, třetí…excitovaný stav

9 Vznik iontů z atomů chem.prvků
přijme-li atom dostatek energie, dochází až k odtržení jednoho nebo více elektronů z el. obalu atomu, vzniká tak kationt energie, která je potřeba k odtržení jednoho valenčního elektronu u jednoho molu atomů, se nazývá první ionizační energie jednotka je (kJ/mol) existuje druhá, třetí ionizační energie podle počtu odtržených elektronů hodnoty IE: vodík:1 318 kJ/mol, helium: kJ/mol, lithium: 526 kJ/mol

10 přijme-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká tak aniont a energie se z atomu uvolňuje
energie, která se uvolní z jednoho molu atomů po přijetí val. elektronu se nazývá první elektronová afinita, jednotka je kJ/mol existuje druhá, třetí elektronová afinita podle počtu přijatých elektronů hodnoty EA: vodík: 302 kJ/mol, helium nenaměřeno, fluór: 339 kJ/mol, chlór: 365 kJ/mol

11 Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II"

Podobné prezentace


Reklamy Google