Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita"— Transkript prezentace:

1 Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita
Elektronový obal – stavba elektronového obalu

2 Složení a struktura atomu
Teorie Úkoly

3 Složení a struktura atomu
Z čeho jsou vytvořeny věci, které nás obklopují? Co způsobuje jejich rozmanitost? Odpovědi na tyto otázky hledali lidé už ve starověku.

4 5. až 3. stol. př. n. l.: Leukippos, Demokritos – atomisté
(athomos = nedělitelný) Latky se skladaji z malych nedelitelnych castecek - atomu Látky se skládají z malých nedělitelných částeček - atomů

5 4. až 3. stol. př. n. l.: Platón, Aristoteles
Telesa jsou vyplnena latkami souvisle. Tělesa jsou vyplněna látkami souvisle.

6 Základní stavební kameny látek jsou chemické prvky
17. stol.: R. Boyle – zakladatel moderní chemie Základní stavební kameny látek jsou chemické prvky

7 stol.: rozvoj vědy a chemie: Lomonosov, Lavoisier, Berzelius, Avogadro,

8 Prvky jsou složeny z malých nedělitelných částeček – atomů.
John Dalton (1766 – 1844) 1803 – atomová teorie Prvky jsou složeny z malých nedělitelných částeček – atomů.

9 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE
1. Prvky jsou složeny z malých nedělitelných částeček – atomů. Atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy jiných prvků se liší.

10 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE
2. V průběhu chemických reakcí dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů. Atomy nevznikají ani nezanikají. Atomy jednotlivých prvků se navzájem nemění.

11 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE
3. Spojováním atomů dvou a více prvků vznikají chemické sloučeniny. V určité sloučenině připadá na jeden atom jednoho prvku vždy stejný počet atomů jiného prvku.

12 Z této teorie vyplývá: zákon zachování hmotnosti
zákon stálých poměrů slučovacích

13 Zákon zachování hmotnosti:
Lomonosov 1748, Lavoisier 1774: „Reagují-li spolu chemické látky v izolované soustavě, je součet hmotností látek před chemickou reakcí roven součtu hmotností reakčních produktů.“

14 soustava otevřená soustava uzavřená soustava izolovaná

15 Zákon stálých poměrů slučovacích
Proust, Dalton (1799): H2O ... na 1 atom kyslíku 2 atomy vodíku H2O2 ... na 1 atom kyslíku 1 atom vodíku „Prvky se slučují ve stálých hmotnostních poměrech.“

16 Další objevy: 19. stol.: Faraday – pokusy s roztoky, vedení el.proudu v roztocích, pokusy s elektrolýzou 1897: Thomson - objev elektronu (elementární záporný náboj) Thomsonův model atomu

17 Thomson – pudingový model atomu
záporné elektrony kladná hmota

18 Rutherford (1871 – 1937) - studium struktury látek pomocí záření 

19 99% hmotnosti atomu je soustředěno v malém prostoru, ve kterém je kladný náboj (jádro)
kolem tohoto prostoru je prostor se záporným nábojem (obal) jádro je x menší než celý atom

20 Rutherfordův model atomu
= planetární model: poloměr jádra: – m poloměr atomu: m

21 Otázky a úkoly: Jaké byly představy o složení látek v historii?
Co předpokládal Dalton o stavbě látek? Platí všechny Daltonovy představy? 4. Charakterizujte Thomsonův model atomu.

22 5. Proč při průchodu fólií zůstávala většina 
částic bez odchylky? 6. Která síla způsobila odchylku  částic při průchodu fólií? 7. Čím se liší Rutherfordův model atomu od Thomsonova?


Stáhnout ppt "Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita"

Podobné prezentace


Reklamy Google