Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molární množství, molární hmotnost a molární koncentrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molární množství, molární hmotnost a molární koncentrace"— Transkript prezentace:

1 Molární množství, molární hmotnost a molární koncentrace

2 Látkové množství a relativní atomová/molekulová hmotnost
Označení n Vyjádření velikosti souboru částic (atomů, molekul, iontů, etc.) Jednotka mol 1 mol je takové množství, které obsahuje stejný počet základních částic (atomů, molekul, iontů, etc.), kolik atomů uhlíku je obsaženo v přesně 12 g nuklidu uhlíku 12C. Avogadrova konstanta – NA = 6, mol-1 (počet částic v jednom molu) Relativní atomová/molekulová hmotnost prvku: Označení Ar/Mr Relativní atomová hmotnost prvku Ar / molekulová hmotnost sloučeniny Mr je číslo, které udává, kolikrát je průměrná hmotnost uvažovaných částic větší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12C.

3 Molární hmotnost Označení M Jednotka: g/mol; kg/mol
Molární hmotnost M příslušné chemické látky je podíl hmotnosti m této chemické látky a jejího celkového látkového množství n: Molární hmotnost chemické látky udává, jaká je hmotnost (v gramech, popř. kilogramech) 1 molu základních částic této chemické látky. Molární hmotnost udávaná v g/mol má stejnou hodnotu jako relativní atomová hmotnost! V případě molekul lze molární hmotnost spočítat jako součet molárních hmotností všech přítomných atomů: Relativní atomová hmotnost (př. molární atomová hmotnost) je tabelována!

4 Příklad 1 Kolik atomů lithia se nachází ve vzorku o hmotnosti 12 g?
Řešení:

5 Příklad 2 Vzorek neznámého prvku o hmotnosti 21 g obsahuje 3, částic. Určete neznámý prvek! Řešení: Podle tabulky nutno určit prvek se stejnou molární hmotností - SÍRA

6 Příklad 3 Kolik váží 0,45 mol síranu měďnatého? Řešení: Vzorec – CuSO4

7 Molární koncentrace Značí se c
Udává jaké látkové množství příslušné látky je přítomno v jednom litru roztoku.

8 Příklad 4 Kolik gramů chloridu nikelnatého je třeba navážit na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci 0,25 mol/l. Řešení: Vzorec – NiCl2

9 Příklad 5 Jakou molární koncentraci má 15% roztok kyseliny sírové o hustotě 1,105 g/ml? Řešení:

10 Příklad 6 Kolik ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové (11,7 M) je nutné pro přípravu 2,5 l roztoku o koncentraci kyseliny 0,1 mol/l. Řešení:


Stáhnout ppt "Molární množství, molární hmotnost a molární koncentrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google