Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých, vzory přídavných jmen tvrdých a měkkých. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých
Pravopis Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých

3 Druhy a vzory přídavných jmen
Přídavná jména tvrdá vzor mladý, mladá, mladé (= existují různé tvary přídavného jména pro různé mluvnické rody) např. nový (nová, nové) lidový (lidová, lidové) rychlý (rychlá, rychlé) Přídavná jména měkká vzor jarní (= existuje jen jeden tvar přídavného jména pro všechny tři mluvnické rody) např. motýlí, havraní, husí, gorilí, holubí

4 TAHÁK (jen pro vás) Pamatuj, že podle vzoru jarní se skloňují:
slovo ryzí (ryzí charakter, ryzí povaha, ryzí zlato) slovo cizí (cizí muž, cizí žena, cizí dítě) všechna „zvířecí“ přídavná jména (krabí, holubí, rybí, včelí, psí, buvolí, pardálí, supí, koroptví, želví, orlí …)

5 Dejte si pozor na: I u tvrdých přídavných jmen podle vzoru mladý můžeme psát měkké „i“  1. pád mn. č. = mladí  slabí muži, zdraví psi, zbrklí žáci Přídavné jméno drzý se skloňuje podle vzoru mladý (drzý muž, drzá žena, drzé dítě, drzí muži)

6 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Rozdělte přídavná jména na měkká a tvrdá (přídavná jména tvrdá jsou uvedena v množném čísle rodu mužského): zbrklí, slabí, drzí, želví, bílí, cizí, praví, oslí, soví, hladoví, zvědaví, paví, bezzubí, hloupí, psí, ryzí Řešení: Přídavná jména tvrdá zbrklí, slabí, drzí, bílí, praví, hladoví, zvědaví, bezzubí, hloupí Přídavná jména měkká želví, cizí, oslí, soví, paví, psí, ryzí

7 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Doplňte i/y: Sov__ houkání, netrpěliv__ vojáci, pav__ oko, čerstv__ krab__ salát, hloup__ lidé, zdrav__ ryb__ tuk, rychl__bíl__ koně, koz__ mléko, drz__ žák, ciz__ kniha, s lekl__m__ rybami, zmokl__ vrabci, rychl__ pardál__ krok, ryz__ charakter, otužil__ chlapci, motýl__ křídla, zuřiv__ hladov__ vlci, zdrav__ život, toulav__ psi, s nov__m__ včel__m__ úly, vepřov__ řízek.

8 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Řešení: Soví houkání, netrpěliví vojáci, paví oko, čerstvý krabí salát, hloupí lidé, zdravý rybí tuk, rychlí bílí koně, kozí mléko, drzý žák, cizí kniha, s leklými rybami, zmoklí vrabci, rychlý pardálí krok, ryzí charakter, otužilí chlapci, motýlí křídla, zuřiví hladoví vlci, zdravý život, toulaví psi, s novými včelými úly, vepřový řízek.

9 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Označ chyby: Se zdravími otužilími chlapci. Dva lesklý malý broučci. S ostrými orlími drápy. Se skřehotavým tetřevým tokáním. Vepřoví řízek s bramborovým salátem. Roztomilý sivý holubi. Cizý chlapec s roztomilým malým psem. Známý spisovatel a jeho nový román. Laskavý chovatel a zlí hladoví vlci.

10 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Řešení: Se zdravími otužilími chlapci. Dva lesklý malý broučci. S ostrými orlími drápy. Se skřehotavým tetřevým tokáním. Vepřoví řízek s bramborovým salátem. Roztomilý sivý holubi. Cizý chlapec s roztomilým malým psem. Známý spisovatel a jeho nový román. Laskavý chovatel a zlí hladoví vlci.

11 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

12 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google