Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení a současné podoby modelu trhu s plynem – vývoj a výsledek, dopad na velké zákazníky Jitka Kafková MVV Energie CZ s.r.o. Agora Flora, Chrudimská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení a současné podoby modelu trhu s plynem – vývoj a výsledek, dopad na velké zákazníky Jitka Kafková MVV Energie CZ s.r.o. Agora Flora, Chrudimská."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení a současné podoby modelu trhu s plynem – vývoj a výsledek, dopad na velké zákazníky Jitka Kafková MVV Energie CZ s.r.o. Agora Flora, Chrudimská 2526/2a 130 00 Praha 3

2 Obsah  Nastavení podmínek trhu v České republice  Hlavní témata pro zákazníky  Jaká bude liberalizace ?

3 Legislativní rámec v ČR  Přijetí první Natural Gas Directive 98/30/EC – vešla v platnost v roce 10.8. 2000  Prodej státního podílu v Transgasu a distribučních společnostech - rok 2001  Vyjednání derogace vůči směrnici EC 98/30  Druhá Natural Gas Directive 2003/55/EC  ČR již žádnou další výjimku vůči nové směrnici neuplatnila  Novela EZ

4 V jakém prostředí se zákazníci pohybují – konkurence dodavatelů E.ON RWE

5 Porovnání podmínek elektřina x zemní plyn ELEKTŘINAZEMNÍ PLYN PRINCIPTPA Access - přístup třetích stran do sítí REGULACEdistribuce / přenos SJEDNÁNOkomoditakomodita, zásobníky BILANCUJE administruje OTE, bilancuje ČEPS na základě trhu s PpS administruje i bilancuje Transgas na základě …. ? BILANCOVÁNÍpřesné tolerance umožněná akumulací v sítích a skladováním

6 Legislativa definující podmínky na trhu se zemním plynem  Základem novela Energetického zákona  v původní vládní verzi novely oprávněna OM* nad 5 mil. m 3 + kogenerace, přístup k zásobníkům regulovaný  díky pozměňovacím návrhům aktuálně změněno na 15 mil. m 3 + kogenerace, přístup k zásobníkům sjednaný  Pravidla organizování trhu s plynem  Kodex přepravní soustavy  Kodexy distribučních soustav  Kodex o přístupu k zásobníkům * OM – odběrná místa

7 Hlavní témata pro zákazníky  Rezervace kapacity – přeprava a distribuce plynu  Systém bilancování + vyhodnocení odchylek  Skladování  Přechod smluv do nového roku

8 Rezervace kapacity - přeprava a distribuce plynu 1.  Přeprava : Rezervace kapacity na přepravě  vždy pro jeden vstupní a výstupní bod  za určitých podmínek převoditelná  smlouvy měsíční a roční, s pevnou nebo přerušitelnou kapacitou  cena jednosložková v Kč/MWh/hodina/rok nebo měsíc, není cena za přepravený m 3  Distribuce Rezervace kapacity v distribuční soustavě  za každé OM žádá sám oprávněný zákazník nebo obchodník jej zastupující 2 měsíce před začátkem plyn. roku  smlouvy měsíční a roční, s pevnou nebo přerušitelnou kapacitou  cena dvousložková v Kč/MWh/hodina/rok nebo měsíc (pouze pro A, B měření) za rezervaci kapacity  + cena za distribuci (bude stanovena ERÚ pro jednotlivé kategorie zákazníků)

9 Rezervace kapacity - přeprava a distribuce plynu 2.  V současné době pevná roční sazba stanovená na základě průměrného zimního maxima ve spolupráci s distribuční soustavou  Od 1.1. je možné si „poskládat“ rezervaci kapacity z měsíčních a ročních kontraktů - viz rezervace kapacity elektřina + teoretická možnost snížení plateb za rezervaci kapacity + možnost krátkodobých smluv - „nevýhoda“ dvoupalivových systémů – vždy je nutno mít kapacitu rezervovanou

10 Způsob bilancování + odchylky 1.  Opovědnost za odchylku  Vlastní  Přenesená - možno přenést pouze na jeden subjekt (na OM s měřením A,B je možno mít více dodavatelů)  Odchylky  Denní, tzv. bilanční – podstatné, s minimální tolerancí cca (2 – 5%)  Hodinové, tzv. nominační - orientační s větší tolerancí cca (15- 30%) odchylky mimo toleranci budou zpoplatněné dle cenového výměru ERÚ

11 Přístup k zásobníkům a skladování zemního plynu  E.ON a RWE pro sjednaný přístup, zákazníci + ERÚ pro regulovaný  Ve vyhlášce pouze základní teze, provoz zásobníků a forma prodeje „skladovacích produktů“ v rukou RWE  Jejich specifikace by se měla objevit v kodexu provozovatele zásobníků, který není k dispozici  Cena za skladování a produkty nejsou určeny - záleží na vlastnostech jednotlivých zásobníků  Pro sezónní provozy jako je teplárenství je používání zásobníků nezbytností, která může významně ovlivnit náklady na zemní plyn

12 Co zbývá udělat před otevřením trhu s plynem ?  Legislativa - Novela Energetického zákona - Vyhláška Pravidla organizování trhu s plynem - Kodexy  Rozsah regulátorovy pravomoci ohledně přístupu k zásobníkům  Bilancování – zejména ex post vyrovnávání odchylek a jejich zpoplatnění  Převod smluv do nového roku  Neshoda na jednotkách MWh nebo m 3

13 MVV Energie CZ a liberalizace  Z cca 45 OM, která splňovala původní požadavky liberalizace (průběhové měření typu A) zůstala 4  U těchto OM se bude muset provést analýza odběru - data do úrovně hodinových maxim a vyjednat s distribuční společností nové podmínky  Od 1.1.2006 liberalizace VŠECH zákazníků kromě domácností

14 Dr. Frank Starmann – 03/2004 Transgas, a.s.

15 Děkuji Vám za pozornost jitka.kafkova@mvv.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení a současné podoby modelu trhu s plynem – vývoj a výsledek, dopad na velké zákazníky Jitka Kafková MVV Energie CZ s.r.o. Agora Flora, Chrudimská."

Podobné prezentace


Reklamy Google