Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oprávněný zákazník na liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oprávněný zákazník na liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR"— Transkript prezentace:

1 Oprávněný zákazník na liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR
9/2003 Karel Šimeček -AEM,SVSE

2 Zrod oprávněného zákazníka
1999-vznik SVSE budoucích oprávněných zákazníků,tlak na urychlení liberalizace 2001-počátek výběru dodavatelů 2002-prvních 60 velkých OZ využívá liberalizovaného trhu 2003-otevření trhu pro střední odběratele 2004-otevření trhu pro menší odběratele

3 Sdružení velkých spotřebitelů energií
Vznik sdružením 40 největších odběratelů k spoluúčasti na vytváření pravidel trhu Hájí zájmy všech OZ s výjimkou domácností Využívá odbornosti pracovníků podnikových energetik a řídících pracovníků velkých firem Součást AEM,člen mezinárodní IFIEC ,soulad s direktivou EU Výrazná role v oblasti vzdělávání

4 Velcí Spotřebitelé - 1.vlna OZ
Velký průmysl a doprava s vlastními profesionály,často kromě role odběratele i vlastní výroba,prodej a distribuce Elektřina je významná nákladová položka,regulují odběrové diagramy Vysoký stupeň připravenosti,podíl na vytváření pravidel trhu,schopnost lobbingu Nezávislost na dodavateli,tj.ochota změny dle výsledku pravidelných výběrových řízení

5 Očekávání velkých spotřebitelů
Otevřená a nediskriminační pravidla trhu Konkurenční prostředí na straně nabídky včetně neomezování dovozu Možnost pracovat s více dodavateli Očekávají podporu vůči své konkurenci Prioritou je spolehlivost dodávek a jejich cena Jsou ochotni investovat do energetiky při při dobré návratnosti

6 Střední spotřebitelé - 2. vlna OZ
Střední organizace - ostatní průmysl,služby Spotřeba elektřiny je vedlejší nákladovou položkou Většinou nedisponují profesionály z oblasti energetiky,nižší znalosti trhu Na vývoji pravidel trhu se podílejí pouze okrajově prostřednictvím profesních spolků Konzervatizmus při výběru dodavatele

7 Očekávání středních spotřebitelů
Prioritou je příznivý cenový vývoj a široká nabídka služeb Požadují řešení odchylek,přenesení zodpovědnosti v plném rozsahu Jsou ochotni pracovat delší dobu s jedním dodavatelem,pokud je schopen doložit konkurenceschopnost své dodávky Jsou schopni investovat do energet.úspor

8 Menší spotřebitelé - 3.vlna OZ
Podnikatelé,samostatné výrobny,zemědělství, služby Spotřeba elektřiny je sledována pouze v rámci ekonomického controlingu Minimální znalosti o podmínkách trhu a možnostech regulace Nepodílejí se na vývoji pravidel energetického trhu,nebývají sdruženi

9 Očekávání menších spotřebitelů
Očekávají komplexní nabídku dodávky elektřiny a s tím spojených služeb Nezabývají se výběrem či změnou dodavatele, pokud nedospějí k názoru,že jim vytváří nevýhodné podmínky Investují do energetické problematiky pouze v rámci obnovy zařízení

10 Cílové podoba trhu s elektřinou
Český trh s konkurenčním prostředím na straně nabídky i poptávky jako součást evropského energetického trhu Nezávislá přenosová soustava s pravomocí nákladově nejefektivnějšího výběru evropského dodavatele podpůrných služeb,rozvoj možností přeshraničního obchodování Na vládní politice nezávislý regulační úřad kontrolující přirozené monopoly a OTE zodpovídající za spolehlivou organizaci trhu Oddělení obchodní činnosti a standartizace distribuční role REAS

11 Cílová podoba trhu Pro spotřebitele efektivní řízení a kontrola podniků se státní účastí Průhledné a ÚHOS kontrolované chování dominantních výrobců a dodavatelů ve smyslu udržení konkurenčního prostředí Respektované postavení organizace spotřebitelů (SVSE) jako partnera ve vývoji pravidel trhu a existence profesní organizace zprostředkující výměnu názorů všech energetických subjektů(AEM)

12 Hodnocení průběhu liberalizace trhu
Téměř bez vyjímky vysoce pozitivní Vývoj cen ,jejich struktury a vývoj pravidel trhu splnil očekávání Důležitost existence organizace zastupující zájmy spotřebitelů a její dobrá spolupráce s MPO,ERÚ, ČEPS Vysoká konkurence na straně nabídky

13 Problémy roku Možnosti spekulace s krátkodobým nedostatkem elektřiny na trhu - regulační stupně..řešeno úpravami v legislativě Nedostatečná nabídka podpůrných služeb, omezené možnosti ČEPS…vyřešeno Podmínky malých resp.závodních výrobců oproti velkým…řešeno v syst.poplatcích Málo likvidní a přístupný spotový trh OKO pro menší objemy obchodování..řešeno CDS Vlastnické poměry v ČEZ,ČEPS a REAS ..vývoj probíhá a bude pokračovat

14 Aktuální nabídka AEM/SVSE v oblasti vzdělávání
Manuál provozovatele lokální distribuční soustavy na internet. stránkách SVSE Statistika vývoje podmínek OZ , dotazníková akce - říjen,listopad Seminář k cenovému vývoji v roce listopad


Stáhnout ppt "Oprávněný zákazník na liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google