Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. října 2004Podzimní plynárenská konference1 Principy modelu trhu s plynem v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. října 2004Podzimní plynárenská konference1 Principy modelu trhu s plynem v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."— Transkript prezentace:

1 19. října 2004Podzimní plynárenská konference1 Principy modelu trhu s plynem v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 19. října 2004Podzimní plynárenská konference2 Základní prvky modelu Přeprava plynu Distribuce plynu Skladování plynu Smlouvy Nominace Obchodní vyrovnávání odchylek Fyzické vyrovnávání odchylek Měření a agregace naměřených hodnot Vyhodnocení a vypořádání odchylek Postup při změně dodavatele

3 19. října 2004Podzimní plynárenská konference3 Základní charakteristika modelu trhu Regulovaný přístup k přepravní soustavě Regulovaný přístup k distribučním soustavám Sjednaný přístup k zásobníkům 8 bilančních zón – virtuální výstupní body z přepravní soustavy Vstupní body jsou tvořeny hraničními body, virtálními zásobníky Virtuální zásobníky (1 na provozovatele) Způsob sjednávání kapacity - po párech vstupních a výstupních bodů (hodinové maximum) Režim denního bilancování Fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy

4 19. října 2004Podzimní plynárenská konference4 Přeprava plynu Sjednává se maximální hodinová kapacita pro jednotlivé páry vstupních bodů a výstupních bodů (bilanční zóny) v m 3 /h Roční – nepřerušitelná /přerušitelná Měsíční - nepřerušitelná /přerušitelná Možnost převoditelnosti kapacit mezi obchodníky Tarif za přepravu na principu „poštovní známky“ (nezávislé na vzdálenosti) Doprava plynu do zásobníku zdarma

5 19. října 2004Podzimní plynárenská konference5 Distribuce plynu Sjednává se maximální hodinová kapacita pro jednotlivá odběrná místa v m 3 /h u zákazníků s průběhovým měřením Roční – nepřerušitelná /přerušitelná Měsíční - nepřerušitelná /přerušitelná Tarif za distribuci několik tarifů na principu „poštovní známky“ ve vazbě na odebírané množství (návaznost na současná pásma) pro všechny kategorie uvažovány dvousložkové ceny za distribuci (kapacita nebo stálý plat, odebrané množství) návaznost na současnou praxi

6 19. října 2004Podzimní plynárenská konference6 Uskladňování plynu Sjednaný přístup Nabízí se „balíčky“ za celý virtuální zásobník na uskladněné množství se váže potřebný vtláčecí a čerpací výkon Roční – nepřerušitelná Krátkodobá – přerušitelný výkon Převoditelnost kapacit

7 19. října 2004Podzimní plynárenská konference7

8 19. října 2004Podzimní plynárenská konference8 Nominace Nominace jsou subjekty bilancování předkládány provozovateli přepravní soustavy, k registraci nejpozději do 13:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna. Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 14:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování zda jejich nominaci přijal a zaregistroval. Není-li nominace subjektu bilancování provozovatelem přepravní soustavy přijata, předloží subjekt bilancování provozovateli přepravní soustavy opravnou nominaci nejpozději do 15:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna. Nejpozději do 17:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení jejich proveditelnosti jednotlivými provozovateli distribučních soustav a provozovateli Zásobníků, konečné nominace na následující plynárenský den.

9 19. října 2004Podzimní plynárenská konference9 Renominace Subjekty bilancování mohou předložit provozovateli přepravní soustavy renominace denních diagramů dodávek plynu, a to nejpozději do 19:00, 23:00 hodin v den D-1. Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 21:00 hodin v D-1 a 01:00 v den D oznámí subjektům bilancování zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. Subjekty bilancování mají možnost předkládat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i v průběhu samotného plynárenského dne, a to vždy nejméně dvě celé hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena. Podání renominace je po 9:00 v den D zpoplatněno cenou za renominaci, kterou stanoví Úřad.

10 19. října 2004Podzimní plynárenská konference10 Fyzické bilancování Zajišťuje provozovatel přepravní soustavy Provozovatel přepravní soustavy disponuje limitovaným množstvím plynu (bezpečnostní rezervou) pro potřeby fyzického vyrovnávání soustavy nad rámec volné akumulace soustavy.

11 19. října 2004Podzimní plynárenská konference11 Obchodní bilancování Subjekty bilancování jsou odpovědné za vyrovnání svého odběru z a dodávky do plynárenské soustavy v rámci jednoho plynárenského dne. Nedodržením rovnováhy množství plynu na vstupu do a výstupu z přepravní soustavy vzniká bilanční odchylka. Subjekty bilancování mohou nabídnout svůj plyn provozovateli přepravní soustavy pro bilancování soustavy (nad rámec svých odchylek). Za tímto účelem definují měsíční prodejní a nákupní cenu plynu.

12 19. října 2004Podzimní plynárenská konference12 Bilanční odchylka Provozovatelem přepravní soustavy je v rámci sjednané přepravní kapacity všem subjektům bilancování poskytnuta bilanční tolerance, v rámci níž není subjekt bilancování penalizován za nedodržení rovnováhy mezi skutečným množstvím na vstupu do a na výstupu z přepravní soustavy. Velikost tolerance : K 1 *Nominace + K 2 *(Rezervace – Nominace) Pokud je velikost bilanční odchylky za plynárenský den vyšší než povolená bilanční tolerance, vzniká mimotoleranční odchylka bilance, která podléhá zpoplatnění cenou za mimotoleranční odchylku bilance stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu. Bilanční odchylka se stanovuje za celou soustavu. Nominovaná množství na vstupech do virtuálních zásobníků i výstupech z virtuálních zásobníků jsou považována za skutečně dodaná množství (OBA).

13 19. října 2004Podzimní plynárenská konference13 Nominační odchylka Subjekty bilancování jsou dále odpovědné za dodržení nominace svého odběru z přepravní soustavy v každém výstupním bodě v množství nominovaném na každý tento výstupní bod v rámci každé plynárenské hodiny. Nedodržením nominace množství plynu na výstupu z přepravní soustavy vzniká nominační odchylka. Provozovatelem přepravní soustavy je všem subjektům bilancování poskytnuta nominační tolerance vyjádřená: K 3 *Nominace + K 4 *(Rezervace – Nominace) Pokud je nominační odchylka větší než povolená nominační tolerance, vzniká mimotoleranční odchylka nominace, která podléhá zpoplatnění cenou za mimotoleranční odchylku stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.

14 19. října 2004Podzimní plynárenská konference14 Vyhodnocení odchylek Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin oznámí provozovatel přepravní soustavy výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející pracovní plynárenský den (případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny) v členění: velkost bilanční odchylky, velikost nominační odchylky, velikost mimotoleranční odchylky bilance, velikost mimotoleranční odchylky nominace. Nominovaná množství na vstupech do virtuálních zásobníků i výstupech z virtuálních zásobníků jsou považována za skutečně dodaná množství (OBA). Bilanční odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování poskytovány v souhrnně za celou plynárenskou soustavu. Nominační odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování poskytovány v členění na jednotlivé bilanční zóny.

15 19. října 2004Podzimní plynárenská konference15 Vypořádání odchylek Na základě předběžných souhrnných bilančních odchylek jsou jednotlivé subjekty bilancování povinny upravit své nominace v den na následující plynárenský den (D + 2) o hodnotu této odchylky prostřednictvím virtuálního bodu soustavy. Na základě skutečných hodnot z měření je do 10 kalendářních dnů po skončení měsíce provozovatelem přepravní soustavy proveden kumulovaný součet skutečných bilančních odchylek souhrnně za jednotlivé subjekty bilancování za celou plynárenskou soustavu. Subjekt bilancování je povinen o hodnotu součtu skutečných denních odchylek upravit svoji nominaci na 15. plynárenský den (M + 15) daného měsíce. Pokud subjekt bilancování nevyužije možnosti obchodního řešení nevyváženosti v den M + 15, vyúčtuje mu provozovatel přepravní soustavy chybějící nebo přebývající plyn za cenu, která: je určena nejnižší přijatou nabídkou pro nákup plynu nebo nejvyšší nabídkou pro prodej plynu jiného subjektu bilancování, je stanovena Úřadem pro bezpečnostní zásobu provozovatele přepravní soustavy, není-li k dispozici nabídka subjektů bilancování. Vedle ceny plynu v odchylce vyúčtuje provozovatel přepravní soustavy subjektu bilancování rovněž platbu za nedodržení tolerancí, pokud byly překročeny.

16 19. října 2004Podzimní plynárenská konference16 Administrace změny dodavatele Proces změny dodavatele plynu je administrativně zajišťován správci bilančních zón (provozovateli regionálních distribučních soustav) Vychází se ze základní premisy, že za každé odběrné místo (plynoměr) je odpovědný zákazník nebo jeho dodavatel. Správce bilanční zóny dbá na to, aby ke každému odběrnému místu byl přiřazen jeden subjekt bilancování, který je vůči systému odpovědný za jeho odchylky. Správci zón provádějí agregace dat za jednotlivé subjekty bilancování a předávají je provozovateli přepravní soustavy pro potřeby hodnocení odchylek.

17 19. října 2004Podzimní plynárenská konference17 Děkuji Vám za pozornost eru@eru.cz www.eru.cz


Stáhnout ppt "19. října 2004Podzimní plynárenská konference1 Principy modelu trhu s plynem v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google