Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gass Business Breakfast 2007 Rok 2007 – reflexe plynárenského trhu Další vývoj regulace v plynárenství a spolupráce regulačních orgánů v EU Praha – 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gass Business Breakfast 2007 Rok 2007 – reflexe plynárenského trhu Další vývoj regulace v plynárenství a spolupráce regulačních orgánů v EU Praha – 7."— Transkript prezentace:

1 Gass Business Breakfast 2007 Rok 2007 – reflexe plynárenského trhu Další vývoj regulace v plynárenství a spolupráce regulačních orgánů v EU Praha – 7. prosince 2007 Josef Fiřt

2 2 1.Proces liberalizace na trhu se ZP v ČR 2.Aktuální stav na trhu s plynem a vliv regulace 3.Spolupráce regulačních orgánů EU

3 3 I.Proces liberalizace trhu se zemním plynem  Postupné otevírání trhu s plynem:  2005 – spotřebitelé s roční spotřebou nad 15 mil. m 3 35 největších odběratelů  2006 – všichni spotřebitelé kromě domácností  2007 – všichni spotřebitelé včetně domácností Rok 2005:  Nefunkční trh, návrhy na zahájení správních řízení od většiny oprávněných zákazníků, podání návrhu na řešení možného zneužití dominantního postavení u ÚOHS

4 4  Analýza ze strany ERÚ a ÚOHS  Reakce:  Zavedení regulace cen pro oprávněné zákazníky,  Udělení pokuty ze strany ÚOHS a ERÚ  Efekt ze zavedení regulace:  uspoření cca 2 mld. Kč za rok 2006, což představuje cca o 4,4 % snížení nákladů na nákup zemního plynu.

5 5 Formální upozornění EK  Úřední oznámení – ke směrnici č. 2003/55/ES  Nesprávné provedení čl. 3 odst. 2 – realizace oddělení PDS v souladu s termíny ve směrnici  Neexistence ustanovení o zveřejňování obchodních podmínek pro využívání zásobníku provozovatelem podzemních zásobníků – čl. 19 odst. 3  Nesdělení informace o přijatých opatřeních týkajících se PSO – universální/veřejné služby čl. 3 odst. 6  Zajištění nediskriminačního přístupu pro TPA – ustanovení čl. 6 vyhlášky 673/2004 Sb. stanoví přednostní přístup k přepravním kapacitám pro určité smlouvy

6 6 II.Aktuální stav na trhu s plynem a vliv regulace  K 1. dubnu 2007 skončena cenová regulace:  Obchodníci distribučních společností tvoří své ceny dle své cenové politiky,  Termíny změn cen jsou odvislé od politiky jednotlivých obchodníků,  Nabízené produkty: vzorcová cena, fixace ceny, platba v cizí měně, sdružená smlouva či smlouva o dodávce plynu.  Počet konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele:  Rok 2005:  VO: 2 – přiřazení přímo připojených zákazníků do zóny příslušné distribuční společnosti  SO: 0  MO: 0  DOM: 0

7 7  Rok 2006:  VO: 2 – přechod k novému dodavateli (Wingas) a změna dodavatele z důvodu skončení činnosti spol. ČMP  SO: 24 – převážná většina změna dodavatele z důvodu skončení činnosti spol. ČMP  MO: 428 – převážná většina změna dodavatele z důvodu skončení činnosti spol. ČMP  DOM: 0  Rok 2007:  VO: 59 – přechod k novému dodavateli (Vemex, Lama)  SO: 2 – přiřazení přímo připojeného zákazníka do zóny příslušné distribuční společnosti a přechod k novému dodavateli (Vemex)  MO: 0  DOM: 5 907 - převážná většina změna dodavatele z důvodu skončení činnosti spol. ČMP a vznik společnosti Quantum Vyškov

8 8  Aktivní obchodníci na trhu:  RWE, E.On, PP, a.s., Vemex, (MND, a.s., Česká naftařská společnost, s.r.o., LAMA)  Různé chování obchodníků (RWE, JČP, PP) vůči zákazníkům  Situace na trhu se skladovací kapacitou:  Od 1. května t.r. vznikla společnost RWE Gas Storage, s.r.o.  Druhým provozovatelem podzemních zásobníků v ČR: MND, a.s.  Pronajaté skladovací kapacity na Slovensku: Nafta, a.s.  Cena za uskladňování od RWE Gas Storage, s.r.o. a Nafta, a.s. od 1. dubna 2008 narůstá, což představuje negativní dopad na trh.

9 9 Podíl jednotlivých složek ceny plynu na cenách dodávek pro domácnosti v r. 2007

10 10  Dle Energetického zákona je cena dělena na:  Regulované činnosti:  Činnost přeprava a distribuce  Neregulované činnosti:  Činnost uskladňování a dodávky zemního plynu:  Ceny dodávky zemního plynu:  Požadavky obchodníků na nárůst marží na rok 2008 jak na úrovni velkoobchodu, tak na úrovni maloobchodu.

11 11  Ceny za činnost uskladňování na rok 2008:  Nárůst v řádů desítek procent.  Odpovídá nárůst cen trhu?  Je trh se službou uskladňování konkurenceschopný?  Nové kapacity PZP  Rozdělování kapacit PZP – spor RWE x JČP; PP; Vemex  Legislativní úprava v novele energetického zákona.

12 12 Vývoj ceny zemního plynu pro kategorii domácnost v České republice. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20032004200520061.Q 2007 [ EUR/MWh] Cena ZP bez daníCena ZP s veškerými daněmi Zdroj: IEA

13 13

14 14 Ceny distribuce na rok 2008  Pro výpočet cen je použita metodika stanovená vyhláškou č. 150/2007 Sb.  Změny oproti roku 2007  Zahrnutí vlivu přeceněných odpisů, jenž vznikly z důvodu právního oddělení distribučních společností  Míra výnosnosti regulační báze aktiv (WACC) je upravena na hodnotu 8,106 % v souvislosti se změnou sazby daně z příjmu právnických osob na 21 %.  Pro rok 2008 byla zahrnuta další část nákladů vyvolaných právním oddělením distribučních společností.

15 15  Nárůst průměrných cen je u jednotlivých společností rozdílný na základě těchto vlivů:  Rozdílná hodnota korekčního faktoru k výnosům  Uplatnění přeceněných odpisů  Meziroční změny distribuovaného množství plynu  Průměrný nárůst ceny distribuce za Českou republiku bude 6,7 %. Cena za přepravu na rok 2008  Změny oproti roku 2007  Míra výnosnosti regulační báze aktiv (WACC) je upravena na hodnotu 7,851 % v souvislosti se změnou sazby daně z příjmu právnických osob na 21 %.  Zahrnutí vlivu přeceněných odpisů a náklady z důvodu právního oddělení  Předpokládaný nárůst celkových povolených tržeb pro rok 2008 je 5,2 %.

16 16 III.Spolupráce regulačních orgánů EU  Dle směrnic č. 54 a 55 z 2003 ES povinnost zavést institut „regulačního orgánu“  Pozice regulačních orgánů jednotlivých států EU  různé pravomoci a kompetence  nejednotná legislativa  rozdílný stupeň nezávislosti  různé způsoby řízení

17 17  Srovnání ERÚ s jinými regulátory členských států EU

18 18

19 19 Návrh 3. legislativního balíčku → zvýšení pravomocí národních regulátorů  sjednocení pravomocí národních regulátorů a posílení nezávislosti  ustanovení evropské agentury ACER se zástupci z členských států (struktura, řízení, otázka hlasování je předmětem diskuze)  pravomoc ACER vydávat pravomocná rozhodnutí a nařízení, týkající se přeshraničních profilů (přeshraniční regulaci)  nejedná se o činnost jednoho evropského regulátora

20 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Gass Business Breakfast 2007 Rok 2007 – reflexe plynárenského trhu Další vývoj regulace v plynárenství a spolupráce regulačních orgánů v EU Praha – 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google