Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 1.. 2  Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o. Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 1.. 2  Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o. Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 1.

2 2  Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o. Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti 100 000 Kč, Bedřich 200 000 Kč a Cyril 300 000 Kč a že zisk určený k rozdělení se bude pohybovat kolem 60 000 Kč za 1 rok. –Pokud byste byli na místě Cyrila, líbilo by se Vám ustanovení Obchodního zákoníku, že zisk určený k rozdělení se dělí mezi společníky rovným dílem? –Jak byste rozdělovali zisk?

3 Každý společník vložil jinou částku a každý také nese jiné riziko ztráty tohoto vkladu, tudíž by také měli dostat každý příslušnou odměnu za toto riziko a nikoliv stejnou. Cyril by zřejmě požadoval dělení zisku podle poměru vkladů, tedy 1 : 2 : 3. 3 !

4  Představte si, že Vaším dominantním kritériem při volbě právní formy podnikání, je možnost rozhodování o chodu podniku. Budete uvažovat spíše o veřejné obchodní nebo akciové společnosti? 4

5 ! Zřejmě spíše o v.o.s., kde je snadnější rozhodování zejména kvůli obvykle menšímu počtu spolumajitelů než u a.s. U a.s. je také na některá rozhodnutí svolávat valnou hromadu, což bývá časově delší proces. 5

6  Antonín, Bedřich a Cyril se rozhodují o založení společnosti s ručením omezeným. Antonín hodlá vložit 40 000 Kč, Bedřich 30 000 Kč a Cyril 10 000 Kč. Je za těchto podmínek možné společnost založit? 6

7 V současné době (rok 2014) už ano. Minimální vklad u s.r.o. je 1 Kč 7 !

8 ? Chcete založit: –malou nábytkářskou firmu, –taxislužbu, –automobilku. Uvažujte o právní formě své budoucí firmy. 8

9 ? Malé firmy představují malý podíl na HDP. Mají vůbec nějaký význam? –pružnost, citlivost na požadavky trhu, –inovace, –nové pracovní místa, –vyplňují niky, okrajové oblastí trhu, –rozvoj menších měst a obcí. 9

10 ? V čem se liší osobní a kapitálové společnosti? 10

11 ? Jaké mohou být cíle podnikaní? –dosáhnout co největšího zisku, –zvýšení zisku o určité %, –prosazení se na trhu, –větší tržní podíl, –snížit náklady, atd. 11

12  Podnikatelem může být: –pouze fyzická osoba s živnostenským oprávněním, –pouze právnická osoba s živnostenským oprávněním, –fyzická nebo právnická osoba s živnostenským oprávněním. 12

13  Podnik je v obchodním zákoníku definován jako –soubor investovaného vlastního kapitálu, –soubor investovaného kapitálu, –soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, –soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. 13

14 V čem vidíte rozdíl mezi podnikem a neziskovou organizaci? –Organizace ziskové – jsou založeny za účelem dosažení zisku, většinou podnikají, proto je označujeme jako podniky. –Organizace neziskové – nejsou založeny za účelem dosažení zisku, ale za jinými cíli. Jsou dotovány státem (církev, armáda, policie, soudy). 14 ?

15 Uveďte příklady faktorů ovlivňujících lokalizaci podniku. Dejte konkrétní přiklad. –Konkurenti, –Odběratelé, –Dodavatelé, –Geografie, klimat, atd. –Sociální okolí, –Politické okolí, –Ekologické okolí, –Etické okolí. 15 ?

16 Mikro prostředí podniků: Porterův model Popište mikroprostředí řetězce McDonald’s –Stávající konkurenti – Je mezi konkurenty silný konkurenční boj? –Potenciální konkurenti – Jaké existují bariéry vstupu? –Odběratelé – Jak silná je pozice odběratelů? –Dodavatelé – Jak silná je pozice dodavatelů, je jich málo nebo hodně? –Substituční výrobky – Jak snadno mohou být produkty a služby nahrazeny jinými? 16

17 ? Jste výrobcem: –autodílů, –suvenýrů, –počítačů, –betonu, –vína. Které prvky okolí budou pro vás v každém z těchto případů nejdůležitější? 17

18 ? Jaké tendence se podle vašeho názoru prosadily v posledních letech: –na trhu s environmentálními službami, –na trhu se sportovním oblečením, –na trhu hudby? 18

19  Která z těchto definic definuje podnikání? –soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, –soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, –soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem uspokojení potřeb podnikatele, –krátkodobá nebo dlouhodobá činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem zvětšení majetku. 19

20  Mezi základní rysy podnikání patří –zisk je docilován uspokojováním potřeb, –vytváření pracovních míst pro zaměstnance, –snaha o maximalizaci zisku, –podnikatel pracuje s rizikem, –je nutný vlastní kapitálový vklad, –je nutný počáteční kapitálový vklad. 20

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 1.. 2  Antonín, Bedřich a Cyril spolu jednají o společenské smlouvě při zakládání s.r.o. Předpokládají, že Antonín vloží do společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google