Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Markéta Hellerová, MUDr. Pavel Hroboň Jihlava, 6. 9. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Markéta Hellerová, MUDr. Pavel Hroboň Jihlava, 6. 9. 2007."— Transkript prezentace:

1 REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Markéta Hellerová, MUDr. Pavel Hroboň Jihlava, 6. 9. 2007

2 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření v oblasti poskytování zdravotní péče a vzdělávání

3 STABILIZACE A REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Cíl Nutné kroky Horizont Stabilizační fáze 2006 Reformní opatření I 2007 - 2009 Reformní opatření II - 2010 a dále Návrat ke standardním vztahům a komunikaci, „úklid“ po minulém vedení MZ Zlepšení výkonu státní správy Snížení nejistoty Zajištění dostupnosti zdravotní péče Zajištění zdrojů pro zdravotnictví ze strukturálních fondů EU Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Úhrada léků podle jejich přínosu Zvýšení zodpovědnosti zdravotních pojišťoven Modernizace sítě zdravotnických zařízení Posílení volby a odpovědnosti občanů Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému Změny v odvodech na zdravotní pojištění Udržitelné financování sociálně-zdravotní oblasti Možnost zdravotního spoření „5 změn“ „Kulatý stůl“

4 CÍL PRO LÉTA 2007-09 – 5 ZMĚN 1.Zamezit plýtvání 2.Stanovit rozsah krytí zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění – každý občan bude vědět kdo, kde a kdy mu poskytne zdravotní péči (bez nutnosti úplatku) 3.Zřídit specializovaný nezávislý dohled nad zdravotními pojišťovnami 4.Zajistit postavení pacienta jako zákazníka 5.Zajistit kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb

5 CO UŽ BYLO UDĚLÁNO Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Novely zákonů o vzdělávání Novela zákona č. 48 - úhrada léků Motivace pacienta k účelnému čerpání péče Ochrana pacientů před neúměrnou finanční zátěží způsobenou kumulací doplatků na léky Zjednodušení chodu systému Návrh novely projednává legislativní rada vlády Vyhovění požadavkům transparenční směrnice EU a Ústavního soudu Zachování a prohloubení referenčního způsobu úhrad Posílení práv pacienta Jasné vymezení pravidel na informace (nahlížení do zdravotnické dokumentace) Snížení administrativní zátěže lékařů Novela zákona č. 20/66 a vyhlášky o dokumentaci Návrh novely projednává legislativní rada vlády Soulad s požadavky EU Odstranění problémů v akreditačním řízení

6 DALŠÍ KROKY Vládní usnesení o reformních opatřeních a jeho naplnění cestou 3 balíčků zákonů s předpokládanou účinností od 1.1. 2009: Veřejné zdravotní pojištění Poskytování zdravotní péče a bezpečnost pacienta Rozvoj českého zdravotnictví – vzdělávání, věda a výzkum

7 HARMONOGRAM REFORMNÍCH OPATŘENÍ Stabilizace veřejných rozpočtů Transparentní stanovování cen a úhrad léků 2007 2008 2009 2010 Realizace závěrů kulatého stolu „KULATÝ STŮL“ Veřejné zdravotní pojištění Poskytování zdravotní péče Vzdělávání, věda a výzkum Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému

8 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření v oblasti poskytování zdravotní péče a vzdělávání

9 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Nový zákon o dohledu nad zdravotními pojišťovnami Novela a sloučení zákonů č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

10 DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY Neexistují pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce na zdravotní služby kryté z veřejného zdravotního pojištění Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty (plány řízené péče, pojistky s vyšší spoluúčastí) a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci a možnosti k hospodárnému chování, právní odpovědnost statutárních zástupců a transparentnost účetnictví je nízká Dohled nad zdravotními pojišťovnami je roztříštěný, neexistují jasná pravidla (viz nucená správa VZP)

11 Novela zákona č. 48/1997 Sb. – zásadní změny Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a možnost výběru typu pojištění: Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti Zavedení transparentních čekacích seznamů Zajištění práva pojištěnce na informace o alternativních možnostech léčby (a zároveň zpřísnění postihu za zamlčování možností léčby) Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“ a získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci Pro zdravotní pojišťovny možnost nabízet plány řízené péče (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce) Zpřísnění sankcí pro dlouhodobé neplatiče odvodů

12 Zákon o dohledu nad zdravotními pojišťovnami Zavedení nezávislého dohledu nad finanční situací pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb: Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako nezávislého nepolitického regulátora (ústřední orgán státní správy) Stanovení jasných a funkčních pravidel pro pravidelné informování úřadu o hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost jeho zásahu Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám Dohled nad finančním zdravím pojišťoven Dohled nad plněním povinností zdravotních pojišťoven ohledně zajištění dostupnosti zdravotní péče pro jejich pojištěnce Dohled nad přerozdělením odvodů na veřejné zdravotní pojištění

13 Zákon o zdravotních pojišťovnách Zlepšení motivace, výkonnosti a transparentnosti zdrav. pojišťoven: Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace Stanovení jasných podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven Zavedení standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření: požadavky na provozování a organizaci zdravotní pojišťovny, požadavky na minimální míru solventnosti Posilnění orientace na pojištěnce: stížnostní agenda, agenda žádostí, transparentní čekací seznamy Stanovení pravidel pro transformaci současných zdravotních pojišťoven na akciové společnosti

14 ZMĚNY VE STANOVENÍ ÚHRAD Dohodovací řízení na rok 2008 Výběrová řízení a koncentrace péče Zlepšení klasifikač- ních systémů Diferencované navýšení příjmů jednotlivých segmentů Směřování peněz za poskytnutou péčí Možnost nákupu vybrané plánovatelné péče Pokračující „projasňování“ rozpočtů nemocnic pomocí DRG Transformace Národního referenčního centra „Zreálněný“ seznam výkonů od roku 2009 Rozvoj pravidel kódování pro DRG Přechod na vícezdrojové financování u dlouhodobé péče Zavedení regulačních poplatků Zrušení „paragrafu Fišerové“, upřesnění možností připlacení Vícezdrojové financování Výběrová řízení jen v případě nových poskytovatelů nebo nových oborů/technologií Koncentrace vysoce specializované a jiné péče na základě dohody MZ, pojišťoven, odb. společností a poskytovatelů Podpora možnosti dohod s pojišťovnami na restrukturalizaci

15 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření v oblasti poskytování zdravotní péče a vzdělávání


Stáhnout ppt "REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Markéta Hellerová, MUDr. Pavel Hroboň Jihlava, 6. 9. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google