Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí soud pro zdravotnictví Externí přezkum nároků z veřejného zdravotního pojištění JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí soud pro zdravotnictví Externí přezkum nároků z veřejného zdravotního pojištění JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum."— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí soud pro zdravotnictví Externí přezkum nároků z veřejného zdravotního pojištění JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelář JUDr. Holubové

2 Práva pojištěnce: Co můžu chtít za své povinné pojistné? Listina základních práv a svobod: Čl. 31: „Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“ Čl. 4: „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky“ Úmluva o biomedicíně čl.3: „Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality“

3 Práva pojištěnce: Co můžu chtít za své povinné pojistné? Věcný nároku na péči: velkorysý Hrazené zákroky, léky a zdravotnické prostředky Na úrovni „současných dostupných poznatků vědy“ Práva pojištěnce: rozsáhlá Volba lékaře a zdravotnického zařízení Rovnost v přístupu, bezplatnost (kromě poplatků) Ale kde je vymahatelnost?

4 Systém zdravotního pojištění Pacient Pojištěnec Poskyto- vatelé Zdravotní pojišťovny Povinné pojistné Právo na rovnou dostupnost kvalitní a bezpečné péče Smluvní zajištění čerpání zákonného nároku pojištěnce Úhradové limitace Péče na základě současných dostupných poznatků vědy Právo na volbu lékaře a ZZ Právo na poučení, vč. alternativ

5 Problém: dostupnost péče Současnost: Domůžu se péče ve svém regionu, v dostatečné kvalitě a bez nepřiměřeného čekání? Domůžu se volby lékaře a zdravotnického zařízení? …i bez „sponzorského daru“? Kdy je jinak nehrazený postup „jedinou možností péče“? Kdy smím na plánovanou operaci vycestovat do EU? Připravovaná právní úprava: Co je hrazená „nejlevnější účinná a bezpečná alternativa“? Co je nadstandard hrazený z vlastního?

6 Co může pojištěnec dělat? Vztah pojištěnec – pojišťovna Pro úhradové problémy „nežalovat doktory“ Současné nástroje ochrany pojištěnce Právo „obrátit se na pojišťovnu“: neefektivní Pojišťovna je „sama sobě soudcem“ V krajním případě - „právo poslat dopis“ Právo obrátit se na soud: zdlouhavé Často nutnost rozhodnout o úhradě a provedení zákroku bezodkladně Návrh ČZF: „Rozhodčí soud“ Externí, nezávislý, efektivní přezkum

7 Činnost Rozhodčího soudu Úhradový spor pojištěnec předkládá: Pokud nebyla věc ve lhůtě vyřízena uspokojivě v interním přezkumu pojišťovny Rozhodčímu soudu HK K rozhodnutí odborným rozhodcem či panelem rozhodců Externí přezkum je ze strany pojištěnce: Dobrovolný – nevylučuje možnost využít soudní cesty Rychlý a efektivní (zjednodušené řízení, odbornost) Nezávislý (RS HK – důvěryhodná, politicky nezávislá instituce) Přenos osvědčeného modelu řešení tzv. spotřebitelských sporů do oblasti zdravotnictví Pilotní projekt MPO, iniciovaný 2006

8 Dopady zavedení externího přezkumu Pacienti/pojištěnci „Efektivní cesta k právu, odstranění diskriminace“ Zdravotní pojišťovny „Nepolitický dohled, ochrana před nekalou konkurencí“ Zdravotnická zařízení a lékaři „Právní jistota, terapeutická autonomie, předvídatelnost smluvních vztahů“ Subjekty platící zdravotní pojištění „Dohled nad rozdělováním prostředků, které jsme do systému odvedli“ Výrobci/dodavatelé „Více transparentnosti, předvídatelnost v obchodních vztazích“ Stát „Úspora nákladů v soudnictví, naplnění mezinárodněprávních závazků“

9 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelář JUDr. Holubové


Stáhnout ppt "Rozhodčí soud pro zdravotnictví Externí přezkum nároků z veřejného zdravotního pojištění JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google