Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Julínek Reforma zdravotnictví. Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001  Zvýraznění role občana  Zdravotnická zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Julínek Reforma zdravotnictví. Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001  Zvýraznění role občana  Zdravotnická zařízení."— Transkript prezentace:

1 Tomáš Julínek Reforma zdravotnictví

2 Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001  Zvýraznění role občana  Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí  Zachování povinného zdravotního pojištění  Určitá míra deregulace cen zdravotnických služeb  ZP je správcem osobního účtu, možnost spořících účtů …

3 Teze pro volební program ODS pro zdravotnictví 2002  Pacient je zákazník  Vyšší kvalita zdravotní péče je bez konkurence nemyslitelná  Posílení role občana ve zdravotnickém systému  Zvýšení míry konkurence zdravotnických zařízení …

4 Dokumenty Stínové vlády ODS květen 2004  Posílení role občana  Konkurence zdravotnických zařízení jako hlavní záruky kvality poskytované péče  Konkurence zdravotních pojišťoven, garance dostupnosti péče  Osobní účty garance finanční stability …

5 Modrá šance pro zdravotnictví červenec 2004  Konkurence nemocnic i zdravotních pojišťoven v nabídce služeb  Občan = zákazník  Zajištění přístupu občana k informacím  Zdravotní pojišťovny plně zodpovědné za své hospodaření a za nasmlouvání kvalitní a efektivní péče pro své pojištěnce  Osobní účet bude spravovat státem licencovaná zdravotní pojišťovna, kterou si občan vybere  Informovanost o cenách a kvalitě …

6 „Šedá brožurka“ o reformě zdravotnictví září 2005  Poskytovatelé zdravotní péče a pojišťovny musí být vystaveni konkurenci ve prospěch pacienta  Zavádění regulačních opatření na straně spotřeby zdravotní péče vedoucí ke změně chování občanů  Zajištění dostupnosti informací o kvalitě zdravotní péče  Rozdělení zdravotního pojištění na základní a doplňkovou část  Osobní zdravotní účet jakožto motivace k zodpovědnému čerpání zdravotní péče …

7 Volební kampaň ODS 2006  Silnější postavení pacienta, aby se stal váženým zákazníkem  Limit celkové výše doplatků na léčbu i léky za rok  Občan si bude moci vybrat rozsah zdravotního pojištění  Levné léky si může každý zaplatit sám - vážně nemocní nedoplácí  Osobní účty  Změna financování vzdělávání ve zdravotnictví …

8 Smlouva o vládě reforem pro budoucnost ČR leden 2007  Vymezení nároku na zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění  Osobní zdravotní účty – občané budou mít přehled o odvodu peněz zdravotní pojišťovně a co z pojištění čerpají  Posílením konkurence zdravotních pojišťoven  Stanovení maximálního ročního limitu finanční spoluúčasti občanů  Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů  Umožnění výběru i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění  Transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad léčiv  Upřesnění role Zdravotnické záchranné služby v ČR …

9 Programové prohlášení Topolánkových vlád 2006/2007  Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení s důrazem na dostupnost a kvalitu poskytované péče, bez ohledu na vlastnictví a právní formu zařízení  Stanovování maximálních cen a úhrad léků a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění  Definice nepřekročitelného ročního limitu spoluúčasti  Upřesnění role Zdravotnické záchranné služby v Integrovaném záchranném systému ČR  Zavedení osobních účtů  Vymezení standardního nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotního pojištění …

10 Usnesení vlády o reformních opatřeních v resortu zdravotnictví srpen 2007  Zabránit plýtvání cestou zvýšení transparentnosti systému a jasné definování motivace a odpovědnosti všech jeho účastníků  Motivace k účelnější spotřebě zdravotní péče pomocí regulačních poplatků  Nový proces stanovení cen a úhrad léků bude založen na transparentních postupech  Povinnost zdravotních pojišťoven zajistit dostupnost jednotlivých zdravotních služeb v čase a vzdálenosti od místa bydliště daných zákonem  Transformace současných fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice  Zavedení možnosti legálního připlacení  Diferenciace pojistných produktů, zavedení možnosti legálního připlacení …

11 Reformní zákony  Zákon o zdravotních službách  Zákon o ZZS  Zákon o specifických zdravotních službách  Zákon o zdravotních pojišťovnách  Zákon o dohledu nad ZP  Zákon o zdravotním pojištění  Zákon o univerzitních nemocnicích  Novely zákonů o vzdělávání

12 Včera odeslány do legislativního procesu!

13


Stáhnout ppt "Tomáš Julínek Reforma zdravotnictví. Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001  Zvýraznění role občana  Zdravotnická zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google