Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2009 Praha, 20. listopadu 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2009 Praha, 20. listopadu 2008."— Transkript prezentace:

1 Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2009 Praha, 20. listopadu 2008

2 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE  Výsledky změn v úhradách v roce 2008  Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění  Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2009

3 ZMĚNY V ÚHRADÁCH V ROCE 2008  Úhrady nemocnicím  postupně opouštějí model neprůhledného paušálu, byl podpořen rozvoj DRG  zaveden nákup péče v oblasti plánovaných operací kyčelních a kolenních kloubů vedoucí ke zkrácení čekacích dob  Došlo k významnému navýšení úhrad praktickým lékařům - kompenzace za dlouhodobé podfinancování jejich segmentu  Byly zavedeny regulační poplatky

4 VÝSLEDKY NÁKUPU ZDRAVOTNÍ PÉČE POZITIVA  Zvýšení počtu plánovaných operací – zdravotní pojišťovny pro své pacienty nasmlouvaly na rok 2008 o 10 000, tj. o 35 % více kyčelních a kolenních náhrad než v roce 2007 a čekací doby se u těchto zákroků zkrátily o 3 až 6 měsíců  Zveřejnění bezdůvodných rozdílů v úhradách jednotlivým nemocnicím za stejné služby, úspory u předraženého materiálu

5 VÝSLEDKY NÁKUPU ZDRAVOTNÍ PÉČE POTŘEBA ZLEPŠENÍ  Velmi pomalá a nedostatečná reakce většiny pojišťoven, zejména VZP  Nutnost zrychlení procesu koncentrace této péče do menšího množství zdravotnických zařízení, která splňují podmínky pro poskytování kvalitní péče

6 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE  Výsledky změn v úhradách v roce 2008  Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění  Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2009

7 FINANČNÍ SITUACE REŽIMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ  Dnešní úspory na fondech zdravotních pojišťoven vznikly v důsledku rychlého růstu ekonomiky a platů v letech 2007 a 2008 a v důsledku zavedení regulačních poplatků  Poslední ověřená čísla dokumentují 28 miliard na účtech pojišťoven určených na úhradu zdravotní péče a zároveň 23 miliard pohledávek zdravotnických zařízení vůči pojišťovnám. Volné peníze tedy představují 5 miliard Kč  Tyto peníze budeme potřebovat již v roce 2009 – díky ochlazení ekonomiky vyberou pojišťovny méně peněz, než zaplatí podle svých zdravotně pojistných plánů  Úhrady zdravotnickým zařízením významně narůstají již v roce 2008 – jenom v prvním pololetí zaplatily zdravotní pojišťovny praktickým lékařům o 900 milionů Kč, ambulantním specialistům o 800 milionů a nemocnicím téměř o 2 miliardy více

8 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE  Výsledky změn v úhradách v roce 2008  Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění  Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2009

9 ROLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY  Vyhláška určující hodnoty bodu, výše úhrad a regulační omezení nově od začátku roku 2008 platí pouze, pokud se poskytovatel a pojišťovna nedohodnou jinak za účelem zohlednění lokálních podmínek  Ministerstvo při přípravě vyhlášky vychází z dosažených dohod a je zákonem zavázáno respektovat veřejný zájem, definovaný jako dostupnost kvalitní zdravotní péče a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění

10 HLAVNÍ ZMĚNY VE VYHLÁŠCE NA ROK 2009  Sjednocení skutečné hodnoty bodu u ambulantních specialistů – po 4 letech dochází ke skutečné realizaci navýšení ceny práce lékařů  Zohlednění navýšení ceny práce ostatních zdravotnických pracovníků k 1.1. 2009 – v úhradách bude u sester realizováno během 2 let  Zvýšení podílu plateb nemocnicím za případ + změna úhrady ambulantních služeb – zohlednění pohybu pacientů a zmenšování bezdůvodných rozdílů v úhradách  Významné zvýšení úhrad psychiatrickým léčebnám  Podmínění dalšího navyšování úhrad praktickým lékařům zvýšením dostupnosti jejich péče

11 DOPADY NA OBČANY  Další snížení čekacích dob na plánované operace (umělé klouby, operace katarakty)  Podpora postupného přesunu vysoce specializovaných služeb na vybraná pracoviště zajišťující vysokou kvalitu a naopak běžné péče blíže k občanům  Zlepšení dostupnosti služeb  poskytovaných praktickými lékaři (rozšíření ordinační doby, jednou týdně do 18h večer)  poskytovaných ambulantními specialisty (přepočítání historických limitů na úroveň skutečně poskytnuté péče)  domácí péče, zejména pro těžce nemocné pacienty


Stáhnout ppt "Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2009 Praha, 20. listopadu 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google