Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Restrukturalizace akutní lůžkové péče Ing. Petr Nosek náměstek pro zdravotní pojištění 3. 11. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Restrukturalizace akutní lůžkové péče Ing. Petr Nosek náměstek pro zdravotní pojištění 3. 11. 2012."— Transkript prezentace:

1 Restrukturalizace akutní lůžkové péče Ing. Petr Nosek náměstek pro zdravotní pojištění 3. 11. 2012

2 Restrukturalizace akutní lůžkové péče MZ ČR podepsalo se zástupci ZP dvě memoranda o spolupráci při restrukturalizaci akutní lůžkové péče v České republice. Východiska pro restrukturalizaci: Odpovědnost za zajištění péče pro své pojištěnce nesou zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví – nárok pojištěnce Primárním cílem je zajistit pojištěncům kvalitní a bezpečnou lékařskou péči - úspory nákladů pojišťoven nejsou primárním cílem restrukturalizace. Existuje řada oddělení, která nenaplňují představu o efektivním poskytování zdravotní péče – minimální počet výkonů, rehospitalizace, hodnocení produkce, klíčové výkony, obložnost apod. Memorandum mezi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví bylo primárně uzavřeno k zajištění kvalitní a bezpečné péče pro pojištěnce s cílem jednotného postupu zdravotních pojišťoven (eliminace „boje o pojištěnce“)

3 Restrukturalizace akutní lůžkové péče Východiska pro restrukturalizaci (část 2): Musí být zřejmé, podle jakých kriterií k restrukturalizaci dochází. Cílem procesu nejsou „škrty“ jednotlivých lůžek, ale optimalizace lůžkového fondu (smysluplné je rušení pracovišť od „stanice“ výše) při zohlednění demografických a geografických vlivů. Zdravotní pojišťovny postupují podle zveřejněných kritéríí, jejichž uplatnění je realizováno v komplexním pohledu na posuzovanou nemocnici a daný region. Zdravotní pojišťovny se zavázaly k průběžnému informování veřejnosti o průběhu jednání a zajištění péče v oblastech kde dochází k žádoucím strukturálním změnám. Zdravotní pojišťovny musí v závěrech respektovat „Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti“ s účinností k 1.1.2013.

4 Úhradové mechanismy ovlivňují počet lůžek Úhradové mechanismy samy o sobě mají vliv na počet lůžek ve zdravotnických zařízeních. Již zavedením prvků DRG do úhrad došlo k nastartování restrukturalizace lůžkové péče. Platba za výkon Globální rozpočty nemocnic Platba za unicitní RČ Zavádění DRG

5 Cíle restrukturalizace lůžkové péče Cíle restrukturalizace: Restrukturalizace by měla realokovat kapacity  pacienta musí být kde léčit, musí jej mít kdo léčit, kdo léčí musí mít odpovídající erudici a zařízení musí mít odpovídající vybavení. Tím, že bude utlumena činnost oddělení, která nenaplňují hodnoty kritérií restrukturalizace, dojde v konečném důsledku ke zlepšení péče o pacienty. Optimalizací sítě nesmí být porušována vyhláška o místní a časové dostupnosti.

6 Postoj MZČR k restrukturalizaci Postoj MZ ČR k restrukturalizaci lůžkové péče: MZ ČR restrukturalizaci podporuje, zájem byl definovaný uzavřenými memorandy. MZ ČR v memorandech vyzvalo zdravotní pojišťovny k co nejtransparentnějšímu jednání. MZ ČR považuje dosavadní postup zdravotních pojišťoven za odpovídající situaci, nicméně nyní očekává zvýšení aktivity ve smyslu předložení návrhů smluv vůči nemocnicím. MZ ČR deklaruje, že musí být dodrženo nařízení vlády o dostupnosti a tedy nedojde k omezení zdravotní péče pro pacienty.

7 Návrh optimalizace akutní lůžkové péče Dosavadní závěry: Optimalizace akutního lůžkového fondu může být jednoznačně provedena bez negativních dopadů na pacienty Společná tisková konference SZP, VZP a MZ ČR proběhla 29. 10. 2012: Celkový počet nemocnic 152 Návrh zdravotních pojišťoven uzavření dlouhodobých smluv s převážným počtem nemocnic k útlumu akutní péče dojde u 12 nemocnic 18 nemocnicím navržena střednědobá smlouva Seznamy nemocnic jsou online na webech ZP a SZP Postupné snížení o cca 6 tisíc lůžek Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna i Svaz zdravotních pojišťoven společně ujistili veřejnost, že nehrozí omezení péče pro pacienty.

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Restrukturalizace akutní lůžkové péče Ing. Petr Nosek náměstek pro zdravotní pojištění 3. 11. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google