Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odrazový můstek reformy zdravotnictví v oblasti zdravotních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odrazový můstek reformy zdravotnictví v oblasti zdravotních služeb"— Transkript prezentace:

1 Odrazový můstek reformy zdravotnictví v oblasti zdravotních služeb
Informovaný pacient – posílení jeho postavení v systému poskytování zdravotních služeb, pacient=zákazník Stabilní a srozumitelné prostředí pro poskytovatele zdravotních služeb Rovnocenné podmínky pro všechny poskytovatele zdravotních služeb – konkurenceschopnost zdravotnických zařízení Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb Rovnocenná dostupnost ZZS a její úroveň pro občany ČR Systém vzdělávání zdravotnických pracovníků reflektující na skutečné potřeby, ufinancovatelný

2 Jak toho docílit? Legislativní změny Nelegislativní změny

3 Poskytování zdravotní péče
Nový zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (ZZ) Nové definice a členění zdravotních služeb – princip jednoduchosti, nová zdravotnická terminologie jednotná poté pro všechny právní předpisy Práva a povinnosti pacientů i zdravotníků, stížnosti Princip mimosoudního vyrovnání ve zdravotnictví Zdravotnická dokumentace, registry … Podmínky pro poskytování zdravotní služby bez ohledu na právní formu poskytovatele (registrace), dozor a sankce při porušování pravidel Úprava převodu oprávnění při úmrtí poskytovatele, prodeji, pronájmu – zjednodušení procesu Nově úprava samostatné zdravotnické praxe Akreditace ZZ – podpora bezpečnosti pro pacienta – formulace povinností provozovatele s ohledem na zvýšení bezpečí Vymezení pojmu zdravotní služba a přístupu na trh zdravotních služeb Práva a povinnosti pacientů a posílení jejich role Zásady při poskytování specifických zdravotních služeb Nový Zákon o specifických zdravotních službách práva a povinnosti zdravotníků i pacientů při poskytování těchto služeb nad rámec obecných pravidel

4 Poskytování zdravotní péče
Zákon o zdravotnické záchranné službě (ZZS) Zásadní změna ve způsobu financování, vyrovnání rozdílů v dostupnosti mezi kraji, stanovení povinné dojezdnosti Organizace ZZS a její členění jednotné v rámci ČR Posílení postavení ZZS v rámci IZS, stanovení jasných kompetencí státní správě a samosprávě v rámci krizového řízení Systém předání pacienta mezi ZZS a lůžkovým ZZ Princip pohotovostních ambulancí u stanovišť ZZS Změna financování a organizace letecké záchranné služby Sjednocení činnosti záchranné služby a řešení jejího financování Komplexní novely zákonů č.95 a 96/2004 Sb. Změna financování – systém „finance za školencem“ Významné zapojení univerzit (transformace IPVZ a NCO) Úprava celoživotního vzdělávání lékařů – princip „konkurence“ vzdělávacích subjektů Stanovení jasných kompetencí státu v celém procesu Revize kompetencí nelékařů ve smyslu jejich posílení Nyní v legislativním procesu Euronovely „vzdělávacích“ zákonů – soulad s evropskými normami, proces akreditace pracovišť, úprava stáží, vyjmutí přílohy ze zákona č.95/2004 Sb. Analýza potřebnosti zdravotnických profesí a reakce Změna financování a kompetencí ve vzdělávání

5 Přímo řízené organizace
Speciální zákon s účinností od Non-profitní organizace ve spoluvlastnictví státu, municipalit a univerzit Vymezení role a zodpovědnosti při řízení poskytování zdravotních služeb, při vzdělávání a ve výzkumné činnosti Transparentnost financování (zdrav.služby, vzdělávání, výzkumné granty) Taxativní výčet nemocnic Transformace fakultních nemocnic na Univerzitní nemocnice Strategické plány rozvoje zdravotnického zařízení Důraz na ekonomické zdraví a finanční stabilitu Efektivní řízení investic Posílení procesů řízení kvality a bezpečnosti Osobní a hmotná motivace i zodpovědnost managementu Efektivní řízení organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví

6 Dotační politika MZ Stanovení prioritních národních programů ( např.Akční plán prevence dětských úrazů) Zpřehlednění a větší transparentnost dotačních titulů (zdravotně – sociální problematiky, vzdělávací program) Stanovení státních priorit a dodržování pravidel ekonomické racionality pro investiční dotační politiku Využití možností strukturálních fondů EU (např. 2 velké programy na vzdělávání lékařů a nelékařů Transparentní rozpočtová politika

7 Bezpečí, kvalita a výkonnost zdravotnických zařízení
Základním předpokladem úspěchu je zapojení všech - státu, samospráv, zdravotních pojišťoven, odborné veřejnosti i pacientů. Úloha státu a samospráv : legislativními a nelegislativními opatřeními vytvořit motivační prostředí (princip=uznání nežádoucí události a reakce na ni=pozitivní krok) Úloha odborné veřejnosti: aktivní přístup k posilování bezpečí a zvyšování kvality, systém procesního řízení v rámci ZZ, konkurenční výhoda Úloha pacienta: informovaný pacient „kontroluje“ a upozorňuje na nedostatky a rizika v ZZ – pozitivní zpětná vazba

8 Připravované kroky: Informovanost o možnostech
Příprava webových stránek o kvalitě Semináře pro zúčastněné subjekty, metodická opatření a návody pro ZZ Srozumitelnou formou informovat konkrétní cílovou skupinu. Legislativní a nelegislativní opatření Legislativní zakotvení akreditace ZZ Práva a povinnosti ZZ, zdravotnických pracovníků a pacientů zvyšující bezpečí Kniha bezpečí - Souhrn opatření, doporučení a informací vedoucích k zvýšení bezpečí pacientů v systému poskytování zdravotních služeb – základem je zapojení všech skupin

9 Kvalita a výkonnost zdravotnických zařízení
Výběr několika ukazatelů výkonnosti a jejich uveřejnění pro občany Objednací doby Výběr několika výkonů, u nichž budou sledovány objednací doby Metodický pokyn pro ZZ, jak sledovat – porovnatelnost NRC – integrace NRC pojišťoven a MZ do jednoho fungující subjektu, kultivace DRG, kvalita péče – pojišťovny a poskytovatelé

10 Kvalita a výkonnost zdravotnických zařízení
Kvalita vnímaná pacienty – dotazníky spojenosti Všechny přímo řízené organizace – 1x ročně jednotný systém – porovnatelnost Výstupy musí sloužit pro zlepšení služeb, na sankce managementu Metodiku uveřejníme pro potřeby krajů VE VŠECH OBLASTECH UVÍTÁME PŘIPOJENÍ KRAJSKÝCH A OSTATNÍCH NEMOCNIC


Stáhnout ppt "Odrazový můstek reformy zdravotnictví v oblasti zdravotních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google