Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluační nástroje na naší škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluační nástroje na naší škole"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluační nástroje na naší škole
Cesta ke kvalitě Autoevaluační nástroje na naší škole

2 Proč provádíme autoevaluaci?
 - analýza současného stavu a výstupy do budoucna, nové podněty - projekty OPPA, MŠMT apod. - zákonná povinnost                                                      

3 Rozhodnutí o evaluaci a stanovení komise
 - porada všech: doba evaluace, nápady na dílčí i celkové pojetí, možnosti a nástroje - stanovení komise: rozlišujeme autoevaluaci školy a jednotlivých projektů, stanovení zodpovědných osob za vedení

4 Stanovení priorit evaluace
 - stanovení prioritních bodů (nám se osvědčilo rozmezi 5-8 bodů, např. klima školy, klima mezi učiteli, klima mezi žáky, vztah žáků a učitelů, vztah rodičů ke škole, výsledky vzdělávání apod.) - odlišně stanovujeme priority pro projekty (vychází k cílů projektu)

5 Vytvoření plánu evaluace
- rozhodnutí o časovém harmonogramu - rozhodnutí o pořadí evaluačních nástrojů - rozhodnutí o počtu zapojených osob (stanovení minimálních a maximálních počtů) - rozhodnutí o způsobu hodnocení a časovém plánu hodnocení

6 Sbírání materiálů a jejich analýza
 - velmi výhodná práce ve sdílených Google dokumentech - stejný způsob hodnocení - výměna závěrů z dílčích hodnocení - rozhodnutí o uveřejnění dílčích závěrů - seznámení všech s dílčími závěry

7 Bilance a vyvození závěrů
- součástí bilance musí být srovnání s minulými výsledky - posuny, změny priorit, východiska - stanovení závěrů - na základě závěrů vyvození opatření - časový úsek, za který bude další evaluace

8 Evaluační nástroje a metody naší školy
Hospitační záznamy: - rozbory předhospitační a pohospitační - natáčení na kameru - vzájemné hospitace - hospitace speciální - dětí s SPU, IVP apod.

9 Evaluační nástroje a metody
Pedagogické a provozní porady, porady sekcí - rozbory ze záznamů porad, sdílení informací, otázka plnění úkolů - systém Unicorn

10 Evaluační metody a nástroje
Evaluační pohovory s učiteli - nejen evaluace jejich práce, ale i evaluace výsledků vzdělávání a klimatu mezi učiteli - body k evaluačním pohovorům opět ve sdílených, zápisy z pohovorů

11 Evaluační metody a nástroje
Dotazníky pro učitele, rodiče a žáky - pomocí Cesty ke kvalitě - pomocí anket v Bakalářích - pomocí dotazníků v systému EIS - pomocí vlastních dotazníků k projektům Rodiče: již od první schůzky je dotazujeme Žáci: pravidelné opakování stejných dotazníků Učitelé: nejlepší je dotazník klimatu ve sboru v Cestě ke kvalitě

12 Evaluační metody a nástroje
Studentský parlament - pravidelné schůzky - zápisy - záznamy na video - dotazníky - zápisy k připomínkám do sdílených všem žákům, rodičům i učitelům

13 Evaluační metody a nástroje
Analýza portfolií žáků - ve sdílených webech, dokumentech, prezentacích a videích - vzájemné hodnocení a hodnocení učitelů - nejlepší práce oceněny a doporučovány - evaluace moderních metod výuky

14 Evaluační metody a nástroje
Analýza výsledků vzdělávání - čtvtletní pedagogické rady - srovnávání pololetních prací s jednotnými kritérii - speciální srovnávací testy po několik let stejné - další evaluace: srovnání výsledků jednotlivých učitelů, jednotlivých tříd, dívek a chlapců, srovnávání s jinými školami - SCIO srovnávací testy - IES srovnávací kritéria

15 Evaluační metody a nástroje
Workshopy se žáky a nově s rodiči: - tématek jsou body k evaluaci - vyjádření ke změnám provedeným díky evaluaci


Stáhnout ppt "Autoevaluační nástroje na naší škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google