Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taneční a pohybová výchova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taneční a pohybová výchova"— Transkript prezentace:

1 Taneční a pohybová výchova
PhDr. Romana Lisnerová Ředitelka ZŠ a MŠ Praha - Slivenec

2 Taneční a pohybová výchova (TPV) a její využití
Současný stav RVP ZV obsahuje: povinný obsah vzdělávání doplňující obsah vzdělávání – doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Druhý cizí jazyk Etická výchova Taneční a pohybová výchova

3 TPV jako nabídka Škola – podpořit naplňování cílů základního vzdělávání (cílů školy); podpořit realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova…) Žáci – rozvíjet a utvářet klíčové kompetence (sociální a personální, komunikativní, pracovní…) Rodiče – zpestřit, rozšířit vzdělávací nabídku pro jejich děti Učitelé – umožnit seberealizaci; pomoci při utváření pozitivního klimatu ve školní třídě; umožnit „jiný“ pohled na jejich žáky

4 Před zahájením výuky TPV I.
SEBEREFLEXE ŠKOLY Vize školy Zaměření vzdělávání (výchovné a vzdělávací strategie, cíle vzdělávání) SWOT analýza Očekávání – učitelé, vedení školy Přínos – žáci, rodiče žáků, škola jako celek

5 Před zahájením výuky TPV II.
PODMÍNKY PRO REALIZACI TPV Východisko = SWOT analýza Prostorové podmínky Sál, tělocvična, hygienické zázemí, šatny… Finanční podmínky Finanční ohodnocení učitelů TPV (pedagog, korepetitor); úprava úvazků ostatních pedagogů… Personální podmínky Kvalifikovaný pedagog, korepetitor… Materiální podmínky Vybavení prostor – podlahová krytina, klavír, pomůcky pro žáky…

6 Před zahájením výuky TPV III.
TPV a školní vzdělávací program Zásah do vzdělávací nabídky Povinný předmět Nepovinný předmět Volitelný předmět Zásah do učebního plánu Odkud čerpat časovou dotaci Dodržení celkové časové dotace pro 1. a 2. stupeň Dodržení časové dotace pro ročníky Dodržení minimální časové dotace pro vzdělávací oblasti

7 Úpravy ŠVP I. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP
Podmínky, vybavení Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata Charakteristika pedagogického sboru Nové kvalifikace…

8 Úpravy ŠVP II. Učební plán Učební osnovy Hodnocení žáků
Tabulace i poznámky Učební osnovy Nový vyučovací předmět Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Předmětové výstupy, učivo, průřezová témata Hodnocení žáků Způsob hodnocení Autoevaluace školy AE oblasti, cíle, kritéria …

9 Možná úskalí Čerpání časové dotace (úprava UP) Učební osnovy
NEČERPÁME časovou dotaci ze vzdělávací oblasti Umění a kultura Učební osnovy Zpracujeme v obvyklém rozsahu Hodnocení žáků ? Finanční zajištění pedagogů DPP, pracovní smlouva

10 Co se osvědčilo Motivovat pedagogický sbor
Zavádět TPV postupně od 1. ročníku Umožnit náhled ostatních vyučujících do hodin TPV (třídní učitel) Informovat a nadchnout rodiče budoucích prvňáčků (cílech, přínos a zaměření „nového“ vyučovacího předmětu) Propagovat TPV na webových stránkách školy Fotodokumentace, učební osnovy… Realizovat ukázkové hodiny TPV

11 DĚKUJI ZA POZORNOST - PŘEJI ÚSPĚCHY PŘI REALIZACI TPV A KLIDNÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU


Stáhnout ppt "Taneční a pohybová výchova"

Podobné prezentace


Reklamy Google